Siljan HistorielagKogg fra middelalder tegnet på steinvegg i Siljan kirke
Pathimg
Words:0
Langskip tegnet i Siljan kirke. Båten har kastell, råseil, lettbåt i line og dyrehode på bakstavnen. (Det framre er blitt visket bort)
Tegningen tolkes til  å være fra 1200tallet. Båttypen tilhører den siste fase av nordiske langskip. Disse ble på 1200tallet utkonkurrert av hansakoggen.
Et liknende skip er funnet ved Bøle i Skienselva.
Møte i Siljan middelalderkirke:
En hansakogg og et nordisk langskip møtes i hjørnet av sakrestiet. Tegningen kan like gjerne symbolisere møte mellom den nye og den gamle tid.
Havgående båter var i middelalder avgjørende for både kongemakt og inntektsbringende import. Kirka var avhengig av begge deler.


  • Treff: 2992