Styremøter

Styremøter 2020

Styremøte 

11-03-2020

Damstua

 

1.  Info og meldinger

2020 vil bli et rolig år for historielaget med henhold til økonomi og tiltak.

Det er sendt div. søknader bla. Momskompensasjon som tilskudd til økonomien.

Det er siden nyttår solgt 5 boksett av gårdshistorien,

Nytt medlem til styret, Arnt Harald , det må

sendes inn person nummer til Brønnøysund .

 

2.  Årsmøtet: Veldig bra oppmøte, 44 stk. God stemning. 

Det kan jo ha noe med»en reise i Cuba» presentert av Ann Torild,

aktualliteter som tømmerenna og gårdshistoria som trakk folk.

Med andre ord, et aktivt år for historielaget.

 

3.  « Fotballbanen» ved gamleskolen ble vedtatt å leies ut til Guro Vale, for grasproduksjon.

 

4.  Det ble vedtatt å bytte ut alle info- tavlene til kulturstien Siljan kirke - Siljuhaugen.

Pris ca. Kr,5500 

 

5.  Nye ideer. Logo. Ferdigstille nesten ferdig oppsett .

Hva med å lage bok nr. 9 i serien «fra Skrim til Farris»

Det finnes masse stoff og bilder, samt at aktører som Alf Olav Larsen med « skjerp og gruver»og

Helge Høeg med pollenanalyser. Dette er et 2021 prosjekt.

 

6.  Salget av gårdsboka ble ettergått, «har vi vært til alle» vi ser på muligheter igjen.

 

7.  Pga. Corona epidemien legges ting på vent og vi avlyser / utsetter vårens temakveld.

 

8.  Kontigent og utsending.

Aslaug har lagt et stort arbeid i å få flest over på e-post, derved blir det færre å sende papirutgaver til.

Ann Torild og Torstein prøver seg på medlemsfrieri i ytre delen av bygda « kontakt med alle husstander. Dette som en test på om vi klarer å få flere medlemmer.

 

9.  evt. Ingen saker

 

 

 

Torstein Kiste 

Sekretær 

Copyright © 2020 Siljan Historielag
All Rights Reserved.