Siljan HistorielagSeniortreff på Båthuset  

SENIORTREFF

 

 

FELLES SENIORTREFF MED SILJAN IDRETTSLAG FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN kl 12-14

vekselvis Båthuset og SIL klubbhus.

Terminliste:

2024

tirsdag 2.1.    Hallen
tirsdag 6.2.   Båthuset
tirsdag 5.3.   Hallen
tirsdag 2.4.   Båthuset
tirsdag 7.5.    Hallen
tirsdag 4.6.   Grilling ved Båthuset


2023

tirsdag 3.1.   Hallen

tirsdag 7.2.   Båthuset
tirsdag 7.3.   Hallen
tirsdag 28.3. Båthuset  (obs dato)
tirsdag 2.5.   Hallen
tirsdag 6.6.   Båthuset/grilldag

tirsdag 5.9.   Båthuset
tirsdag 3.10. Hallen
tirsdag 7.11.  Båthuset
tirsdag 5.12. Hallen/julebord


2022
tirsdag 1.mars   SIL
tirsdag 5.april    BÅTHUSET
tirsdag 3.mai     BÅTHUSET
tirsdag  2.juni    BÅTHUSET/sommeravslutning
tirsdag  6.sept   BÅTHUSET
tirsdag 4.okt      SIL
tirsdag 1.nov      BÅTHUSET
tirsdag 6.des     SIL

2021
Tisdag 7.sept    BÅTHUSET

"          5.okt       SIL
"          9.nov      BÅTHUSET


2020

Tirsdag 4.jan    SIL
"          4.febr     BÅTHUSET
"          3.mars   SIL
torsdag 2.april  BÅTHUSET (obs ukedag)
tirsdag  5.mai   SIL
"          2.juni      BÅTHUSET (grilling)


2019

tirsdag 8.jan   SIL
"         5.febr   BÅTHUSET
"         5.mars  SIL
"         2.april   BÅTHUSET
"         7.mai    SIL
"         4.juni    BÅTHUSET (grilling)

"         3.sept  BÅTHUSET
"         1.okt     SIL

"         5.nov   BÅTHUSET
"         3.des   SIL  (julebord)


2018
tirsdag 6.febr    BÅTHUSET
tirsdag 1.mars   SIL
tirsdag 3.april    BÅTHUSET
tirsdag mai        SIL
tirsdag 5.juni     BÅTHUSET

tirsdag 4.sept    BÅTHUSET
tirsdag  2.okt     SIL
tirsdag  6.nov    BÅTHUSET
tirsdag 4.des     SIL


2017

tirsdag 3.januar    SIL
tirsdag 4.februar  BÅTHUSET
tirsdag 2.mars      SIL
tirsdag 4.april       BÅTHUSET
tirsdag 2.mai        SIL
tirsdag 6.juni        BÅTHUSET

tirsdag 5.sept       BÅTHUSET
tirsdag 3.okt         SIL
tirsdag 7.nov         BÅTHUSET
tirsdag 5.des        SIL  kl 19


2016
tirsdag 5.januar     SIL 
tirsdag 2.februar   BÅTHUSET
tirsdag 1.mars       SIL
tirsdag 5.april        BÅTHUSET
tirsdag 3.mai         SIL
tirsdag 7.juni         BÅTHUSET


2015
Tirsdag 6.januar   SIL klubbhus
Tirsdag 3.februar  BÅTHUSET  
Tirsdag 3.mars     SIL klubbhus
Tirsdag 7.april      BÅTHUSET
Tirsdag 5.mai       SIL klubbhus
Tirsdag 2.juni       BÅTHUSET


2014
Tirsdag 4.februar   BÅTHUSET 
Tirsdag 4.mars      SIL klubbhus
Tirsdag 1.april        BÅTHUSET
Tirsdag 6.mai        SIL klubbhus

Tirsdag 2.sept       SIL
Tirsdag 7. okt        BÅTHUSET
Tirsdag 4.nov        SIL
 

Sosialt samvær, kaffispleis. Åpent for alle medlemmer.

Kontaktperson: Ole Kristian Gurholt tlf 41 62 57 11


 

  • Treff: 5417