Historielagets bøker og artikler på biblioteket

Oversikt over gruver og jernverk i Norge.
Herunder Moholt verk i Siljan.Her er utvalget av bøker innkjøpt ved historielaget. Disse kan leses på Siljan bibliotek.Historielagets bøker og trykksaker på Siljan bibliotek
             
           
             
ISBN Tittel 1 Tittel 2 Utgitt Forfatter sider  
ISBN 978-82-03-23512-2 Skaufolk. Frå øks til hogstmaskin  2008 Lasse Trædal    
978-82-92867-06-8 Livet i fjellskogene
Sauheradfjella - Luksefjell - Skrim
 2008 Herman Henriksveen og Halvor Tveraaen    
978-82-997940-0-8 Nye Grenlandsboka
Natur, friluftsliv, lokalhistorie, turguide
 2008 Jan Erik Tangen og Stian Tangen    
1503-643X Fortuna nr.4
Fritzøe Jernverk 1640-1868
 2008 Næs Jernverksmuseum    
978-82-303-0947-6
"Farris" 
 -og litt om livet omkring båten  2007 Jan Einar Bredal  136  
82-7494-005-9 Krigsår langs Lågen    1990 Per Nyhus 130  
  Stokkebåter
Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn

 

 2005 Torstein Arisholm

Pål Nymoen

   
  Fortuna nr. 2
Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. Næs Jernverksmuseum 2005

 

 2005 Gunnar Molden    
82-7694-062-5 Taterne Livskampen og eventyret  2000 Gotaas Thor 423  
  Arbeidsliter for Moholt Jernverk og skogbruket
Utdrag fa Fritzøe-arkivet ved Statsarkivet
 1860-tallet      
 
Arkeologisk befaring i forbindelse med reguleringsplane for Bakkane Syd
   2002 Sørum Geir    
 
Arkeologiske undersøkelser
Siljanvassdraget  1976 Mikkelsen Egil    
82-91986-05-3
Beskrivelse over Bratsberg Amt
   1998 Von Løvenskiold Batholomeus Herman 176  
 
Bosetningsutvikling i Eidanger Gjerpen og Siljan
Fra høymiddelaldermaksimum til 1665  1992 Sethre Jarle Erlend 239  
 
Botanikk i Siljan
Tredelt rapport    Harald Stendalen    
82-00-22519-4
Bratsberg på 1600-tallet

Stat og samfunn i symbiose og konflikt
 1997 Rian Øystein 516  
82-993025-0-1 Den stolte sliter
Skog- og landarbeidere 1900 til 1990 en kamp for likeverd
 1994 Halberg Paul Tage 660  
  Farris Naturgrunnlag - Arealbruk  1970 Klaveness Mikal Myhrstad Ole Dag 171  
  Farrisdammen
Et bidrag til sementens historie
 1959 Bakken Asbjørn    
  Fløterhistorie i Siljan. Kamp for velferd.
Om de to storkonfliktene i bygda i 1910 og 1926

(Utdrag fra Gjennombrudd)
 1952 Ødegård Johan 60  
  Gjennombrudd
Skogbruksarbeidernes, jordbruksarbeidernes og gartneriarbeidernes organisasjon 1912-1952
 1952 Johan Ødegård 371  
 
Folketelling i Siljan 1865

Kopi av originale kilder

 1865
     
 
Fra Jernskjegg til Treschow
Trekk av Fritzøes historie  1959 Vestfold Historielag    
82-992222-0-6 Fra Skrim til Farris
Fløtning og skogsdrift i Siljan
 1990   95  
82-992222-1-4 Fra Skrim til Farris II
Arbeid, hvile gjerning, hjem
 1992   105  
 
Fra Skrim til Farris III

Grorud Kapell 50 år

 1994

Bøyesen Ragnar

86
 
82-992222-3-0
Fra Skrim til Farris IV

Utferd og ufred

 1995
 
240
 
82-996417-0-5
Fra Skrim til Farris V

Vel blåst i 50 år

 2002
 
108
 
82-992222-5-7


Fra Skrim til Farris VI


Kult, makt og ære i Siljan

 2002

  177

 
82-8161-005-0
Fra Skrim til Faris VII

Å høre til

 2009
 
190
 
82-91986-09-6
Gjerpen prostigods og

Gjerpen kirkegods

 1999

Løvenskiold Leopold

87
 
  Heidgaarden  
1850 - 1900
Gran O.T.    
 
I grevens tid

Om leie av jord

 1965

Bakken Asbjørn
   
 
I grevens tid

Trekk fra Larvik og Fritzøe

 1950

Bakken Asbjørn
   
 
I grevens tid 6. Samling
    Bakken Asbjørn    
 
Kulturhistorisk registrering i Siljan Kommune
Fornminner fra før 1537  2003 Toning Christer 70  
82-7333-100-8
Kulturminner og Skogbruk
   1997 Jacobsen Harald Follum Jørn R. 248  
 
Lensregnskap

1586 - 1623
       
 
Mennesker og makter i Grenland 800 - 1200

Hovedfagsoppgave i historie
 2001 Refsdal Frank 94  
82-7099-349-2
Norske innsjønamn IV

Telemark

 2002

Venås Kjell

480
 
82-7065-025-0
Oluf Rasmussen AS 100 år
   2002 Kortner Magne 155  
82-430-0127-1 På loffen
Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier
 2001 Gotaas Thor 283  
82-8101-011-8 På vandring i fortiden
Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10000 år
 2003 NIKU 112  
 
Registreringer i Siljan Kommune

Fornminner rundt Bakkane-feltet
 2002 Sørum Geir    
82-90692-07-2 Siljanbilder
Glimt fra bygdas kulturhistorie
 1989 Valle Øyvind Gardåsen Tor Kjetil 110  
  Skatteliste 1664
Opptrykk fra statsarkivet Oslo
 1664      
82-995753-0-3 Skogen i Telemark
Næring-Kultur-Arbeidsplass
 2000 Vevstad Andreas 372  
 
Transportliste for Moholt Masovn 
  1834      
 
Jordebok over Telemark (Bratsberg len)

1615.V/Alexander Rabe von Pappenheim
 1991 Odd Arne Helleberg    
 
Stattholderskapets jordebok over Telemark 1624
   2004 Odd Arne Helleberg    
82-993493-0-3 Vi er fri!
Skien i krigsårene 1940-45
 1995 Skien Historielag 304  
978-82-419-0860-6  Sopelimboka  Om sopelimbinding, overtro og litt mer  2012  Hans Løvmo  68  
978-82-93206-00.2  Hjemmestyrkene
Hovedtrekkene av den militære motstanden under okkupasjonen
1959/2011  Sverre Kjeldstadli  490  

82-996732-0-8Ætt og annet
Jubileumsbok Grenland Ættehistorielag
 2003


183  
 
Energiprodusent og rekreasjonskilde

På oppdagerferd i vannets historie
 2000 Jørgen Sandberg 253  
  Siljan 2005 100 år etter 1905  2006 Kulturkontoret med frivillig prosjektgruppe ca 200  
 
Høisetbakkane, gang og sykkelveg
Kulturhistorisk registrering  2011
Knut Fossdal Eskeland/TfK
52  
  Arkeologisk utgravning
Boplassområde med rydningsrøyser, stolpehull og graver
 2007 Jostein Bergstøl/KHM ca 100  
 
Arkeologisk utgravning

Bygdeborg

 2005

Ingrid Ystgaard/UKM

20
 
82-994002-0-1 Samorg i fellesskap og samhold
Tønsberg og Omland Faglige Samorg. gjennom 80 år
 1996 Sverre E. Mortensen 104  
82-7494-040-7
Skrim
 
 2002

Olav Såtvedt

220
 
82-90089-67-8 Stokkebåter
Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn
 2005 Torstein Arisholm og Pål Nymoen 127  
 
Grorud skole 100 år
 
 1986

Siljan kommune

19
 

978-82-93048-02-2

Seterliv i Lågendalen
 
 2011

Tor Bjørvik

176
 
 
Ole A. Kiste og Siljanfløterne som pionerer i fagbevegelsen
Opptrykk av div utklipp   Siljan historielag ca 40  
 
Utviklinga av landbruket i Telemark i

dei siste 100 år. 1877-1977
Telemark landbruksselskap   1983 Hallvard Eika 390  
 
Telemarkfeet gjennom 150 år.

1856-2
   2006   190  
  Der rinner en kilde
En liten prat i hverdagen om mangt og mye fra Lågendalen og bygdene omkring.
 2014 Einar Skaatan 340  
  Registering av faste kulturminner (sefrak) Bygninger i Siljan reist før 1900

 1977 Telemark fylke    
 
82-92765-26-5
 
Kampen
 
 2009
 
Kjell Staal Eggen
 
158
 
 978-82-92765-23-4  Skammen  
En bok om sviket mot norske jøder under krigen 1940-45
 2008   Kjell Staal Eggen  206  
 
978-82-7494-0796
 
Bygda, berget og byen
 
Jubileumsbok  25 år
 
 2007

Kongsberg og Sandsvær historielag 
138   

82-7494-015-6

Sandsværs historie

Gårds og slektshistorie

1992-2002
Olav Såtvedt    
 
Sandsværs historie

Bygdehistorien fram til 1964
1973 Aage Lunde 547  

9788283050370

Selbuvotter

Museumsforlaget

 2016

Anne Bårdsgård
   

978-82-992222-6-6

Fra Skrim til Farris VIII

Der veier møtes

 2014
 Siljan historielag
208
 
978-82-450-2088-5 Bergverk i Norge Kulturminner og historie  2016 Bjørn Ivar Berg (red.) m.fl.
430
 
 978-82-690368-0-0 Kirker i glemselens slør
Søkelys på det norske kirkelandskapet i middel-alderen 
 2016   Dag Bertelsen 427   
   Telemark historie
Tidsskrift for Telemark historielag
 2008       
 978-82-995205-1-5  Årbokarbeiderens ABC  
En veiledning i årboks-utgivelse
 2008  Kjell Haugland   91  
 9788283050202
 Olav Haraldsson
 Kongens reise  2015 Museumsforlaget    227  
 ISSN 1503-643x  Fortuna nr.6  Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene  2017 Næs Jernverksmuseum   143   
   Stortinget & statsraadet  1814-1914, 3 bind  1915  Tallak Lindstrøm  1028  
   Riksforsamlingens      forhandlinger  2 bind  1916 Tycho Jæger    789  
   Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790 Avhandling for graden philosophia doctor   2017  Anita Wiklund Norli   441  

   Sølland i Siljan  Gårds og slektshistorie  2016  Hølje Bøen og Gunvor Thingstad Bøen  348  
 978-82-917850-6-6  Himmelske pannekaker    2008  Bjørn Bergene  62  
   Fra Larvik-kyst til Skrimfjell      Einar Nord  230  
 978-82-91427-18-6  Kvinnene kommer  Kampen for stemmeretten i Skien  2013  Thor Øvrum  124

 
   a/s Siljan Bil gjennom 50 år  1921-1971   1971  M.I.Hove  31  
  978-82-303-2097-6  Fredsarbeid i Grenland gjennom 60 år  Et kraftsentrum i sør-Norge  2012  Nei  til atomvåpen /avd.Grenland  175  
 978-82-90692-38-9  Pressefotografiet  Kunsten å dokumentere  2018  Telemark museum  130  
 978-82-994412-2-3  Folkeminne fra Melum, Kilebygda og Vold  Red. Gudmund Kverndalen  2016  Solum historielag  245  
   Stiler om oppvekst i Siljan    2008  9.klasse Midtbygda skole    
 978-82-691050-4-9  Lærerutdanning i Telemark i 200 år  Telemark historie  2019  Telemark historielag  139  
 82-7627-017-4 Norsk Jernskulptur  Utgitt i 2 bind  1944/1998  Arne Nygård-Nilssen  620  
ISSN 0804-6093 Sørsamisk historie i nytt lys   2010 Leiv Olsen  262  
 978-82-691316-4-2  Dei kom i lufti  Ballongen 1870  2020  Halvor Kleppen  211  
   Fra sluring til biff  100 års markering av landets første skogsarbeiderstreik  2010  Helge Mæland m.fl.  54  
   Siljan 2005  100 år etter unionsoppløsning  2005  Siljan kommune v/kulturkontoret    
 978-82-92765-48-7  Siljanmat  Mattradisjoner fra Siljan  2010  Siljan kommune v/kulturkontoret  137  


978-82-002222-7-3 Siljan gårds-og slektshistorie Bind I-III  2019 Jørn Olsen 1500  
 978-82-8387-011-4  I min fars fotspor  2. verdenskrig sett fra Larvik og Vestfold  2018 Jørn Bue Olsen  358  
 978-82-91634-14-2  Duestien   Handel og vandel nord i byen  2014  Thorbjørn Wahlstrøm  206  
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 

Copyright © 2021 Siljan Historielag
All Rights Reserved.