Siljan Historielag
RAPPORT FRA SILJAN HISTORIELAG FOR 2001.

 

1. Vi har deltatt i Områdetiltak Siljan i året som gikk på flere plan. Vi har deltatt i styringsgruppa sammen med 4 andre foreninger i bygda.

 

2. Vi har tatt ansvaret for vedlikehold av kulturstien til Romsdalen, når denne etter hvert blir ferdigrydda.

Historielagets medlemmer har vært pådrivere i planlegging og rydding av denne traseen, som skal bli et av bygdas beste tilbud for lokalbefolkningen når det gjelder turopplevelse.

Vi deltok på rydding 16.juni og 29. september. Rydding fra Grønnmyr fram til Kollen. Merking er gjort fram til Romsdalen. Bru ble laget over Godvannsdammen. Matrialer ble sponset av Byggeren Nylende.(Impregnerte restematrialer) Det ble kokt skaukaffi ved Godvannstu-tufta. Startsted fra fylkesveien er merka med treskilt. Folk har allerede begynt å bruke traseen.

Info-tavle og parkering skal være på leirskolens område.

 

3. Planer for utvikling av sentrum er kommet to skritt videre: Kommunen har bistått med enkel skisse for badeplassen ved Øverbøtjern. For området ved Sagfossen (sti og rasteplass) er gjort bruksavtale mellom grunneier og kommunen. Historielagets bidrag framover blir å synliggjøre elementer av bygdas kulturhistorie på begge disse møteplassene (navn,skilting.info osv)

 

4. 18.august deltok vi på felles Områdetiltak- stand på Siljandagene. Vi presenterte turstier og kulturstoff på vellykket trivsels-stand i skolegården, med skaukaffi, nysilt melk fra fellesbeitet, nybakt brød fra bakerovnen i Kvisla og syltetøy fra Viktoria.

 

5. 27.september var forskningsdag på Øverbøstua. Historielaget deltok sammen med Siljan Ungdomsskole og Siljan Bibliotek. Ca 70 møtte opp, halvparten var 9.klassinger. De hadde laget 8 gode prosjektoppgaver om Siljan etter fritt valg. Prof Gunnar Wasberg fra Larvik holdt engasjert foredrag om Siljan i historisk perspektiv. Historielaget presenterte helt ny c-14 datering av stokkebåten fra Lauv (mellom Gorningen og Laksjø) Denne lyder på utrolige 240 e.kr. og vil si Norges nest eldste båt. Den eldste er funnet i Glomma.

 

6. 1.november ble Siljan-båten presentert for fagmiljøet fra Oslo og Grenlandspressa. Vi stilte opp på Telemark Museum, der båten ligger . Fjernsynsreportasje fra dette ble sendt i riksnyhetene samme kveld. Både Varden og TA hadde førstesidestoff om temaet. ØP hadde artikkel dagen etter. Knut Paasche fra Vikingeskipsmuseet og Pål Nymoen fra Sjøfartsmuseet var med oss på befaring på funnstedet. Otto påviste det nøyaktige sted i myra. Han husket båten fra 30-tallet.

 

  1. Ny bok i Skrim/Farris-serien er i gang. Utgangspunktet denne gang er kulturminnene i bygda. Tema er: ” Ære og Makt”. Redaksjonskomite er nedsatt og består av Tore Kvaale, Ragnild Løver, Øivind Walle og Lars Vaagland. Boka skal gis ut i løpet av høsten.
  • Treff: 2815