Siljan Historielag

Dette er boka om jernbane-utbygging i Grenland.
Også om planer i gamle Slemdal.


Historielaget har samlet det meste av skriftlige utgivelser som kan relateres til bygda i Siljan bibliotek.
De kan leses på stedet eller lånes.

Kort historikk:
Slemdals Almuebibliotek ble opprettet i 1879.
Nåværende bibliotek har lokaler i gamle Midtbygda skole fra 1911.
Her er trangt om plassen, men likevel en trivelig møteplass.
Det savnes sterkt et nyere lokale. Uansett:
Bruk bygdas kulturhus!

Historielagets bøker og trykksaker på Siljan bibliotek
             
           
             
ISBN Tittel 1 Tittel 2    Utgitt Forfatter   sider  
ISBN 978-82-03-23512-2 Skaufolk. Frå øks til hogstmaskin     2008 Lasse Trædal    
978-82-92867-06-8 Livet i fjellskogene
Sauheradfjella - Luksefjell - Skrim
    2008 Herman Henriksveen og Halvor Tveraaen    
978-82-997940-0-8 Nye Grenlandsboka
Natur, friluftsliv, lokalhistorie, turguide
    2008 Jan Erik Tangen og Stian Tangen    
1503-643X Fortuna nr.4
Fritzøe Jernverk 1640-1868
    2008 Næs Jernverksmuseum    
978-82-303-0947-6
"Farris" 
 -og litt om livet omkring båten     2007 Jan Einar Bredal     136  
82-7494-005-9 Krigsår langs Lågen       1990 Per Nyhus     130  
  Stokkebåter
Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn

 

    2005 Torstein Arisholm

Pål Nymoen

   
  Fortuna nr. 2
Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. Næs Jernverksmuseum 2005

 

     2005 Gunnar Molden    
82-7694-062-5 Taterne Livskampen og eventyret     2000 Gotaas Thor     423  
  Arbeidslister for Moholt Jernverk og skogbruket
Utdrag fa Fritzøe-arkivet ved Statsarkivet
        
 
Arkeologisk befaring i forbindelse med reguleringsplane for Bakkane Syd
     2002 Sørum Geir    
 
Arkeologiske undersøkelser
Siljanvassdraget    1976 Mikkelsen Egil    
82-91986-05-3
Beskrivelse over Bratsberg Amt
     1998 Von Løvenskiold Batholomeus Herman    176  
 
Bosetningsutvikling i Eidanger Gjerpen og Siljan
Fra høymiddelaldermaksimum til 1665    1992 Sethre Jarle Erlend     239  
 
Botanikk i Siljan
Tredelt rapport    Harald Stendalen    
82-00-22519-4
Bratsberg på 1600-tallet

Stat og samfunn i symbiose og konflikt
   1997 Rian Øystein     516  
82-993025-0-1 Den stolte sliter
Skog- og landarbeidere 1900 til 1990 en kamp for likeverd
   1994 Halberg Paul Tage     660  
  Farris Naturgrunnlag - Arealbruk    1970 Klaveness Mikal Myhrstad Ole Dag     171  
  Farrisdammen
Et bidrag til sementens historie
   1959 Bakken Asbjørn    
  Fløterhistorie i Siljan. Kamp for velferd.
Om de to storkonfliktene i bygda i 1910 og 1926

(Utdrag fra Gjennombrudd)
    1952 Ødegård Johan      60  
  Gjennombrudd
Skogbruksarbeidernes, jordbruksarbeidernes og gartneriarbeidernes organisasjon 1912-1952
   1952 Johan Ødegård     371  
 
Folketelling i Siljan 1865

Kopi av originale kilder

    1865
     
 
Fra Jernskjegg til Treschow
Trekk av Fritzøes historie     1959 Vestfold Historielag    
82-992222-0-6 Fra Skrim til Farris
Fløtning og skogsdrift i Siljan
    1990        95  
82-992222-1-4 Fra Skrim til Farris II
Arbeid, hvile gjerning, hjem
     1992      105  
 
Fra Skrim til Farris III

Grorud Kapell 50 år

    1994

Bøyesen Ragnar

     86
 
82-992222-3-0
Fra Skrim til Farris IV

Utferd og ufred

    1995
 
    240
 
82-996417-0-5
Fra Skrim til Farris V

Vel blåst i 50 år

    2002
 
    108
 
82-992222-5-7


Fra Skrim til Farris VI


Kult, makt og ære i Siljan

    2002

      177

 
82-8161-005-0
Fra Skrim til Faris VII

Å høre til

    2009
 
    190
 
82-91986-09-6
Gjerpen prostigods og

Gjerpen kirkegods

     1999

Løvenskiold Leopold

     87
 
  Heidgaarden  
    1850 -           
    1900
Gran O.T.    
 
I grevens tid

Om leie av jord

    1965

Bakken Asbjørn
   
 
I grevens tid

Trekk fra Larvik og Fritzøe

    1950

Bakken Asbjørn
   
 
I grevens tid 6. Samling
    Bakken Asbjørn    
 
Kulturhistorisk registrering i Siljan Kommune
Fornminner fra før 1537     2003 Toning Christer      70  
82-7333-100-8
Kulturminner og Skogbruk
      1997 Jacobsen Harald Follum Jørn R.             
 
Lensregnskap

1586 - 1623
       
 
Mennesker og makter i Grenland 800 - 1200

Hovedfagsoppgave i historie
     2001 Refsdal Frank     94  
82-7099-349-2
Norske innsjønamn IV

Telemark

     2002

Venås Kjell

   480
 
82-7065-025-0
Oluf Rasmussen AS 100 år
       2002 Kortner Magne     255  
82-430-0127-1 På loffen
Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier
     2001 Gotaas Thor     283  
82-8101-011-8 På vandring i fortiden
Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10000 år
     2003 NIKU     112  
 
Registreringer i Siljan Kommune

Fornminner rundt Bakkane-feltet
     2002 Sørum Geir    
82-90692-07-2 Siljanbilder
Glimt fra bygdas kulturhistorie
     1989 Valle Øyvind Gardåsen Tor Kjetil     110  
  Skatteliste 1664
Opptrykk fra statsarkivet Oslo
     1664      
82-995753-0-3 Skogen i Telemark
Næring-Kultur-Arbeidsplass
     2000 Vevstad Andreas     372  
 
Transportliste for Moholt Masovn 
       1834      
 
Jordebok over Telemark (Bratsberg len)

1615.V/Alexander Rabe von Pappenheim
     1991 Odd Arne Helleberg    
 
Stattholderskapets jordebok over Telemark 1624
       2004 Odd Arne Helleberg    
82-993493-0-3 Vi er fri!
Skien i krigsårene 1940-45
     1995 Skien Historielag     304  
978-82-419-0860-6  Sopelimboka  Om sopelimbinding, overtro og litt mer      2012  Hans Løvmo      68  
978-82-93206-00.2  Hjemmestyrkene
Hovedtrekkene av den militære motstanden under okkupasjonen
    1959/
    2011
 Sverre Kjeldstadli     490  

82-996732-0-8Ætt og annet
Jubileumsbok Grenland Ættehistorielag
     2003


    183  
 
Energiprodusent og rekreasjonskilde

På oppdagerferd i vannets historie
     2000 Jørgen Sandberg     253  
  Siljan 2005 100 år etter 1905      2006 Kulturkontoret med frivillig prosjektgruppe     200  
 
Høisetbakkane, gang og sykkelveg
Kulturhistorisk registrering       2011
Knut Fossdal Eskeland/TfK
     52  
  Arkeologisk utgravning
Boplassområde med rydningsrøyser, stolpehull og graver
     2007 Jostein Bergstøl/KHM     100  
 
Arkeologisk utgravning

Bygdeborg

     2005

Ingrid Ystgaard/UKM

     20
 
82-994002-0-1 Samorg i fellesskap og samhold
Tønsberg og Omland Faglige Samorg. gjennom 80 år
     1996 Sverre E. Mortensen     104  
82-7494-040-7
Skrim
 
     2002

Olav Såtvedt

    220
 
82-90089-67-8 Stokkebåter
Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn
     2005 Torstein Arisholm og Pål Nymoen     127  
 
Grorud skole 100 år
 
     1986

Siljan kommune

     19
 

978-82-93048-02-2

Seterliv i Lågendalen
 
     2011

Tor Bjørvik

    176
 
 
Ole A. Kiste og Siljanfløterne som pionerer i fagbevegelsen
Opptrykk av div utklipp   Siljan historielag      40  
 
Utviklinga av landbruket i Telemark i

dei siste 100 år. 1877-1977
Telemark landbruksselskap       1983 Hallvard Eika     390  
 
Telemarkfeet gjennom 150 år.

1856-2
       2006       190  
  Der rinner en kilde
En liten prat i hverdagen om mangt og mye fra Lågendalen og bygdene omkring.
      2014 Einar Skaatan     340  
  Registering av faste kulturminner (sefrak) Bygninger i Siljan reist før 1900

      1977 Telemark fylke    
 
82-92765-26-5
 
Kampen
 
      2009
 
Kjell Staal Eggen
 
    158
 
 978-82-92765-23-4  Skammen  
En bok om sviket mot norske jøder under krigen 1940-45
     2008   Kjell Staal Eggen     206  
 
978-82-7494-0796
 
Bygda, berget og byen
 
Jubileumsbok  25 år
 
      2007

Kongsberg og Sandsvær historielag 
    138   

82-7494-015-6

Sandsværs historie

Gårds og slektshistorie

     1992-          
      2002
Olav Såtvedt    
 
Sandsværs historie

Bygdehistorien fram til 1964
     1973 Aage Lunde     547  

9788283050370

Selbuvotter

Museumsforlaget

      2016

Anne Bårdsgård
   

978-82-992222-6-6

Fra Skrim til Farris VIII

Der veier møtes

      2014
 Siljan historielag
    208
 
978-82-450-2088-5 Bergverk i Norge Kulturminner og historie       2016 Bjørn Ivar Berg (red.) m.fl.
    430
 
 978-82-690368-0-0 Kirker i glemselens slør
Søkelys på det norske kirkelandskapet i middel-alderen 
      2016   Dag Bertelsen     427   
   Telemark historie
Tidsskrift for Telemark historielag
      2008       
 978-82-995205-1-5  Årbokarbeiderens ABC  
En veiledning i årboks-utgivelse
      2008  Kjell Haugland      91  
 9788283050202
 Olav Haraldsson
 Kongens reise       2015 Museumsforlaget      227  
 ISSN 1503-643x  Fortuna nr.6  Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene       2017 Næs Jernverksmuseum      143   
   Stortinget & statsraadet  1814-1914, 3 bind       1915  Tallak Lindstrøm   1028  
   Riksforsamlingens      forhandlinger  2 bind      1916 Tycho Jæger     789  
   Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790 Avhandling for graden philosophia doctor        2017  Anita Wiklund Norli      441  

   Sølland i Siljan  Gårds og slektshistorie       2016  Hølje Bøen og Gunvor Thingstad Bøen     348  
 978-82-917850-6-6  Himmelske pannekaker         2008  Bjørn Bergene      62  
   Fra Larvik-kyst til Skrimfjell      Einar Nord     230  
 978-82-91427-18-6  Kvinnene kommer  Kampen for stemmeretten i Skien       2013  Thor Øvrum     124

 
   a/s Siljan Bil gjennom 50 år  1921-1971        1971  M.I.Hove      31  
  978-82-303-2097-6  Fredsarbeid i Grenland gjennom 60 år  Et kraftsentrum i sør-Norge       2012  Nei  til atomvåpen /avd.Grenland     175  
 978-82-90692-38-9  Pressefotografiet  Kunsten å dokumentere        2018  Telemark museum      130  
 978-82-994412-2-3  Folkeminne fra Melum, Kilebygda og Vold  Red. Gudmund Kverndalen        2016  Solum historielag      245  
   Stiler om oppvekst i Siljan          2008  9.klasse Midtbygda skole    
 978-82-691050-4-9  Lærerutdanning i Telemark i 200 år  Telemark historie        2019  Telemark historielag      139  
 82-7627-017-4 Norsk Jernskulptur  Utgitt i 2 bind  1944/
1998
 Arne Nygård-Nilssen     620  
ISSN 0804-6093 Sørsamisk historie i nytt lys   2010 Leiv Olsen     262  
 978-82-691316-4-2  Dei kom i lufti  Ballongen 1870  2020  Halvor Kleppen       211  
   Fra sluring til biff  100 års markering av landets første skogsarbeiderstreik  2010  Helge Mæland m.fl.      54  
   Siljan 2005  100 år etter unionsoppløsning  2005  Siljan kommune v/kulturkontoret    
 978-82-92765-48-7  Siljanmat  Mattradisjoner fra Siljan  2010  Siljan kommune v/kulturkontoret      137  


978-82-002222-7-3 Siljan gårds-og slektshistorie Bind I-III  2019 Jørn Olsen   1500  
 978-82-8387-011-4  I min fars fotspor  2. verdenskrig sett fra Larvik og Vestfold  2018 Jørn Bue Olsen     358  
 978-82-91634-14-2  Duestien   Handel og vandel nord i byen  2014  Thorbjørn Wahlstrøm     206  
 978-82-691050-8-7  Da freden kom til Telemark  Telemark historie  2021  Telemark historielag    161  
 978-82-691672-1-4  Eget skogrike  Fra Skrim til Farris bind IX  2021  Siljan historielag    320  
   Marcus Thrane  En stridsmann for menneskerett og fri tanke  1951  Oddvar Bjørklund        372  
 978-82-690919-0-8  Å gå rundt over en halv engelskmann  Brevikbanens historie  2017  Harald Nikman        336  

978-82-916342-5-8

Gulset

Fra grend til bydel

2020

Thorbjørn Wahlstrøm

       213

 
  The History of the Town of Ashippun 1844-1994 :      150 years 1994 Ashippun Historical Committee       192  
             
             

 
 
  • Treff: 5807