Siljan HistorielagBildet viser nordstua Austad med bevart våning fra 1870-tallet. Bryggerhuset til høyre
ble bygd på 1840-tallet, da som våning for Paludan - bygdas første skogbestyrer.

Fotoene er fra 1977 for SEFRAK- registrering av hus eldre enn 1900. Ved Telemark fylke.  • Treff: 419