Siljan Historielag
17.mai-protokoll for 1956 /1967 Innledning

Eget korps ga støtet til felles 17.mai-tog i sentrum. - Grendene møttes for første gang i 1952. 

Håndskrevet protokoll for 17.mai-komiteene 1956 til 1967 er bevart.

Det kan tyde på at det ikke ble laget protokollerte referater fra årene 1952-56.

17.mai-tog utover på 1950tallet bidro til å styrke Siljan som fellesskap.
Fortsatt har barnetoget en inkluderende rolle. Kanskje viktigere enn noensinne.

Vi satser på en fortsatt utvikling av bygdefellesskap og sentrum.

Mht protokollens innhold:
Boka er tatt vare på av Siljan bibliotek, og er tilgjengelig for alle.
Hvis noen tar seg tid til å skrive av resten av innholdet fra protokollen, så kan dette gjerne publiseres her.
Historielaget har som formål bl.a. å formidle lokalhistoriske kilder.Vi tar gjerne imot hjelp til dette.
Dette er avskrift av protokoll og regnskap for 17.mai 1956: 1956

17.maikomiteen for året 1956 var samlet til møte hos Kristian Bøe 1.5.56.

Møtet blev ledet av formannen Einar Kamperhaug.

 For Moholt krets møtte Borghild Eide.

”     Austad     ”         ”   Ingen

”     Opdalen  ”          ”   Nils Tveitan

”     Grorud    ”          ”   Håkon Helgerud

”     Midtbygden”       ”   Oskar Myrvang og Edith Bøe

”     Idrettslaget        ”    Kåre Skilbred

”     Ungdomslaget    ”    Ingen

”     Saniteten           ”    Ingen

”     Guttemusikken   ”    Sigmund Austad

 

Følgende blev bestemt på møtet:

Det blir ordnet med busser fra Mykledammen og Eide kl. 10. Alle samles på Øverbø skole kl. 11.
Derfra går toget til Kirken, hvor det er gudstjeneste ved sogneprest Anundsen.

Togets oppsetting:

Ordføreren. Formanskapet. Presten. Herredstyret. Kretsene trekker lodd om hvor de skal gå i toget.
Guttemusikken går i midten av toget. Efter gudstjenesten retur til Herredshuset, hvor alle blir bevertet
med julekake og kaffe, brus til barna. Alle barna går gratis, voksne skal betale kr.2.-.

Vi søker Siljan kommune om kr. 1.000.- til dekning av utgiftene, et eventuelt overskudd blir da å bruke
ved næste års 17.mai.

Siljan Ungdomslag har sagt seg villige til å ordne med serveringen. Efter bevertningen og dagens tale,
reiser de som har lyst til hver sine kretser. Midtbygden har da tenkt å ha leker for barna. Idrettslaget
skal ordne med lekene.

Guttemusikken håper vi skal få beholde hos oss hele dagen. Hvis det er mulig skal vi også prøve å få
tak i et par filmer.

  -------------------------------------------------------------------------------------

Referat:

17.mai kom med pent vær, men det var kaldt. Klokken 11 var det samlet folk fra hele bygden, på Øverbø
skole. Toget ble satt opp, og gikk til kirken, det var det største 17.mai toget siden 1945. Guttemusikken
spilte, de møtte opp første gang i
sine pene nye uniformer. Kirken var helt overfylt, det var mange som måtte stå ute i gangen. Sogneprest
Anundsen holdt gudstjeneste. Guttemusikken spilte et par stykker. Efter gudstjenesten bad Nesje ut at alle
måtte stoppe opp litt på kirkegården. De som hadde noen av sine kjære der, skulde minnes dem på en slik
dag. Det ble sunget et par værs ved bautasteinen over de falne. Toget ble da stilt opp igjen, for å gå tilbake
til Herredshuset. Det var så sterk vind, at de som bar de store flaggene og Guttemusikkens fane, hadde sin
fulle hyre med å holde dem på plass.

Da vi kom til Herredshuset hadde Ungdomslaget kaffen ferdig. Bevertningen gikk raskt og greit unna.
Herredshuset var stapp fullt av folk. Efter bevertningen holdt Anundsen dagens festtale. Da det var færdig,
drog de fleste fra de andre kretsene hver til seg, for å feire dagen videre der. Barna fra Midtbygdens krets
gikk da opp til skolen, hvor Idrettslaget hadde leker for dem. Det var veldig surt og kaldt der oppe. Det
gikk ikke så lenge før alle kom ned til Herredshuset igjen. Nesje hadde gjettekonkurranse for de største
skolebarna, litt munnspillmusikk hadde vi også, av Hellås fra Skien. Guttemusikken spilte et par stykker.

 

Klokken 7 begynte folkefesten. Herredshuset var så godt som helt fullt. Vi fikk se noen filmer som Jon
Skilbred viste fram. Det var stor jubel blant barna da de fikk se en film om en apekatt. Efter filmen bvar
det kaffe til medbrakt mat. I kaffepausen ble det solgt lodder på 2 kringler og noen småting. Loddsalget
gikk imidlertid tregt. Det kan jo tenkes at barna hadde mast etter penger til is og pølse, tidligere på dagen.
Da dette var ferdig, holdt Nesje en tale. Det var og sang og musikk av musikkforeningen på Midtbygdens
bedehus. Det var nå blitt så sent, at det var tiden til å slutte. Til sist reiste forsamlingen seg og sang.

Hele arrangementet ble ledet av formannen i 17 mai komiteen, Einar Kamperhaug, som kom fra oppgaven
med glans.

Siljan. 18.5.56. Edith Bøe

 

  

Inntekt 17.mai 1956                        604,25

Tilskud fra Siljan komune                 460,-

Sum                                             1064,25

 

Betalt Siljan Bil                                100,-

Betalt J. Skilbred                               25,-

Betalt Kr. Bøe                                  135,-

Betalt avtsm Varden                          34,20

Betalt avtsm. Arbeiderbladet              28,-

Betalt Lundetangen Br.                     159,16

Betalt Flatin                                     420,-

Betalt ”                                           162,50

Sum                                              1064,12

 

Overskudd kr 0,13.

 

 

Siljan herredskassererkontor

  1. 7. 56

Hans Nordbø 

  • Treff: 2488