Siljan Historielag

ÅRSMELDING FOR 2012

SILJAN HISTORIELAG

Vedtatt på årsmøtet 13.2.2013

 

1.Årsmøtet i 2012 ble avholdt 16.2. med 27 deltakere.

Møteleder: Tore Kvaale, sekretær:Lars Vaagland. Årsrapport, regnskap og budsjett godkjent.

Rolf Staulen ble innvalgt som ny i styret (sekretær). Bjørn Fosshaug som ny i valgkomiteen. Forøvrig gjenvalg.

Årsmøtet vedtok enstemmig at vaske-og brøyteansvarlige på Båthuset har fri bruk av lokalene, når disse ikke er utleid.

Etter årsmøtet ble det servert snitter fra Spar Siljan. Mange benyttet seg av utstillinga i 1.etg.

Etter årsmøtet: Kulturguiding fra Romerike, ved Lars Vaagland. (deltaker på landsmøtet)

Her var tema kulturhistorie og severdigheter på Romerike: Fløterhistorie ved Fetsund lenser, oppgangssag/Strømmesaga, Eidsvollbygningen og storhaugen Raknehaugen.

Det ble sammenliknet med Siljan, som har en like mangfoldig kulturarv å ta vare på.

 

2.Styret i 2012 har bestått av Hans Tveitan, Tore Kvaale, Jenny Håtveit, Pål Gunnæs, Rolf Staulen og Lars Vaagland. Det er avholdt ialt 6 styremøter, ett av disse på Austad gml skole, resten på Damstua.

 

3.Fem turmål for fellesturene var:

Siljuhaugen, Middagkollen, Kistekollen, Hovde og Ruketuten (Lardal). Alle turene hadde lokal guiding. Turen til Siljuhaugen kolliderte dessverre med kirkegårdsdugnaden, dette reduserte deltakerantallet. Ellers fra 15-30 personer pr tur.

 

4.Områder som er rydda ved lagsmedlemmer: Siljuhaugen, Børjastien, tømmerrenna og Laksjøstien. Gammel hestevei Snurråsen-Åstjern er rydda fram igjen.

Skjøtselsavtale med kommunen for Børjastien fra 2004 gjelder ennå, og er på kr. 2.000.- pr.år.

For skjøtsel av Siljuhaugen ble i 2012 gjort en egen avtale.

Det er ønskelig med en gjennomgang med kommunen vedrørende skjøtsel av turveier og viktige kulturminner i bygda, også sett ut fra et folkehelseperspektiv.

 

5.Sommeråpent på BÅHUSET:
Laget har også i 2012 hatt ungdom som søndagvakt i sommerferien. Nytt av året var utstilling av kunst ved Stian Lode, Bjørn Richter, Arnulf Berge, Lill Austad og Pål Gunnæs.. Bildene hadde i stor grad motiver fra Siljan.

I 2012 fikk Kjetil Staulen jobben som vakt. På tross av svært dårlig sommervær, og lite besøk til badeplassen ble besøket på ca 150 - i alle aldre.

 

6.Guiding for historielaget ble utført etter forespørsel, for ialt 4 grupper.

Guider har vært: Tore Fagertun og Lars Vaagland. Guidemål har vært Moholt verk, Børja, Gorningen og utstillinga på Båthuset.

 

7.Brev om stokkebåten fra Siljan: Styret har sendt et åpent brev til Telemark museum med forslag om å plassere Siljanbåten i det nye museum/aktivitetssenteret «Du Verden» i Porsgrunn.

Saka ble tatt opp i lokal-TV. Prosjektleder stilte seg der positiv.

Saka er avhengig av finansiering for å realiseres.

Brevet kan leses på våre nettsider.

 

8.Temakvelder Båthuset 2012:

Harald Stendalen: På jakt etter sjeldne blomster fra Siljan

Tore Johannes Rell: Med Telemarkskanalen i fokus.

Geir Jonassen: Bilder og inntrykk fra de dype skoger mot Skrim.

Sindre Klakegg Bruflot og Ruben Smith: Rubenstur over Hardangervidda.

 

Alle kveldene samlet fullt hus, og ulike sammensetninger av publikum.

Kveldene er blitt en etablert kulturfaktor i Siljan.

 

9.Kalender for 2013: Lay-out er videre-utviklet, og det lagt mye arbeid i innholdet.

Trykking av 500 og salg av ca. 470 eks.

Kalenderen selges mest ved dørsalg. Laget trenger nå flere som kan bidra med dørsalget, for å dekke hele bygda.

Kalenderen gir en mulighet for å spre lokal kunnskap utover egne rekker, og utvikle stolthet for Siljan som fellesskap. Salget på stand i Siljansenteret fungerer også som en miljøfaktor.

 

10.Medlemstallet ifjor er gått ned fra 212 til 200.

Dette betyr at det igjen er behov for medlemsverving.

 

11.Lagets reol på Siljan bibliotek er godt besøkt, iflg bibliotekar.

Vi sitter på et mangfoldig utvalg av lokale forskningsrapporter og annet historisk Siljan-stoff.

Laget gjør også årlige innkjøp av bøker. Disse er til utlån for alle.Liste over bøker kan sees på våre nettsider.

Levende historie og Kulturarven gjøres fortløpende tilgjengelig på reolen.

 

12.Pollenanalyse fra Holt i ytre Siljan er nå gjennomført.

Rapport ved Helge Høeg ligger på nett. Undersøkelsen viser spor etter jordbruk i eldre bronsealder i vårt dalføre.

Rapporten er del av et lokalt forskningsprosjekt sammen med Telemark fylke og Siljan bondelag, i regi av Siljan historielag.

 

13.Drift av Båthuset: Det har vært noe nedgang i utleie i forhold til de to foregående år. Kan dette være tilfeldigheter?

Driftsutgiftene dekkes akkurat av inntektene. Da er vask utført på dugnad av Gorninggruppa.

 

14.Nytt bibliotek. Det har vært folkemøte i januar 2013 om arkitektforslag til nytt sentrum. Møtet trakk stappfull samfunnssal. Forslagene ligger på kommunens servicekontor og på vår reol i biblioteket, samt på nett.

Siljan historielag ønsker et tidsmessig bibliotek i sentrum for å styrke Siljan som møteplass.

 

15.Uteareal Gorningen: Det er startet opp arbeide med etablering av to faste utegriller på felles-området. Grunnarbeid er gjort ferdig. Pådriver for dette har vært Helge Wierød.

 

16.Nettsidene ble lagt om i 2012. Arbeidet er utført for laget ved Kjetil Pettersen. Vi tilstreber brukervennlighet og stadig tilførsel av nytt stoff om Siljan.

 

 

 

  • Treff: 3475