Siljan Historielag

Årsmelding for 2013   SILJAN HISTORIELAG

 

Vedtatt på årsmøtet 12.2.2014

 

 

1.         Årsmøtet for 2012 ble avholdt 13.2. 2013 i Båthuset med 31 frammøtte.

Møteleder ble Rolf Staulen, sekretær Lars Vaagland.

Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt. Valg:

Lars Vaagland gjenvalgt som leder, 1 år.

Aslaug Bøyesen ny kasserer, 2 år

Harald Stendalen, ny turleder, 2 år

Ikke på valg: Hans Tveitan og Rolf Staulen.

Damstuegruppa: Ingen valgt pga manglende kandidat.

Revisor: Jan-Erik Skilbred og Nina Bøe, begge gjenvalg for 2 år.

Valgkomite: Ole Kristian Gurholt og Tor Lund, begge 2 år.

 

Årsmøtet vedtok å overta Austad gamle skole, mot 1 stemme.

Inngått avtale etter årsmøtets fullmakt er gjengitt som vedlegg til årsmelding.

Budsjett for 2013 enstemmig vedtatt.

Etter årsmøte og bespisning viste Tor Bjørvik bilder fra seterliv i Lågendalen

 

2.         Det er avholdt 7 styremøter i Damstua.

Styret har iår bestått av 5 personer, mot tidligere 6.  Damstuegruppa har ikke hatt egen representant.  Styret mener det er ønskelig med ett styremedlem til på grunn av aktivitetsnivået.

 

3.         Turer i 2013 har vært følgende – med ca antall deltakere i parentes:

Øverbøtjønna rundt (70), Moholt verk/Laksjø (20), Kløverødseter (35), nordre Bølene/Dammyrstulen (40), Myklestulen/seterstier (40).

Det høye antall på tjønna-turen signaliserer  behovet for flere turer i sentrumsnære strøk.

Alle turene har hatt guiding underveis. Sammen med det sosiale har dette vært en suksessfaktor.

Medhjelpere i gruppa har vært Svein Åge Skilbred, Åge Gonsholt og Bjørn Arne Skilbred.

 

4.         Temakvelder på Båthuset – i alt 5 stk:

Helge Høeg: Forskning og pollenanalyser fra ”Siljanfjorden”

Thor Helge Jahnsen: Solvika.

Harald Stendalen: Hellas.

Siv Remberg Fagertun: Frukt og grønt.

Espen Paulsen: Seiltur til Grønland.

 

Alle med fulle hus, og vel så det. Båthuset ble i overkant  trangt på Espen Paulsen-kvelden.

 

5.         Rydda turstier:

Børja, Laksjøstien, Prestegårdsseter, Brånan, Roligheten-Åsdal (ny), Lystjern, verksvei Moholt over Grasdalen til søndre Kisteseter (ny).

 

6.         Sommeråpent på Båthuset:
8 søndager i sommerferien. Vakt har vært Kjetil Staulen. I år var været mer badevennlig, men besøkstallet  likevel det samme som i fjor- ca 150. Nytt av året var utstilte malerier ved Lill Austad. Dette ga en god kontrast til skogsarbeider-utstillinga.


 

7.         Guiding til Børja og på Båthuset
har vært utført av Tore Fagertun, Harald Stendalen og Lars Vaagland, i alt 4 guideoppdrag.  Brukerne har gitt gode tilbakemeldinger.

Vi har kapasitet til flere oppdrag. Det er sendt ut guide-info til kommunen, Nicro og Fritzøe, i tillegg til nettsidene.

 

8.         Medlemstallet
er gått ned fra 200 til 197. Dette aktualiserer behovet for nye medlemmer. Vi får stadig nye medlemmer, men det er enda flere som slutter å betale kontingent. Disse strykes etter andre purring.

 

9.         Kalender for 2014

ble trykket i 500 eks, og utsolgt tidlig.

Dette skyldes i hovedsak aktivt dørsalg og positiv respons. Styret tar gjerne imot flere bilder - også nyere -  for å utvikle kalenderen videre. Opplaget bør kunne økes noe.

Evaluering av info til bildene bør sikres.

 

10.       Damstuegruppa

har bestått av Anne Britt Fagertun, Berit Wierød, Hildegunn Nilsen, Ole Kristian Gurholt og Synnøve Bergsland. Gruppa har stått for utleie, vask og innkjøp til drift. Gruppa har også hatt ansvar for temakveldene.

Fellesdugnad er utført på uteområdet. Julebord ble arrangert  6.des., - og som vanlig – vellykka.

Grill i naturstein er påbegynt ved Erling Kvisla og Hans Tveitan.

Helge Wierød har fungert som vaktmester. Birger Austad har stått for brøyting.

 

11.       Flomløp mot Lauv

er rydda ved Olav Eriksen, Hans Tveitan, Tore Fagertun og Svein Åge Skilbred.

Dette ble gjort etter avtale med Skagerak Energi, og ga et solid overskudd til laget.

 

12.       Kleinsmia på Moholt
er påbegynt restaurert. Bidragsytere har vært Olav Eriksen, Tore Fagertun, Torbjørn Kiste og Lars Vaagland. Prosjektet er støttet av kommunen og Sparebank 1 Telemark.

Bjørn Svartangen har stått ansvarlig for fjerning av den tette vegetasjonen ned mot verksbrua. Dermed framstår smia igjen som et tydelig element i landskapet.

 

13.       Austad gamle skole
er overtatt og pusset opp. Taket er skiftet ut, vegger og vinduer skrapt og malt. Nytt barnevognrom er innredet i garasjen. Vinduer mot syd er reparert. I alt  20 personer har bidratt til dette arbeidet. Dette har vært et stort løft for historielaget.

Bygningen representerer et viktig kulturminne for Siljan. Den er også sjelden i regionen.

Styret ønsker 1.etg. brukt til utstillinger – kanskje som en 25 års markering av laget?

 

14.       Historielaget har inngått avtale med kommunen

om å levere en rapport om kulturminner, basert på gps-koordinater. Data med foto og beskrivelser blir lagt ut fortløpende på www.kulturminnesok.no  - som er åpen for alle.

Arbeidsgruppa består av  Jan-Erik Skilbred, Tore Fagertun, Rolf Staulen og Lars Vaagland.

Det skal også utarbeides skjøtselplan over de fem viktigste kulturminnene.

Styret har foreslått disse: Siljuhaugen, Moholt verk, Finsrudsaga, Børja og ridevei til Fiskebekkås.

 

15.       Nettsidene er driftet og oppgradert av Kjetil Pettersen i samarbeid med styret.

 

16.       Det er startet planlegging av ny turvei og ny info fram til Siljuhaugen.

Historielaget har inngått et –foreløpig - uformelt samarbeid med grunneier, kommune og fylket om planlegging av et prosjekt, som forhåpentligvis kan iverksettes i 2014.

Det er sendt søknad til fylkeskommunen om midler.

 

17.       Lagets representant i ti-topperen er Jan-Erik Skilbred.

 

18.       8 sosiale seniortreff har vært arrangert vekselvis i Båthuset og i SILs klubbrom.

Initiativtaker har vært Ole Kristian Gurholt.  Dette håper styret vil bli en tradisjon.

  • Treff: 3221