Utdrag fra skoleprotokoller Slemdal

Utdrag Opdalen skole skoleprot 1882-1883

Utdrag Opdalen skole skoleprot 1883

Utdrag Midtbygden skole Dagbok

Utdrag Slemdal ytre skole skoleprot