Siljan Historielag

Dette er boka om jernbane-utbygging i Grenland.
Også om planer i gamle Slemdal.


Historielaget har samlet det meste av skriftlige utgivelser som kan relateres til bygda i Siljan bibliotek.
De kan leses på stedet eller lånes.

Kort historikk:
Slemdals Almuebibliotek ble opprettet i 1879.
Nåværende bibliotek har lokaler i gamle Midtbygda skole fra 1911.
Her er trangt om plassen, men likevel en trivelig møteplass.
Det savnes sterkt et nyere lokale. Uansett:
Bruk bygdas kulturhus!

Historielagets bøker og trykksaker på Siljan bibliotek
                 
               
                 
ISBN Tittel 1 Tittel 2    Utgitt Forfatter   sider      
978-82-03-23512-2 Skaufolk. Frå øks til hogstmaskin     2008 Lasse Trædal        
978-82-92867-06-8 Livet i fjellskogene
Sauheradfjella - Luksefjell - Skrim
    2008 Herman Henriksveen og Halvor Tveraaen        
978-82-997940-0-8 Nye Grenlandsboka
Natur, friluftsliv, lokalhistorie, turguide
    2008 Jan Erik Tangen og Stian Tangen        
1503-643X Fortuna nr.4
Fritzøe Jernverk 1640-1868
    2008 Næs Jernverksmuseum        
978-82-303-0947-6
"Farris" 
 -og litt om livet omkring båten     2007 Jan Einar Bredal     136      
82-7494-005-9 Krigsår langs Lågen       1990 Per Nyhus     130      
 82-90089-67-8 Stokkebåter
Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn
    2005 Torstein Arisholm

Pål Nymoen

    127      
  Fortuna nr. 2
Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. Næs Jernverksmuseum 2005

 

     2005 Gunnar Molden        
82-7694-062-5 Taterne Livskampen og eventyret     2000 Gotaas Thor     423      
  Arbeidslister for Moholt Jernverk og skogbruket
Utdrag fa Fritzøe-arkivet ved Statsarkivet
            
 
Arkeologisk befaring i forbindelse med reguleringsplane for Bakkane Syd
     2002 Sørum Geir        
 
Arkeologiske undersøkelser
Siljanvassdraget    1976 Mikkelsen Egil        
82-91986-05-3
Beskrivelse over Bratsberg Amt
     1998 Von Løvenskiold Batholomeus Herman    176      
 
Bosetningsutvikling i Eidanger Gjerpen og Siljan
Fra høymiddelaldermaksimum til 1665    1992 Sethre Jarle Erlend     239      
 
Botanikk i Siljan
Tredelt rapport    Harald Stendalen        
82-00-22519-4
Bratsberg på 1600-tallet

Stat og samfunn i symbiose og konflikt
   1997 Rian Øystein     516      
82-993025-0-1 Den stolte sliter
Skog- og landarbeidere 1900 til 1990 en kamp for likeverd
   1994 Halberg Paul Tage     660      
  Farris Naturgrunnlag - Arealbruk    1970 Klaveness Mikal Myhrstad Ole Dag     171      
  Farrisdammen
Et bidrag til sementens historie
   1959 Bakken Asbjørn        
  Fløterhistorie i Siljan. Kamp for velferd.
Om de to storkonfliktene i bygda i 1910 og 1926

(Utdrag fra Gjennombrudd)
    1952 Ødegård Johan      60      
  Gjennombrudd
Skogbruksarbeidernes, jordbruksarbeidernes og gartneriarbeidernes organisasjon 1912-1952
   1952 Johan Ødegård     371      
 
Folketelling i Siljan 1865

Kopi av originale kilder

    1865
         
 
Fra Jernskjegg til Treschow
Trekk av Fritzøes historie     1959 Vestfold Historielag        
82-992222-0-6 Fra Skrim til Farris
Fløtning og skogsdrift i Siljan
    1990        95      
82-992222-1-4 Fra Skrim til Farris II
Arbeid, hvile gjerning, hjem
     1992      105      
 
Fra Skrim til Farris III

Grorud Kapell 50 år

    1994

Bøyesen Ragnar

     86
     
82-992222-3-0
Fra Skrim til Farris IV

Utferd og ufred

    1995
 
    240
     
82-996417-0-5
Fra Skrim til Farris V

Vel blåst i 50 år

    2002
 
    108
     
82-992222-5-7


Fra Skrim til Farris VI


Kult, makt og ære i Siljan

    2002

      177

     
82-8161-005-0
Fra Skrim til Faris VII

Å høre til

    2009
 
    190
     
82-91986-09-6
Gjerpen prostigods og

Gjerpen kirkegods

     1999

Løvenskiold Leopold

     87
     
  Heidgaarden  
    1850 -           
    1900
Gran O.T.        
 
I grevens tid

Om leie av jord

    1965

Bakken Asbjørn
       
 
I grevens tid

Trekk fra Larvik og Fritzøe

    1950

Bakken Asbjørn
       
 
I grevens tid 6. Samling
    Bakken Asbjørn        
 
Kulturhistorisk registrering i Siljan Kommune
Fornminner fra før 1537     2003 Toning Christer      70      
82-7333-100-8
Kulturminner og Skogbruk
      1997 Jacobsen Harald Follum Jørn R.                 
 
Lensregnskap

1586 - 1623
           
 
Mennesker og makter i Grenland 800 - 1200

Hovedfagsoppgave i historie
     2001 Refsdal Frank     94      
82-7099-349-2
Norske innsjønamn IV

Telemark

     2002

Venås Kjell

   480
     
82-7065-025-0
Oluf Rasmussen AS 100 år
       2002 Kortner Magne     255      
82-430-0127-1 På loffen
Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier
     2001 Gotaas Thor     283      
82-8101-011-8 På vandring i fortiden
Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10000 år
     2003 NIKU     112      
 
Registreringer i Siljan Kommune

Fornminner rundt Bakkane-feltet
     2002 Sørum Geir        
82-90692-07-2 Siljanbilder
Glimt fra bygdas kulturhistorie
     1989 Valle Øyvind Gardåsen Tor Kjetil     110      
  Skatteliste 1664
Opptrykk fra statsarkivet Oslo
     1664          
82-995753-0-3 Skogen i Telemark
Næring-Kultur-Arbeidsplass
     2000 Vevstad Andreas     372      
 
Transportliste for Moholt Masovn 
       1834          
 
Jordebok over Telemark (Bratsberg len)

1615.V/Alexander Rabe von Pappenheim
     1991 Odd Arne Helleberg        
 
Stattholderskapets jordebok over Telemark 1624
       2004 Odd Arne Helleberg        
82-993493-0-3 Vi er fri!
Skien i krigsårene 1940-45
     1995 Skien Historielag     304      
978-82-419-0860-6  Sopelimboka  Om sopelimbinding, overtro og litt mer      2012  Hans Løvmo      68      
978-82-93206-00.2  Hjemmestyrkene
Hovedtrekkene av den militære motstanden under okkupasjonen
    1959/
    2011
 Sverre Kjeldstadli     490      

82-996732-0-8Ætt og annet
Jubileumsbok Grenland Ættehistorielag
     2003


    183      
 
Energiprodusent og rekreasjonskilde

På oppdagerferd i vannets historie
     2000 Jørgen Sandberg     253      
  Siljan 2005 100 år etter 1905      2006 Kulturkontoret med frivillig prosjektgruppe     200      
 
Høisetbakkane, gang og sykkelveg
Kulturhistorisk registrering       2011
Knut Fossdal Eskeland/TfK
     52      
  Arkeologisk utgravning
Boplassområde med rydningsrøyser, stolpehull og graver
     2007 Jostein Bergstøl/KHM     100      
 
Arkeologisk utgravning

Bygdeborg

     2005

Ingrid Ystgaard/UKM

     20
     
82-994002-0-1 Samorg i fellesskap og samhold
Tønsberg og Omland Faglige Samorg. gjennom 80 år
     1996 Sverre E. Mortensen     104      
82-7494-040-7
Skrim
 
     2002

Olav Såtvedt

    220
     
82-90089-67-8 Stokkebåter
Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn
     2005 Torstein Arisholm og Pål Nymoen     127      
 
Grorud skole 100 år
 
     1986

Siljan kommune

     19
     

978-82-93048-02-2

Seterliv i Lågendalen
 
     2011

Tor Bjørvik

    176
     
 
Ole A. Kiste og Siljanfløterne som pionerer i fagbevegelsen
Opptrykk av div utklipp   Siljan historielag      40      
 
Utviklinga av landbruket i Telemark i

dei siste 100 år. 1877-1977
Telemark landbruksselskap       1983 Hallvard Eika     390      
 
Telemarkfeet gjennom 150 år.

1856-2
       2006       190      
  Der rinner en kilde
En liten prat i hverdagen om mangt og mye fra Lågendalen og bygdene omkring.
      2014 Einar Skaatan     340      
  Registering av faste kulturminner (sefrak) Bygninger i Siljan reist før 1900

      1977 Telemark fylke        
 
82-92765-26-5
 
Kampen
 
      2009
 
Kjell Staal Eggen
 
    158
     
 978-82-92765-23-4  Skammen  
En bok om sviket mot norske jøder under krigen 1940-45
     2008   Kjell Staal Eggen     206      
 
978-82-7494-0796
 
Bygda, berget og byen
 
Jubileumsbok  25 år
 
      2007

Kongsberg og Sandsvær historielag 
    138       

82-7494-015-6

Sandsværs historie

Gårds og slektshistorie

     1992-          
      2002
Olav Såtvedt        
 
Sandsværs historie

Bygdehistorien fram til 1964
     1973 Aage Lunde     547      

9788283050370

Selbuvotter

Museumsforlaget

      2016

Anne Bårdsgård
       

978-82-992222-6-6

Fra Skrim til Farris VIII

Der veier møtes

      2014
 Siljan historielag
    208
     
978-82-450-2088-5 Bergverk i Norge Kulturminner og historie       2016 Bjørn Ivar Berg (red.) m.fl.
    430
     
 978-82-690368-0-0 Kirker i glemselens slør
Søkelys på det norske kirkelandskapet i middel-alderen 
      2016   Dag Bertelsen     427       
   Telemark historie
Tidsskrift for Telemark historielag
      2008           
 978-82-995205-1-5  Årbokarbeiderens ABC  
En veiledning i årboks-utgivelse
      2008  Kjell Haugland      91      
 9788283050202
 Olav Haraldsson
 Kongens reise       2015 Museumsforlaget      227      
 ISSN 1503-643x  Fortuna nr.6  Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene       2017 Næs Jernverksmuseum      143       
   Stortinget & statsraadet  1814-1914, 3 bind       1915  Tallak Lindstrøm   1028      
   Riksforsamlingens      forhandlinger  2 bind      1916 Tycho Jæger     789      
   Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790 Avhandling for graden philosophia doctor        2017  Anita Wiklund Norli      441      

   Sølland i Siljan  Gårds og slektshistorie       2016  Hølje Bøen og Gunvor Thingstad Bøen     348      
 978-82-917850-6-6  Himmelske pannekaker         2008  Bjørn Bergene      62      
   Fra Larvik-kyst til Skrimfjell      Einar Nord     230      
 978-82-91427-18-6  Kvinnene kommer  Kampen for stemmeretten i Skien       2013  Thor Øvrum     124

     
   a/s Siljan Bil gjennom 50 år  1921-1971        1971  M.I.Hove      31      
  978-82-303-2097-6  Fredsarbeid i Grenland gjennom 60 år  Et kraftsentrum i sør-Norge       2012  Nei  til atomvåpen /avd.Grenland     175      
 978-82-90692-38-9  Pressefotografiet  Kunsten å dokumentere        2018  Telemark museum      130      
 978-82-994412-2-3  Folkeminne fra Melum, Kilebygda og Vold  Red. Gudmund Kverndalen        2016  Solum historielag      245      
   Stiler om oppvekst i Siljan          2008  9.klasse Midtbygda skole        
 978-82-691050-4-9  Lærerutdanning i Telemark i 200 år  Telemark historie        2019  Telemark historielag      139      
 82-7627-017-4 Norsk Jernskulptur  Utgitt i 2 bind  1944/
1998
 Arne Nygård-Nilssen     620      
ISSN 0804-6093 Sørsamisk historie i nytt lys   2010 Leiv Olsen     262      
 978-82-691316-4-2  Dei kom i lufti  Ballongen 1870  2020  Halvor Kleppen       211      
   Fra sluring til biff  100 års markering av landets første skogsarbeiderstreik  2010  Helge Mæland m.fl.      54      
   Siljan 2005  100 år etter unionsoppløsning  2005  Siljan kommune v/kulturkontoret        
 978-82-92765-48-7  Siljanmat  Mattradisjoner fra Siljan  2010  Siljan kommune v/kulturkontoret      137      


978-82-002222-7-3 Siljan gårds-og slektshistorie Bind I-III  2019 Jørn Olsen   1500      
 978-82-8387-011-4  I min fars fotspor  2. verdenskrig sett fra Larvik og Vestfold  2018 Jørn Bue Olsen     358      
 978-82-91634-14-2  Duestien   Handel og vandel nord i byen  2014  Thorbjørn Wahlstrøm     206      
 978-82-691050-8-7  Da freden kom til Telemark  Telemark historie  2021  Telemark historielag    161      
 978-82-691672-1-4  Eget skogrike  Fra Skrim til Farris bind IX  2021  Siljan historielag    320      
   Marcus Thrane  En stridsmann for menneskerett og fri tanke  1951  Oddvar Bjørklund        372      
 978-82-690919-0-8  Å gå rundt over en halv engelskmann  Brevikbanens historie  2017  Harald Nikman        336      

978-82-916342-5-8

Gulset

Fra grend til bydel

2020

Thorbjørn Wahlstrøm

       213

     
  The History of the Town of Ashippun 1844-1994 :      150 years 1994 Ashippun Historical Committee       192      

82-90692-02-1

Den store Telemarksboka

 

1990

Tor Kjetil Gardåsen

       152

     

82-91986-03-7

Skien Knutepunkt for handel gjennom 1000 år

En oversikt over Skiens historie i tida før 1358

1998

Thor Gundersen

        96

     

82-994012-6-7

Telemarks blodige kjemper

M.B.Landstads etterlatte skrifter om ætter og sagn

1997

Truls Nordby

       191 

 

 

 

82-993810-3-7

Bjørnens liv

 

1999

Kåre Elgmork

      140

     
 

Grenland: Der vassdrag møter hav

En oversikt over historien

1997

Tormod Bynke

      16

     
  Heimstadlære for Grenland   1967 Håkon Bjønnes /Siljan kommune        142      
  Det var kanskje nødvendig Trekk fra skog- og landarbeidernes levekår, og beretning om Skog- og Jordarbeiderforbundet ac 1912 1947 Martin Liengen      97      
                 
                 

 
 
  • Treff: 6076