Siljan Historielag

                                                                                          

 

 

Navn 

 Severdighet

Arbeidsoppgaver

Sist rydda

Nye tiltak

Kontakt  

2016

Børja/bygdeborg

Bygdeborg

Husmannsplass

Rydding/merking

2 tavler

2015

1 ny tavle

 

2 x rydding

Siljuhaugen

Storhaug

Gravfelt

Rydding

6 tavler

 

2015

Ny kultursti

Svein Åge

Lars

2x rydding

Vask av tavler

Moholt verk

Jernverk

Rydding

Tilsyn 7 tavler

 

2015

Rydda ved smie

 

Tore

Svein Åge

Behov for rydding eller sprøyting

Vask av tavler

Finsrudsaga/Lakssjø

Oppgangssag

Rydding

Tilsyn tavle

 

2015

Laget ny atkomst fra vei

 

Svein Åge

Behov for sprøyting?

Vask av tavle

2 x rydding

Gamle heivei vest

Ridevei

Åsrøyser

Rydding/merking

2015

 

Turlaget

Oppdatering av info

Jernverksveien over

søndre Kisteseter

Rest av vognvei

Fløtningsdam

Rydding/merking

 

2014

 

Tore

Lars

1x rydding

Eikhaugen/Austad

Gravfelt

Hulvei

1 tavle

rydding

2014

 

Arild

1 x rydding

Laksjøstigen

Gorningdammen

Funnsted stokkebåt

Finsrudsaga

Kistebrua

Rydding/merking

 

2015

 

Svein Åge

2x rydding

Milorgløypa/Galtejern

Krigs-containerne

Rydding/merking

 

2015

Nytt skilt ved skogsvei

 

Svein Åge

1x rydding

Stærte

 

Fotsti til prestegårdsseter

Rydding/merking

 

2015

Blåmerka

Turlaget

Jan-Erik

 

Åsdal/Øverbø

Husmannsplass

Hestevei

Rydding/merking

 

2015

Blåmerka

Rolf

Sette opp tavle?

 

Gamle heivei til ferista

Ridesti

Offerstein

Gravrøys

 

Rydding/merking

1 tavle

2010

 

Lars

2x rydding

Øvre del mangler rydding.

Infotavle settes opp

 

Rustad/Tormodsrød

 

Gravfelt

 

Rydding

1 tavle

 

 

2014

 

Tavle er utskiftet

 

Lars

 

1 x rydding

Elgsdalen/Island skog

Fangstgroper

Rydding/merking

 

2014

 

Lars

1 x rydding

Ny tavle

Romsdalen

Tufter etter gårdsbruk

Rydding

 

 

Nytt skilt ved skogsvei

 

Rolf

tilsyn

Lystjern

Husmannsplass

Rydding

2014

Nytt skilt ved skogsvei

 

Rolf

1x rydding

Romsdalsrønningen

Husmannsplass

Rydding

1 tavle

2014

 

Lars

tilsyn

Kastetstigen/Grorud

 

Kløvvei/fotsti

Bjønnestille

 

 

2015

Godt merka fram til Bånntjern

Lars

rydding

Gorningen/Båthuset

Båthuset

Damstua

Tømmerrenna

Tilsyn 6 tavler

 

Rydding øvre løp

 

 

 

2015

3 nye info-tavler

Alle hus er malt.

Nye utegriller.

Lars

 

Svein Åge

Erling

Fjerne trær inntil bygningene.

Inngang til tømmerrenna trenger reparasjon

Austad gamle skole

Skolebygning

Utstilling

1 tavle

 

 

 

Ny tavle oppsatt

Lars

tilsyn

Tokleivstilla

Bjønnestille

Rydding/merking

 

2015

 

Lars

Tilsyn/evt vindfall

Søndre Modalen/Kiste

Husmannsplass

Rydding/merking

2014

Skilt ved skogsvei

Lars og Tore

 Storekleiv

Kastås

 

Eriks gruver

Rekadalen

 

Ridevei

Gravrøys og ridevei


Malmskjerp

Fangstgroper

 

 

 

 

Kan oppgraderes med rydding og info

 

  • Treff: 2538