Siljan Historielag

Innhold i arkivskap for Siljan historielag:

Fotoapparat m/stativ etter Ole Romsdalen.Gitt av Klara og Isak Romsdale             1916

Protokoller fra Vestby landhandel. 1921-ca 1960Gitt av Unni Vestby                     1921   

Handelsbrev for Thorbjørn Vestby                                                                      1969

Stedsnavn fra Siljan. Liste ved Øivind Valle                                                         1985

Møtebok for komite for Bautasteinen                                                                  1928

Utskrevne mannskaper fra Slemdal 1813  (kopi av liste ved lensm i Eidanger)       1914

Møteprotokoll for Siljan historielag                                                                     1989 – 1992

Lydbånd. Opptak på kasett og CD. bl.a. Ragnvald Kviberg/Lardal,

Harald Helgerud/Siljan, Kåre Kroken/Farrisbygda.

Fagforeningsbøker Skog og land 1918-27, medlem Edmund Aasheim/Styrvold       1927

 Næs Jernverk:Jernproduksjon i gammel tid. (DVD)                                             2006

Fra Skrim til Farris I-VII. Bokserie under utgivelse av Siljan historielag.

Siljanbilder. Fotografier etter Ole Romsdalen. Ved Gardåsen og Valle                     1989

Siljan bygdehistorie. Ved Asbjørn Bakken                                                            1969

Siljankalenderen fra og med  2001. Utgis årlig av Siljan historielag 

Fløtning i Siljan. Filmer etter Jon Aas overført på videokassett.                             ca 1960

I bispens spor 400 år etter. Folket i Lågendalen.Video ved Statens veivesen           1996

Fløterserie fra Siljanvassdraget. Postkort utgitt av Siljan historielag (12 motiver)    2002

Forhandlingsprotokoll for Slemdals skogsarbeiderforening                                     1916-1921

Forhandlingsprotokoll for Siljan og Omegns Skogsarbeideforbund                          1923-1932

Div. møteprotokoller fra Skog og land 1925-1970 (etter Kristian Norheim)             1925

Rundskriv om inndelingsnavn. Ved kirke og undervisn.dep.                                   1917

Heimstadlære for Siljan                                                                                      ca 1960

Div avisutklipp, om skogsarbeid i Siljan                                                                ca 1960

Div. Notater og medlemsbøker etter Peder Norheim (se egen oversikt)

Regnskap for prosjekt «Fra sluring til biff»                                                           2010

Regnskap vann og avløp Båthuset                                                                       2016-2017

 

  

Div. Notater og medlemsbøker etter Peder Norheim, Siljan:

 

Vernepliktsbok                                                                                                 1918

Arbeidsbok for P:Norheim. 1918-35. Telemark Veikontor                                      1918

Handbok for infanterister. M/skytebok for P:Norheim.                                          1920

Treschowkonflikten. Postkort.                                                                            1926

Medlemsbok Arbeidernes faglige landsorganisasjon                                             1927

Medlemsbok Siljan samvirkelag.                                                                        1931-1939

Medlemsbok Siljan Trygdekasse                                                                        1931

Norsk skog og landarbeiderforbund. Medlemsbok                                                1932-1937

Oppgjørsbok Siljan samvirkelag.                                                                        1933-1934

Akkordbok for veiformann P:Norheim 1937-38. Statens veivesen                          1937

Kvitteringbok Siljan el.verk                                                                                1938-1942

Siljan og Gjerpen brandtrygdelag                                                                       1940-1945

Hugstliste. 1942-50. Egen notatblokk med dato, sted og volum.                           1942

Kontrollbok for skogsarbeidere                                                                           1943

Kooperatørenes lommealmanakk                                                                       1945

Medlembok Norsk Bonde og småbrukaralag                                                        1948

Hugstlister 1951-56. Egne notater med dato, sted og volum                                 1951

Lønnslipp for skogsarbeid. Treschow -Fritzøe.                                                      1953

Kubikktabeller. Treschow-Fritzøe

Medlemskort for Det norske arbeiderparti                                                            1953

Vognkort for moped.                                                                                          1966

Filesentralen. Egen arbeidsliste for rep av redskap                                               1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Treff: 2645