Arkiv

Innhold arkivskap

Innhold i arkivskap for Siljan historielag.
På forespørsel til leder kan materialet gjøres tilgjengelig for gjennomsyn. 

Fotoapparat m/stativ etter Ole Romsdalen. Gitt av Klara og Isak Romsdalen                        1913

Protokoller fra Vestby landhandel. 1921-ca 1960       Gitt av Unni Vestby                             1921                                          

Handelsbrev for Thorbjørn Vestby                                                                                   1969

Handelsbrev for Ole Jacobsen Rød                                                                                   1921

Handelsbrev for Jacob Knutssøn Rød                                                                                1885

Inkl. godkjenning av nytt utsalg på Sølland                                                                       1897

Stedsnavn fra Siljan. Liste ved Øivind Valle                                                                       1985

Møtebok for komite for Bautasteinen pluss noen løse ark                                                   1928

Utskrevne mannskaper fra Slemdal 1814 (kopi av liste ved lensmannen i Eidanger)              1914

Møteprotokoll for Siljan historielag 1989 – 1992                                                                 1992

Lydbånd. Opptak på kassett og CD. bl.a. Ragnvald Kviberg /Lardal,

Harald Helgerud/Siljan, Kåre Kroken/Farrisbygda.

Fagforeningsbøker Skog og land 1918-27, medlem Edmund Aasheim/Styrvold                       1927

Næs Jernverk: Jernproduksjon i gammel tid. (DVD)                                                            2006

Fra Skrim til Farris I-VIII. Bok-serie ved Siljan historielag.

Siljanbilder. Fotografier etter Ole Romsdalen. Ved Gardåsen og Valle                                    1989

Siljan bygdehistorie. Ved Asbjørn Bakken                                                                           1969

Siljankalenderen fra og med 2001 Utgis årlig av Siljan historielag

Fløtning i Siljan. Filmer etter Jon Aas overført på videokassett.                                          ca 1960

I bispens spor 400 år etter. Folket i Lågendalen. Video ved Statens veivesen                          1996

Fløterserie fra Siljanvassdraget. Postkort utgitt av Siljan historielag (12 motiver)                     2002

Forhandlingsprotokoll for Slemdals skogsarbeiderforening 1916-1921                                     1916

Forhandlingsprotokoll for Siljan og Omegns Skogsarbeiderforbund 1923-32                             1923

Div. møteprotokoller fra Skog og land 1925-1970 (etter Kristian Norheim)                               1925

Rundskriv om inndelingsnavn. Ved kirke og undervisn.dep.                                                     1917

Heimstadlære for Siljan. Ved Haakon Bjønnes                                                                       1964

Div avisutklipp, om skogsarbeid i Siljan                                                                              ca 1960 

Regnskap for prosjekt «Fra sluring til biff»                                                                             2010

Protokoll Øvre Siljan Idretslag                                                                                              1918-1938

Protokoll Siljan Idrettslag                                                                                                     1926-1947

Protokoll Siljan Idrettslag                                                                                                     1947-1962

Protokoll Siljan idrettslag                                                                                                      1973-1978

Protokoller Siljan historielag

Div. Notater og medlemsbøker etter Peder Norheim, Siljan:

Vernepliktsbok                                                                                                                      1918

Arbeidsbok for P:Norheim. 1918-35. Telemark Veikontor                                                           1918

Handbok for infanterister. M/skytebok for P:Norheim.                                                               1920

Treschowkonflikten. Postkort.                                                                                                  1926

Medlemsbok Arbeidernes faglige landsorganisasjon                                                                   1927

Medlemsbok Siljan samvirkelag. 1931-39.                                                                                1931

Medlemsbok Siljan Trygdekasse                                                                                               1931

Norsk skog og landarbeiderforbund. Medlemsbok1932-69                                                          1932

Oppgjørsbok Siljan samvirkelag. 1933-34                                                                                1933

Akkordbok for veiformann P:Norheim 1937-38. Statens veivesen                                               1937

Kvitteringbok Siljan el.verk 1938-42                                                                                        1938

Siljan og Gjerpen brandtrygdelag 1940-45                                                                               1940

Hugstliste. 1942-50. Egen notatblokk med dato, sted og volum.                                                1942

Kontrollbok for skogsarbeidere                                                                                               1943

Kooperatørenes lommealmanakk                                                                                            1945

Medlembok Norsk Bonde og småbrukaralag                                                                             1948

Hugstlister 1951-56. Egne notater med dato, sted og volum                                                     1951

Lønnslipp for skogsarbeid. Treschow -Fritzøe.                                                                          1953

Kubikktabeller. Treschow-Fritzøe

Medlemskort for Det norske arbeiderparti                                                                               1953

Vognkort for moped.                                                                                                            1966

Filesentralen. Egen arbeidsliste for rep av redskap                                                                  1967
Flyfotoer fra Siljan. Arkiv                                                                                                       1953

Om å komme til Siljan. Oppgave ved voksenopplæringa                                                           2008

Oppvekst i Siljan. Oppgave ved 9.klasse                                                                                 2008

Siljan IL og idrettsaktivitet i øvre Siljan 1926-2006. Notat ved Rolf Staulen                                 2008

Kulturminner i Siljan. Prosjekt Områdetiltak ved fylkesmannen                                                  2000                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv i brannskap

Innhold i arkivskap for Siljan historielag:

Fotoapparat m/stativ etter Ole Romsdalen.Gitt av Klara og Isak Romsdale             1916

Protokoller fra Vestby landhandel. 1921-ca 1960Gitt av Unni Vestby                     1921   

Handelsbrev for Thorbjørn Vestby                                                                      1969

Stedsnavn fra Siljan. Liste ved Øivind Valle                                                         1985

Møtebok for komite for Bautasteinen                                                                  1928

Utskrevne mannskaper fra Slemdal 1813  (kopi av liste ved lensm i Eidanger)       1914

Møteprotokoll for Siljan historielag                                                                     1989 – 1992

Lydbånd. Opptak på kasett og CD. bl.a. Ragnvald Kviberg/Lardal,

Harald Helgerud/Siljan, Kåre Kroken/Farrisbygda.

Fagforeningsbøker Skog og land 1918-27, medlem Edmund Aasheim/Styrvold       1927

 Næs Jernverk:Jernproduksjon i gammel tid. (DVD)                                             2006

Fra Skrim til Farris I-VII. Bokserie under utgivelse av Siljan historielag.

Siljanbilder. Fotografier etter Ole Romsdalen. Ved Gardåsen og Valle                     1989

Siljan bygdehistorie. Ved Asbjørn Bakken                                                            1969

Siljankalenderen fra og med  2001. Utgis årlig av Siljan historielag 

Fløtning i Siljan. Filmer etter Jon Aas overført på videokassett.                             ca 1960

I bispens spor 400 år etter. Folket i Lågendalen.Video ved Statens veivesen           1996

Fløterserie fra Siljanvassdraget. Postkort utgitt av Siljan historielag (12 motiver)    2002

Forhandlingsprotokoll for Slemdals skogsarbeiderforening                                     1916-1921

Forhandlingsprotokoll for Siljan og Omegns Skogsarbeideforbund                          1923-1932

Div. møteprotokoller fra Skog og land 1925-1970 (etter Kristian Norheim)             1925

Rundskriv om inndelingsnavn. Ved kirke og undervisn.dep.                                   1917

Heimstadlære for Siljan                                                                                      ca 1960

Div avisutklipp, om skogsarbeid i Siljan                                                                ca 1960

Div. Notater og medlemsbøker etter Peder Norheim (se egen oversikt)

Regnskap for prosjekt «Fra sluring til biff»                                                           2010

Regnskap vann og avløp Båthuset                                                                       2016-2017

 

  

Div. Notater og medlemsbøker etter Peder Norheim, Siljan:

 

Vernepliktsbok                                                                                                 1918

Arbeidsbok for P:Norheim. 1918-35. Telemark Veikontor                                      1918

Handbok for infanterister. M/skytebok for P:Norheim.                                          1920

Treschowkonflikten. Postkort.                                                                            1926

Medlemsbok Arbeidernes faglige landsorganisasjon                                             1927

Medlemsbok Siljan samvirkelag.                                                                        1931-1939

Medlemsbok Siljan Trygdekasse                                                                        1931

Norsk skog og landarbeiderforbund. Medlemsbok                                                1932-1937

Oppgjørsbok Siljan samvirkelag.                                                                        1933-1934

Akkordbok for veiformann P:Norheim 1937-38. Statens veivesen                          1937

Kvitteringbok Siljan el.verk                                                                                1938-1942

Siljan og Gjerpen brandtrygdelag                                                                       1940-1945

Hugstliste. 1942-50. Egen notatblokk med dato, sted og volum.                           1942

Kontrollbok for skogsarbeidere                                                                           1943

Kooperatørenes lommealmanakk                                                                       1945

Medlembok Norsk Bonde og småbrukaralag                                                        1948

Hugstlister 1951-56. Egne notater med dato, sted og volum                                 1951

Lønnslipp for skogsarbeid. Treschow -Fritzøe.                                                      1953

Kubikktabeller. Treschow-Fritzøe

Medlemskort for Det norske arbeiderparti                                                            1953

Vognkort for moped.                                                                                          1966

Filesentralen. Egen arbeidsliste for rep av redskap                                               1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Siljan Historielag
All Rights Reserved.