Middelalderkirka i Siljan

Siljan kirke - historiske spor


Historielaget har nå tatt bilder av et bortgjemt klenodie: Et middelalder-krusifiks nr 2. 
Dette kan være den eldste av de to krusifiksene fra Siljan kirke.

Siste: Krusifikset fra Siljan er fra 2022 utstilt i Brekkeparkens nye museumsbygg. Denne utstillinga kan anbefales.


Les mer: Siljan kirke -  historiske spor

Copyright © 2023 Siljan Historielag
All Rights Reserved.