Siljan Historielag

Siljan historielag - årsmelding 2000

 

Styret har bestått av:

  • Tore Kvaale, leder
  • Thordis Stendalen, kasserer
  • Gunlaug Wirgenes, sekretær
  • Elna Omholt, Turgruppa,
  • Lars Vaagland, Løypegruppa
  • Asbjørn Nordbø, Slektforskningsgruppa

 

Historielaget har nå 84 navngitte medlemmer. Dette er en økning på 7 fra 1999.

 

Vi har hatt seks styremøter, samt årsmøte. Siljan Historielag er med i styret i "Områdetiltak Siljan" sammen med Siljan bygdelag, Siljan skogeierlag, Siljan bondelag, Siljan jeger og fiskerforening og Lars Vaagland er prosjektleder for dette. Tore Kvaale er Historielagets representant.

 

Vår populære kalender ble også utgitt i fjor. Den ble solgt i ca. 250 eks.

 

Rapporten Områdetiltak Siljan ble presentert av Tor Bjørvik på et åpent møte i mars.

I forbindelse med prosjektet, og kulturminneregistreringa, presenterte prosjektleder hvilke tiltak som er foreslått. I 2001 vil vi jobbe med ei turløype fra Grorud til Romsdalen. Til dette trenger vi dugnadshjelp! Viser til gruppas egen rapport.

 

Vi hadde offisiell åpning av Austad skolemuseum søndag 21. mai der ordføreren overrakte oss en sjekk på kr. 1000. Vi disponerer nå Skolestua og hele 2. etasje. Vi har planer om å lage et utstillingsom med gamle gjenstander.

 

Søndag 4. juni hadde vi familiearrangement ved Årum i samarbeid med Menighetsrådet. Denne gangen var været med oss. Det var godt frammøte. Etterpå var det rusletur til Krokvannsdammen. Oddmar Thormodsrød fortalte hvordan det var her i gamle dager.

 

Styret hadde planlagt å tenne vete på Ramsås også 31.12.2000, men pga. den våte høsten var det ikke tørt trevirke å finne. Vi får prøve igjen senere.

Siljan Historielags Turgruppa hadde 4 turer i 2000. Gruppa legger fram egen rapport, og vi ser fram til mange nye spennende turer også i år.

 

Historielaget har mange nye spennende planer , så vi håper aktiviteten vil holde seg framover. Vi må forsøke å få aktivisert enda flere av lagets medlemmer i tiden som kommer.

 

 

Siljan, 20. februar 2001

 

 

  • Treff: 2887