Austad skole

Austad gml skole


Siljan historielag overtok i 2013 drift av denne skolen fra 1878.
Bygningen ha inneholdt lærer-leilighet, skolestue samt kammers i 2.etg. til hjelpelærer. 
Siste: Fra høsten 2018 er eiendommen overført til historielaget.

Les mer: Austad gml skole

Copyright © 2020 Siljan Historielag
All Rights Reserved.