SeniortreffHøstens seniortreff på Båthuset er 7.sept og 9.november kl 12 

SENIORTREFF

 

 

FELLES SENIORTREFF MED SILJAN IDRETTSLAG FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN kl 12-14

vekselvis Båthuset og SIL klubbhus.

2021:

Tisdag 7.sept     BÅTHUSET
"          5.okt      SIL
"          9.nov     BÅTHUSET


2020:

Tirsdag 4.jan    SIL
"          4.febr   BÅTHUSET
"          3.mars  SIL
torsdag 2.april   BÅTHUSET (obs ukedag)
tirsdag  5.mai   SIL
"          2.juni   BÅTHUSET (grilling)


2019:

tirsdag 8.jan   SIL
"         5.febr  BÅTHUSET
"         5.mars SIL
"         2.april  BÅTHUSET
"         7.mai   SIL
"         4.juni   BÅTHUSET (grilling)

"         3.sept BÅTHUSET
"         1.okt  SIL

"         5.nov  BÅTHUSET
"         3.des   SIL  (julebord)


2018:

tirsdag 6.febr    BÅTHUSET
tirsdag 1.mars   SIL
tirsdag 3.april    BÅTHUSET
tirsdag mai        SIL
tirsdag 5.juni     BÅTHUSET

tirsdag 4.sept    BÅTHUSET
tirsdag  2.okt     SIL
tirsdag  6.nov    BÅTHUSET
tirsdag 4.des     SIL2017:
tirsdag 3.januar    SIL
tirsdag 4.februar   BÅTHUSET
tirsdag 2.mars      SIL
tirsdag 4.april       BÅTHUSET
tirsdag 2.mai        SIL
tirsdag 6.juni        BÅTHUSET

tirsdag 5.sept       BÅTHUSET
tirsdag 3.okt         SIL
tirsdag 7.nov        BÅTHUSET
tirsdag 5.des        SIL  kl 19

2016:
tirsdag 5.januar    SIL 
tirsdag 2.februar   BÅTHUSET
tirsdag 1.mars      SIL
tirsdag 5.april       BÅTHUSET
tirsdag 3.mai        SIL
tirsdag 7.juni        BÅTHUSET

2015:
Tirsdag 6.januar   SIL klubbhus
Tirsdag 3.februar  BÅTHUSET  
Tirsdag 3.mars     SIL klubbhus
Tirsdag 7.april      BÅTHUSET
Tirsdag 5.mai       SIL klubbhus
Tirsdag 2.juni       BÅTHUSET

2014:

Tirsdag 4.februar   BÅTHUSET 
Tirsdag 4.mars      SIL klubbhus
Tirsdag 1.april       BÅTHUSET
Tirsdag 6.mai        SIL klubbhus

Tirsdag 2.sept       SIL
Tirsdag 7. okt        BÅTHUSET
Tirsdag 4.nov        SIL
 

Sosialt samvær, kaffispleis. Åpent for alle medlemmer.

Kontaktperson: Ole Kristian Gurholt tlf 41 62 57 11