Båthuset

Vaktmesterinstruks

Vaktmester-instruks for Båthuset

 

 1. Vanlig vedlikehold av bygninger utvendig/innvendig, mindre reparasjoner, rensing av takrenner etc.
 2. Organisere snørydding og strøing. Sørge for lager av strøsand.
 3. Hjelpe med utleie og arrangementer ved særskilte behov.
 4. Tilsyn og evt enkle tiltak mot skadedyr innendørs.
 5. Støvsuge filter varmepumpe.
 6. Årlig kontroll av varmekabel i avløpsrør fra varmepumpe.
 7. Årlig sjekk av varslere og brannslukkingsapparater.
 8. Skifte lyspærer.
 9. Sørge for tømming av septiktank - minimum 1 gang pr år.
 10. Varmekabel for vann fra borehull vinter-aktiveres.
 11. Tilsyn og kjøring av heisen 4 ganger pr år.
 12. Melde fra om større skader. Styret skal godkjenne arbeider utover det ovenfor nevnte.

 

 

Vedtatt på styremøte SHL 26.4.2017

Maling av BÅTHUSET

Lørdag 22.august maler vi BÅTHUSET.
Dersom du ønsker å bidra: Møt gjerne opp. Oppstart fra kl. 10.
Kaffi ordnes.

Sommeråpent på BÅTHUSET


Søndagsåpen utstilling på BÅTHUSET - Sommeren 2013:
STOLTHET OG ETTERTANKE FRA EI SKAUBYGD

Åpen kl. 12.00 til 16.00.   23.juni- 11.august.
Utstillinga inneholder:

Jernverkshistorie, Moholt verk
Treschow-streiken i 1910
Skogsarbeiderfamilien i bilder og tekst
Amatørmalerier ved Lill Austad
Fornminner fra Siljan

Les mer: Sommeråpent på BÅTHUSET

Copyright © 2023 Siljan Historielag
All Rights Reserved.