Leie av lokaler

Brukerveiledning for Båthuset

Brukerveiledning for Båthuset , Damstua og uteareal:

 

 

Båthuset

 

Varme: Varmluftsvifte i 2.etg. kan reguleres ned til 17 grader. Ved sjenerende vifte-støy kan denne slåes av, og evt. panelovner under vinduene stilles opp.

 

Friskluft: Ventiler over vinduer åpnes etter behov, egen vifte ved trappeoppgang i 2.etg kan settes på. Husk å lukke ventiler og slå av vifte ved avreise.

 

Vann: Hvis vanntrykk mangler, sjekk innstilling ved garderobe, denne skal stå på grønt.

 

Strømtilførsel ute og på scene: Strømbryter står på langvegg i 1.etg.

 

Solskjerming: Vinduene i 2.etg kan skjermes med solskjerming. Store vinduer styres elektrisk med egen bryter ved vindu. Skrå vinduer betjenes manuelt.

 

Trappeheis: Kan benyttes av bevegelseshemmede. Betjenes ved fjernstyring. Sett stolen helt inn mot vegg etter bruk. Dette må gjøres pga oppladning av batteri ved strømbrudd.

 

Prosjektor: Tilgjengelig prosjektor med fjernkontroll og stort lerret. Må ta med bærbar pc eller mac.

 

Brann: Ved tilløp til brann brukes tilgjengelige branntepper.

Ved behov for rømning brukes alle tre utganger i 1.etg.

Ekstra rømningsvei fra 2.etg: Egen luke ved trappenedgang. Knus først glasset for nøkkel. Åpne splint i utvendig stige, denne brettes enkelt ut. Sørg for at alle kommer seg ut.

 

 

Damstua

 

Toalett kan benyttes i Båthuset. For vanntrykk, se ovenfor.

 

Uteareal

 

Bålfyring - kun på bålplass - benyttes på eget ansvar, men aldri i sterk vind og tørt vær. Husk at vindretning kan skifte på kort varsel, Båthuset er utsatt.

Stengsel for innkjøring til Båthuset holdes låst.

Utleiereglement for Båthuset og Damstua

 

Reglement som signeres ved leie-avtale: 

                     

 

1    Lokalene kan leies ut til foreninger, lag og ulike kulturarrangementer.

      Utleie kan også skje til private selskaper. Utleiepriser settes av styret for Siljan Historielag.

2     Ansvarlig utleier:

Alle henvendelser angående leie går til valgt leie-ansvarlig i ansvarsgruppa. Vedkommende deler ut nøkler, påser underskrift av leieavtale med gjenpart,
og leverer ut regning. Avtalene nummereres. Behov for klarlegging av lokalet gjøres med en ukes varsel, eller etter avtale. Utleie-ansvarlig sørger for ettersyn
og vask etter arrangementer.

3    Ansvarlig leietaker:

Leietaker skal ha en person som står som arrangementsansvarlig. Denne har ansvar for henting og levering av nøkler, og må kjenne til dette utleie-reglement
og brann-instruks. Samme person har ansvar for opplåsing og låsing etter arrangementet, og skal sørge for vakthold slik at uvedkommende ikke slipper inn.
Ansvarlig leietaker skal være over 18 år.

4   Røyking :

     Det er ikke anledning til å RØYKE inne i noen av bygningene

5   Uteområdene:

     Det skal tas hensyn til naboene ved bruk av uteområdet, også ved avreise.

6   Betaling:

     Betaling skjer ved giro.

7   Skader, hærverk, tyveri:

Dersom det i leieperioden har oppstått skader på bygg eller inventar skal arrangements-ansvarlig melde fra om dette. Det er ikke anledning til å flytte inventar
ut av Damstua og Båthuset. Leietaker erstatter vanligvis skader og tyveri.

8   Rydding og reinhold:

Alle leietakere sørger for rydding og tilbakeføring av stoler/bord, hvis ikke annet blir avtalt. Avfall skal legges i respektive søppelbeholdere i lokalet, og senere
legges i søppelstativene ved Kistevegen. Evt matavfall fjernes helt. Gulvvask inngår i leie.

Evt søppel på ute-området fjernes av leietaker innen påfølgende dag kl.11.00.

Manglende oppfølging av dette punkt kan medføre ekstra regning

9     Overnatting :

Det gis anledning til overnatting for lag og foreninger med ansvarlig leietaker tilstede.(eks. skoleklasser, speidergrupper, og lignende.)
Overnatting i forbindelse med selskaper gis etter avtale, kun for 2-3 personer som skal rydde dagen etter.

10   Brannsikkerhet:

     Båthuset 2. etg. er brann-klassifisert til 40 personer.      

Arrangementansvarlig plikter å gjøre seg kjent med brann-instruks, og har ansvaret for evakuering ved brann.

11   Nøkler

Mottatt nøkkel nr. 

 

  

 Vedtatt av styret i Siljan historielag den 26.4.2017
Copyright © 2021 Siljan Historielag
All Rights Reserved.