Siljan Historielag


 

 

 

 

 

 


Åpent brev til Telemark Museum:
Stokkebåt fra Siljan til Du verden i Porsgrunn.

Det nye sjøfartsmuseet Du verden i Porsgrunn er nå på vei til å reise seg.
Du verden skal gi hele regionen et visjonært løft. Aktivitetshuset er tenkt som en inspirasjonskilde til forskning, nysgjerrighet og framtidstro – med særskilt fokus på ungdom.
Etter intensjonen skal den også bli en samlende møteplass.
Dermed bør museet også bidra til regional stedsbevisthet og stolthet.
En nesten ukjent ressurs venter på synliggjøring:
I Siljan ble rundt 1930 trukket opp en intakt stokkebåt.
Den hadde ligget under vann – lenge.

Kort beskrivelse av denne båten:
Det viste seg at båten var ca 1800 år gammel. Bruksperiode: 200 tallet e.kr. - dvs yngre romertid , en blomstrende tid for vår region. Båten rangerer med dette som Norges nest eldste båt.
Et tilleggsmoment: Båten har en annen utforming enn både denne eldste (fra Glomma) og et relativt stort antall stokkebåter fra vikingetid og middelalder:
Skroget er smekkert. Tverrsittet er ikke stammerundt, men formet. Stevnene er massive. De er like i hver ende. Den har to bærehåndtak, alt økset ut av samme halvkløyvde eikestokk. Båten er spesialtilpasset vassdrag med drageid og fossestryk. Den representerer både håndtverk og funksjonalitet på høyt nivå.
Båten kan i tillegg være et svært sjeldent eksemplar av utspent stammebåt – slike ble brukt i innlandet som transportmiddel. Båten kan være tidstypisk for Østlandet og Telemark over lange tidsperioder. En kort oppsummering:
Grenland og Telemark innehar et nasjonalt klenodie for ferdsel på vann.

Men båten ligger pr.dags dato avstengt i vognskjulet til  Telemark museum, og skrumper inn.

Båten hører hjemme i det offentlig rom:
Du verden er den rette plassering for denne unike båten, fordi:
Båten representerer ferdsel på vann. Å beherske vannet utgjør et hovedelement i den nordiske kultur.
Båten representerer handel og impulser – den er symbolet på nye nettverk.
Båten utgjør et uvanlig godt håndtverk –den avslører både skaperevne og praktisk dyktighet.
Båttypen må i sin tid ha utgjort et stort teknisk framskritt. Seinere båter med bordganger har bygget videre på samme grunnform.
Båten er av tre – og kan vise til en miljømessig ressursutnytting våre forfedre behersket.  En utfordring til vår tid.
Båtens gradvise inntørking kan være en del av prosjektet. Endringene bør være gjenstand for vitenskapelig observasjon og dokumentasjon. -Hvorfor ikke engasjere publikum?
Båten innehar flere forskningspotensialer: Gjenskape de opprinnelige linjer, lese håndtverksspor, lage nøyaktig kopi, teste lasteevne, stabilitet etc. Her står prosjektmuligheter i kø.
Båten fra skogbygda kan vise til distriktenes betydning for utvikling av byene. -Og hva er dagens sentra uten levende omland?
Båt som historisk verdi gjenspeiles i de mange båt-ristninger i Gjerpen - spor helt tilbake til bronsealder – Dette er enda en storhetstid for regionen.
Båten er unik i Norden, og er en unyttet attraksjon. Vi har ikke råd til å forbigå denne muligheten!

Til slutt:
Vi er svært glade for de klare meldinger fra prosjektleder som ble gitt på nrk Østafjells torsdag 3.mai. Båten tiltenkes nå en plass i Du verden.
Finansiering bør skje ved et spleiselag med museet, staten og fylkeskommunen.
Plassering bør stå i forhold til båtens betydning – en hedersplass i foyaeen.
Den vil dermed bidra til regionens stolthet og være en inspirasjonskilde i lang tid framover.

Hilsen Siljan historielag
Siljan 16.5.2012.
  • Treff: 4250