Siljan Historielag

Båthuset ved Gorningdammen i Siljan ble åpnet offisielt lørdag 20.september 2008. Åpning markerer slutten på 3.5 års arbeid med prosjektet.

Jeanne Bøe holdt åpningstalen. Siljan gutte- og jentekorps spilte ulike Abba-versjoner.

Ordfører Ole Kristian Holtan overrakte et innrammet bilde med et utvalg av Ole Romsdalens glassplate-fotografier.

Blomsterhilsen til leder i dugnadsgruppa, Helge Wierød, fra styret i Siljan historielag.

Blomsterhilsen til Båthuset fra Telemark Museum.

Salg av grøt foregikk ute i det fine høstværet. Kaffien ble kokt på bål. Utstillinger i begge etasjene.

Foredraget ved Helge Høeg handlet om pollenanalyser: hva kan disse fortelle om bl.a. mennneskelig aktivitet langt bakover i tid. Han la også fram resultatene fra ei slik prøve fra ei myr ved Torsholt sag.

Rundt 120 personer hadde funnet veien til ytre Siljan denne ettermiddagen.

Sponsorer har til nå bidratt med ca 380.000 kr. Resten er gjort med dugnadsinnsats fra folk i bygda. Lokalene ligger i idylliske omgivelser, som også inviterer til bading og turgåing.

Huset rommer møtelokaler i 2. etasje, med panorama-utsikt til Gorningen. Lokalene vil bli leiet ut til både selskaper, kurs og foreningsaktivitet.

Tilbakemeldingene på arrangementet var svært gode: Siljan har fått et nytt kulturtilbud!

(Referatet gjengitt i TA)

Bildene viser noen av aktørene:

 

 

Trykk av Rolf Nerli:

Disse har bidratt med økonomiske midler til restaurering av Båthuset 2005 - 2008:

LO kultur

Grenland bygningsarbeiderforening

Sparebankstiftelsen DnB NOR

Siljan skogeierlag

Siljan sanitetsforening

Fritzøe Skoger

Grenland landbrukskontor

Siljan kommune

Siljan Lions

Telemark Museum

Siljan historielag

  • Treff: 3322