Siljan Historielag
Øvre Siljan idrettslag startet i 1918.
Formål var å vekke interessen for skyttersaken
og landets forsvar.
Samt å fremme friidrett og skisport: Hopp og langrenn. Siljan historielag oppbevarer protokollene for øvre Siljan idrettslag.
Kjell Ekornrød har laget et kortfattet resyme over tiltak som laget sto for.

Her kommer første side i den eldste protokollen 10.2.1918:


 

Stikkordene er skrevet vedr hoppbakker og skiaktivitet:

Start fra første side i forhandlingsprotokoll for øvre Siljan idrettslag datert 1918 – 1919.

Hovedaktivitet virker å være figurskyting med salong og Krag. Noen skirenn ble avholdt.

Viser senere til vedtekter som er skrevet i protokollen.

Noen ord og navn er vanskelig å tyde og er skrevet i kursiv.

Ord og stavelser er etter beste evne skrevet ordrett av.

Med uthevet skrift er første gang navnet på hoppbakke fremkommer.

 

 

Formann  :       Halvor Grorud

Kasserer:         Ole Isaksen   Romsdalen

Bestyrelse:      Karl Stendalen. Martin Stendalen, Hans Borge

 

Søndag 20.3.1919 ble hopprenn avholdt i Grorudbakken  og skolebakken. 11 voksne og 6 barn deltok.

 

1920 ble J Skulsrud pokal forsvart i langrennet av Ole Stendalen.

 

 

1920.

Bestyrelsesmøte hos skogsbestyrer Ingebreth Aas 25.2.20.

Formann :                    Skogsbestyrer Aas

Nestformann   :           Johs  Grorud

Sekretær:                     Ole Romsdalen

 

1921:Årsmøte 6.2 1921

Formann:         Ole Stendalen

Kasserer:         Skogsbestyrer Schinnes

Bestyrelse:      Kristian Bjønnes, Johs Grorud, Ole Romsdalen

Det ble besluttet å gi ut håndskrevet blad hvert kvartal. Bladets navn blev ”Skogkaffen ”?. Redaktør blev Johs Toa.(Omholt fra Sandsvær jmf Eivind Stendalen)).Dro til Amerika jmf Eivind Stendalen

 

Møte 9.2 blev Skogsbestyrer Aas nestformann.

Langrenn 13.2.21. Løype fra Grorud skole, over Dalstjern, Raubern, Limmyr  til hovedveien v dammen.

Karl Stendalen vant og fikk napp i T Skulsrud pokal.           

Søndag 15.4 hadde laget skitur til Brekke. 15 deltok.

1922.

26.2 avholdtes et”hoprend”og langrend.

Langren over Limmyr,Haldoren, Viervand, Nøkle til dammen.

Hopprenn i Korpekollen.

En aksje i langrend T Skulsrud pokal til Hans Hakhaug. Han fikk og aksje i Treschows pokal.

 

1923.

28.1. Langrend .Grorud skole, Ruggefjell, Aarum, Lysskott tjern, Elgtjern til Kastveien og efter denne til Grorud.12 km.9 deltagere. Treschows pokal  til Eivind Omholt.

 

25.2.

Langrend Dammen, Grorud,bro, Grorudvand, Smalvand, Romsdalen, Grønkollen, Sætertjern, Skavrakmyr ( jmf Eivind Stendalen ) til Dammen.(5 deltok)

Hoprend i Korpekollen. 8 deltok. Eivind Omholt vant.

 

 

Bestyrelsesmøte 4.3 ble det bestemt hoprend og langrend 11.3. Skogsbestyrer aas og Schinnes skulle inspisere Romsdalsbakken på mandag. Langrend fra Hustup.

Innby alle klubber i Siljan. Alt samme dag og samling kl 8 på kvelden på Grorud skole.

Langrend avlyst da ingen meldte seg. Hoprend i Romsdalsbakken. 19 stk deltok. Mange tilskuere var samlet. 60 stk på fest om kvelden på skolen.

30.1.1924

Bestyrelsesmøte hos Schinnes . Behandling om å avholde et langrend 3.2.24.Løype: Hustup,Grorudvand, Maslaus, veien fra bugten til Sætre, derifra over til Toa, Bjørndalen over Dulpetjern  , Mjøvand til Hakhaug,veien et stykke over nord Stendalsmyrene, opp til nedre Steindalen, skrå over nord lierne hogsterne derfra retning mot Grorud forbi Aas og ned til Hustup  Tidsoperatører er Schinnes og Bjønnes.

Kr Aadalen aksje i Treschows pokal.

Nytt langrend 30.3.24. Fra Bjønnes bygning over til Gåserud og rundt i det området.

20 deltagere.

Hoprend kl 2 i Korpekollen. 11 på premielisten

 

1925.

Aktiv skyting med flere konkurranser med lærer Opheim i bestyrelsen.

Lærer Opheim formann. 1925 til 1926.

Nestformann:              Johs Toa (Omholt)

Sekretær :                    Kristian Grorud

Materialforvalter:        Anders Stendalen(far til Eivind Stendalen)

 

Hoprend og langrend. Står ikke hvor, men antas Korpekollen.

En aksje i T Stensunds pokal(Skulsrud ? ) Antor Røsholt i langrend.

 

§1 Skytterlagets mål er i frening med skytterorganisasjonene å vekke interesse for skyttersaken og landets forsvar.

2. Laget skal og efter evne søke å fremme andre idrettsgrener da spesielt friidrett og skisport.
aget skal avholde hvis føreforholdene tillater er det, minst et langrenn og et hopprenn eller et kombinert lang og hopprenn hver vinter”.

 

1926-1927.

Ole Stendalen

Anders Stendalen

Knut Opheim

John Toa

Anton Røsholt

 

28.2. Medlemsrenn Korpekollen. Deltagele ikke stor og fart mindre god. 8 stk på premielisten.

 

14.3 Renn i Korpekollen m 18 deltagere. Vunnet av Karl Stendalen

 

1927.

Anton Røsholt            leder

 ?        Toa                   Kasserer

 

11 medlemmer og medlemskontingent er kr 1.

Her det et hopp i protokoll og neste dato er 14.2.35.

 

Ble avholdt langrenn m 5 deltagere . Kun 3 fullførte.

Hopprenn uvisst i hvilken bakke med gunstige forhold.

 

Lørdag 1.4.35 holdtes møte hos Skogsbestyrer Rønningen. Innkalt til møte var samtlige styremedlemmer så nær som Johs Bjørndalen da Johs syntes det var for lang vei og dårlig føre . De fremmøte var .Anton Røsholt, Karsten Gåserud, Abraham Rønningen, J Aas, som og hadde fullmakt fra  H Gråsvold ? som hadde forfall p.g.a sykdom..

Til behandling forelå:

Å holde skirenn i Toklevbakken søndag 7.4.Alle var enige i å holde skirenn, men det var en del diskusjon om bakkevalget , men vi var enige en del om å reise ned å se. Flere medlemmer var møtt opp 3.4.og arbeidet med å utbedre bakken var begynt. Mye småskog måtte ryddes vekk , en del sten måtte skytes, et gjerde fjernes. Bakken var skjev og hopp og tilløp måtte bygges. Men i løpet av uken var bakken i god og brukbar stand. Renn avholdt 7.4 med et lite overskudd.

 

2.2.36

Skirenn på Grorud for skolebarna og samtlige medlemmer. Tilslutningen til skolerennet var bra, men til medlemsrennet var den heller liten.Det kan se ut som enkelte ikke bryr seg om å være medlem. Utforrenn Grorudjordene ned til Hustup, Hopprenn i Grorudbakken.

8.2.36

Generalforsamling idrettslaget

Totalt 23 medlemmer 11 møtte.

 

Sak 1. Formann Aas fremsatte forslag om fri skyss til løpere som ville delta i renn Ytre Siljan idrettslag 9.2.36. Ble besluttet og en del løpere reiste.

 

Slalomrenn i Gåserud besluttet avholdt 15.2.

Aas skulle kjøpe stoppeklokke i Skien om den ikke kostet mer enn 15 kr.

 

4.4.36.

Besluttet å avholde skirenn i Toklevbakken Skjærstorsdag.

Forslag fra Rønningen om å søke kretsen om penger til å sette i stand Toklevbakken i ordentlig stand.

25.4.36 styremøte m Hans Grorud, Karsten Gåserud,John B Bjørndalen, Håkon Grosvold (anm ,lærer på Grorud fra 1933 til 1936) Ble bestemt at Aas kom inn i stedet for Grosvold  som reiser til høsten.

 

Bestyrelsesmøte 28.9.36

Til behandling forelå tilbud fra Treschow om befaring av de steder der ønsker å passere sammen med skiløpere og tilskuere til trening og skirenn i Seterkollen.

 

1937

Grenland skikrets avholdt treningsrenn i Seterkollen 3.1.37. 42 løpere deltok.

Føret var hårdt, snedybde i undarennet var 15 cm. Det ble avholdt 3 skirennet i landet samme søndag. Netto inntekt blev 63,95

10.1.37 blev det holdt skøyteløp på Mykle. Isen var  mindre god.

 

20.2. Medlemsrenn i Grorudbakken .

12 deltok.

1 pr over 15 år blev J Aas. (anm . Sønn av skogsbestyrer Ingebreth Aas)

1 pr under 15 år var Hans Grini.

 

Medlemshopprenn i Toklevbakken 31.3.37.

23 deltagere, lengste hopp 39,5 m

Inntekt 69 kr.

1 pr over 20 år blev Arne Ballestad     Ørn

Kl under 20 år ble Olaf Baasland       Odd .

 

Generalforsamling på Grorud 24.4.37.

14 medlemmer.

Nytt er at formann velges direkte av medlemmene.

Formann Karsten Gåserud

Nestformann Hans Grorud

 

1938.

31.1.38.

Medlemslangrenn m 14 deltagere.

 

13.3.38.

Hopprenn i Grorudbakken.

1 pr over 16 år blev J Aas.

Under 16 år blev Hans Grini.

 

Premieutdeling etter rennet hos Aas.

 

 

 

 

 Begge fotoer er gjort av Ole Romsdalen.
Merk hjemmelaga ski med særegen binding og bambusstaver med trinser: Dette sikret en rask framdrift også i djupsnøen.

 

 

 

 

 

 

 

  • Treff: 4702