Siljan Historielag

Innhold i arkivskap for Siljan historielag.
På forespørsel til leder kan materialet gjøres tilgjengelig for gjennomsyn. 

Fotoapparat m/stativ etter Ole Romsdalen. Gitt av Klara og Isak Romsdalen                   1913

Protokoller fra Vestby landhandel. 1921-ca 1960       Gitt av Unni Vestby                         1921                                          

Handelsbrev for Thorbjørn Vestby                                                                                         1969

Handelsbrev for Ole Jacobsen Rød                                                                                        1921

Handelsbrev for Jacob Knutssøn Rød                                                                                    1885

Inkl. godkjenning av nytt utsalg på Sølland                                                                            1897

Stedsnavn fra Siljan. Liste ved Øivind Valle                                                                            1985

Møtebok for komite for Bautasteinen pluss noen løse ark                                                    1928

Utskrevne mannskaper fra Slemdal 1814 (kopi av liste ved lensmannen i Eidanger)         1914

Møteprotokoll for Siljan historielag 1989 – 1992                                                                     1992

Lydbånd. Opptak på kassett og CD. bl.a. Ragnvald Kviberg /Lardal,

Harald Helgerud/Siljan, Kåre Kroken/Farrisbygda.

Fagforeningsbøker Skog og land 1918-27, medlem Edmund Aasheim/Styrvold                    1927

Næs Jernverk: Jernproduksjon i gammel tid. (DVD)                                                                  2006

Fra Skrim til Farris I-VIII. Bok-serie ved Siljan historielag.

Siljanbilder. Fotografier etter Ole Romsdalen. Ved Gardåsen og Valle                                    1989

Siljan bygdehistorie. Ved Asbjørn Bakken                                                                                   1969

Siljankalenderen fra og med 2001 Utgis årlig av Siljan historielag

Fløtning i Siljan. Filmer etter Jon Aas overført på videokassett.                                          ca 1960

I bispens spor 400 år etter. Folket i Lågendalen. Video ved Statens veivesen                        1996

Fløterserie fra Siljanvassdraget. Postkort utgitt av Siljan historielag (12 motiver)                   2002

Forhandlingsprotokoll for Slemdals skogsarbeiderforening 1916-1921                                     1916

Forhandlingsprotokoll for Siljan og Omegns Skogsarbeiderforbund 1923-32                          1923

Div. møteprotokoller fra Skog og land 1925-1970 (etter Kristian Norheim)                               1925

Rundskriv om inndelingsnavn. Ved kirke og undervisn.dep.                                                        1917

Heimstadlære for Siljan. Ved Haakon Bjønnes                                                                              1964

Div avisutklipp, om skogsarbeid i Siljan                                                                                    ca 1960 

Regnskap for prosjekt «Fra sluring til biff»                                                                                  2010

Protokoll Øvre Siljan Idretslag                                                                                                        1918-1938

Protokoll Siljan Idrettslag                                                                                                                1926-1947

Protokoll Siljan Idrettslag                                                                                                     1947-1962

Protokoll Siljan idrettslag                                                                                                      1973-1978

Protokoller Siljan historielag

Div. Notater og medlemsbøker etter Peder Norheim, Siljan:

Vernepliktsbok                                                                                                                          1918

Arbeidsbok for P:Norheim. 1918-35. Telemark Veikontor                                                    1918

Handbok for infanterister. M/skytebok for P:Norheim.                                                          1920

Treschowkonflikten. Postkort.                                                                                                  1926

Medlemsbok Arbeidernes faglige landsorganisasjon                                                             1927

Medlemsbok Siljan samvirkelag. 1931-39.                                                                               1931

Medlemsbok Siljan Trygdekasse                                                                                               1931

Norsk skog og landarbeiderforbund. Medlemsbok1932-69                                                  1932

Oppgjørsbok Siljan samvirkelag. 1933-34                                                                                1933

Akkordbok for veiformann P:Norheim 1937-38. Statens veivesen                                         1937

Kvitteringbok Siljan el.verk 1938-42                                                                                           1938

Siljan og Gjerpen brandtrygdelag 1940-45                                                                               1940

Hugstliste. 1942-50. Egen notatblokk med dato, sted og volum.                                           1942

Kontrollbok for skogsarbeidere                                                                                                   1943

Kooperatørenes lommealmanakk                                                                                                1945

Medlembok Norsk Bonde og småbrukaralag                                                                             1948

Hugstlister 1951-56. Egne notater med dato, sted og volum                                                   1951

Lønnslipp for skogsarbeid. Treschow -Fritzøe.                                                                          1953

Kubikktabeller. Treschow-Fritzøe

Medlemskort for Det norske arbeiderparti                                                                                 1953

Vognkort for moped.                                                                                                                     1966

Filesentralen. Egen arbeidsliste for rep av redskap                                                                   1967
Flyfotoer fra Siljan. Arkiv                                                                                                               1953

Om å komme til Siljan. Oppgave ved voksenopplæringa                                                          2008

Oppvekst i Siljan. Oppgave ved 9.klasse                                                                                     2008

Siljan IL og idrettsaktivitet i øvre Siljan 1926-2006. Notat ved Rolf Staulen                            2008

Kulturminner i Siljan. Prosjekt Områdetiltak ved fylkesmannen                                                2000                                                         Bøker fra 1700 og 1800-tallet  brukt i Siljan:

Choral-Melodier for Psalmodicon

Christiania 1841

144 sider/innbundet/skinnrygg

Eier signatur:

1.  Arne P.Kiste

2. Ole Pedersen Gurholt/1861

 

Den Gudelige Huusorning m.m.

Sammenbinding av skrifter om kristelig livsførsel.  Omslag av skinn.

Dansk, 1767 ? (svakt omslagstrykk)

Eier signatur:

Lars Quelle

 

 

Dr. Morten Luthers liten Katechismus med Forklaring, Bibelsteder og Psalmer,

Christiania 1849

140 sider.

Eier signatur:

Solve Knudsen Høiseth/1850

 

 

Om den sande Christendom

Ved Johan Arndt/ fordum General-Superintendent over Fyrsendømmet Lundeburg

 Christiansand, 1855

188 sider. Innbundet i skinn

Eier signatur:

??? (Fjernet navn) + Quelle/14.12.1856

Ole Olsen Modalen/1858 og 1864

 

 

Kuur af alle det Menneskelige Legeme

D.Christian Wiesbach. Kiøbenhavn, 1755

550 sider. Innbundet i skinn

Eier signatur:

Arne Pedersen Kiste/1844

 

 

Contra-Regning ved Fossum Værk

Innbundet hefte med notater 1870-1886

Eier signatur:

Engebreth Eriksen Rød

Aslak Engebretsen Rød

 

 

Kongelig kundgjørelse

Lovbok utgitt av Stockholm slott 1839

Eier:

Slemdal formannskap (opprettet 1838)

 

 

 

Handels og sjøfartstraktat

Utgitt av kongen. Christiania, 1862

Eier:

 Slemdal formannskap

 

 

 

 

 

 

 

  • Treff: 4751