Siljan Historielag

Referat fra styremøte 5.1.17

 

Tilstede: Aslaug, Ann Torild, Svein Åge, Torstein, Lars

Sted: Båthuset

 

 

1.Årsmøte og fest               

Innkalling sendes i løpet av uke 2.

Skal inneholde: Regnskap, saksliste, påmelding til fest +info om temakveld.

Styret vedtok egenandel til festen på kr. 150.-. Herunder inkludert varmrett, drikke, kaffe og kake. Påmelding er nødvendig pga matbestilling og rigging. Ved antall over 40 kan benyttes også 1 etg. til bespisning. Matlevering er klarert med Lisbeth Øverbø. Påmelding gjøres til Ann Torild pr tlf eller melding innen 27.januar.

Innkjøp av middagsutstyr til 40 personer gjøres av damstuegruppa, som også ordner med/eller gir beskjed om type skap som ønskes innkjøpt.

Mottatte innspill om tømmerrenna og gjenstandslagring ble luftet. Styret ønsker dette til diskusjon etter årsmøtet.

 

2.Temakvelder       

Forslag fra Lars om en temakveld om metallsøking og funn i Vestfold/Telemark, også Siljan. Garsegg fra Holmestrand har sagt ja til å stille opp ( Tid ikke avklart).

 

Innspill fra Torstein om temakveld til høsten om historikken avisa Varden / Siljan v/Tore Roligheten.

 

3.Vask av Båthuset            

Det er behov for rundvask etter ombygginga. Avsatt felles dugnad for styret og damstuegruppa: Lørdag 14.januar kl 10 – 13. Ta gjerne med balje + noe vaskeutstyr. Såpe og kluter er tilgjengelig.

 4. Neste styremøte

Torsdag 26.januar kl 18.

Temaer: Årsmelding, budsjett, regnskap, valgkomiteens innspill, innkomne forslag, praktisk til årsmøtet.

 5Ny vaktmester.

Mht vaktmesterfunksjon for Båthuset og Damstua så ønsker Helge avløsning. Torstein er villig til å overta. Instruks bør oppgraderes mht teknisk utstyr på Båthuset. Utleie er ikke omfattet av vaktmesterfunksjonen.

 

6. Nye utleiepriser.

Båthuset har nå innlagt vann og avløp.

Utleie av Båthuset vedtas økt med kr 100.-. Vi får nå noe høyere driftsutgift, og legger denne inn i leieprisen. Vi ligger likevel på et gunstig nivå.

 

Ref v/Lars

 

 

 

Referat fra styremøte

Båthuset, 14.12.2016

 

Frammøtte: Ann Torild, Aslaug, Torstein, Svein Åge og Lars.

 

Saker

1 Info:

Kort gjennomgang av regnskapet før årsslutt.

 

2 Kalendersalg:  

Dørsalget har i år gått strykende. Vi nærmer oss utsolgt opplag på 500 eks.   Kun 3 eks leveres til servicekontoret. Et lite opplag er lagt ut på Ekeberg Auto. Suksessfaktorer har vært engasjerte selgere og god tid før standsalget. Og at kalenderen framstår som interessant.

Mange positive møter med folk. Men det ligger mye arbeid bak jobben.

 

3 Status prosjekt Båthuset:

Brønn er boret, ned til 90 meter måtte vi. Tett tank er gravd ned. Tilførsler og to kumlokk er lagt ned. Utearealet ved Båthuset er blitt gruset opp. De siste dagene har vært travle, med gulvlegger, rørlegger og elektriker på samme tid. Ferdigstilling blir til uka.

Siste utbetaling fra kommunen er nå mottatt. 

Kasserer samler bilagene i eget hefte.

 

4 Årsmøtet:

Møtet ble besluttet lagt til fredag 3.februar.

Dette ble gjort ut fra ønsket om et påfølgende sosialt samvær med varm mat og god drikke. Kvelden blir dermed en innvielse av ”det nye Båthuset”: Med oppvaskmaskin i 2. etg, samt ny garderobe og wc i 1.etg. Den sosiale delen forutsetter en påmelding. Detaljer blir planlagt på styremøte over nyåret.

 

5 Temakvelder:

Det ble luftet noen ideer, men vi trenger flere. Oppfordring om å samle opp gode forslag framover. Viktig å holde på et variert innhold og godt nivå. Årets kvelder ble vellykka på alle måter.

 

Ref ved Lars


Referat styremøte Siljan Historielag

Damstua,  torsdag 10. nov. kl. 18.00.

 

Tilstede: Aslaug Bøyesen, Ann Torild Norheim, Torstein Kiste, Svein Åge Skilbred, Lars Vaagland og Harald Stendalen.

 

Sak 1)   Info. og meldinger:

a) Aslaug tok for seg regnskapet. Balanse og resultat.

b) Lars kjøpt 2 stk. bøker: Bergverk i Norge, Kirker i glemselens slør.

c) Jan Erik Skilbred og Lars deltok i seminar om kulturminner, arrangert av riksantikvaren på Evju/Sauherad. Et positivt seminar etter omtale.

d) Statens Vegvesen har godkjent skiltoppsetning ved Øverbøkrysset mrk. Severdighet. Et kulturminneskilt for Siljan kirke-Siljuhaugen.

 

Sak 2) Turprogrammet: Evaluering.Nye ideer.Tidsplan.

            Turprogram sesongen 2016 var svært vellykket! Personer i turprogramkomiteen bør

             ha et møte i nærmeste framtid. Unngå kollisjonsdatoer særlig med Siljan Turlag.

 

Sak 3) Vannprosjektet Båthuset: Status og framdrift.

             Prosjektplan formelt godkjent av Siljan kommune og er betalt. Innspill om

             oppvaskmaskin og andre praktiske ting. Driftsplan lagt og er i gang. Lars styrer

             oversikten.

 

Sak 4) Kulturminneplan Siljan kommune: Hva kan vi bidra med? Her må vi sette oss ned og

           komme med steder/minner som er særpreget får vår bygd.Dette må vi gå videre med!

 

Sak 5) Kalendersalg: Kalenderen for 2017 var ferdig trykket og så meget bra ut. Den blei

             fordelt ut til flere i styret for salg på dørene i hele bygda. Blir også solgt på stand

             hos Sparkjøp Siljan.

             Ansvarlig for Sparkjøpsalg:

  1. desember kl. 09.00-12.00   Svein Åge.

                   ”             ” 12.00-15.00   Aslaug.

                  ”             ”   15.00-18.00   Hans Tveitan

  1. ”             ”   09.00-12.00   Ann Torild.

                     ”             ”   12.00-15.00   Torstein.

                     ”             ”   15.00-18.00   Lars.

 

 

Referent: Harald Stendalen.

 

    Referat styremøte Siljan Historielag.

Damstua-Gorningen torsdag 1. september 2016.

 

Tilstede: Aslaug Bøyesen, Ann Torild Norheim, Torstein Kiste, Lars Vaagland og Harald Stendalen.

 

Sak 1). Info og meldinger:

 

           a). Søknad om skilt/severdighet ”Siljuhaugen” ved fv 32 avslått - vi har anket avslaget.

           b). Dagfinn Nordstrøm har sendt regning vedrørende søknad utslippstilatelse på Båthuset.

           c). Boka ”Selbuvotter” mottatt, legges inn i vårt bibliotek.

           d).   Angående det avholdte Jernverksseminaret på Moholt og Båthuset: Meget god deltagelse av 40

               personer alt fra fag- og amatørmiljø. Disse fikk omvisning på Moholt Verk,som har de beste bevarte

                 restene av jernverk i hele regionen.Fra vår forening deltok Aslaug og Lars. Alle deltakere var    imponert over all tilrettelegging og avsluttningen med middag på Båthuset gjorde et meget godt inntrykk.

             e). En liten netto nedgang i medlemsmasse ifølge Aslaug (171 enkeltmed.- 61 fammed). Aslaug tok også

                 en gjennomgang av regnskapet med god oversikt.

 

Sak 2). Oppgradering av Båthuset:

 

Enstemmig vedtak om å iverksette innstallering av vann og avløp i løpet av høsten. Toalett, innlagt vann og oppvaskmaskin har vært sårt savnet. Kommunen har bevilget kr. 300000,- til vårt prosjekt. Summen vil dekke både utvendige- og innvendige arbeider, samt nødvendig utstyr. Arbeidet vil bli gjort innenfor nåværende bygningsareal.

Det er krav om kostnadsoverslag i forkant og revidert regnskap før sluttbeløpet blir utbetalt.

 

Sak 3). Temakvelder for høsten 2016:

 

Møte nr. 1: Onsdag 5. oktober:

Organisering av Natur og Friluftsliv i Telemark,

v/koordinator Mariken Kjøhl Røsand som er en kapasitet på området.Her blir det et inspirert foredrag med flotte naturbilder.Viktig ting også for Siljan kommune, flere lag i Siljan er tilsluttet FNF (Forum for Natur og Filuftsliv i Telemark).

 

Møte nr. 2: Onsdag 26. oktober:

Gårds-og slektshistorie for Siljan.

Jørn Olsen driver nettstedet Eidangerslekt.org. Sammen med Øyvind Solberg jobber disse to med en helt ny og mye bedre oversikt vedrørende gårds-og slektshistorie i Siljan. Dette er/blir veldig bra og nøyaktig.

 

Sak 4). Kalender for 2017: Vedtak : Trykke 500 eks. som selges til samme pris som i fjor kr. 130,- pr.stk.

 

Sak 5). Info/henvendelse v/Ann Torild:

 

Midtbygda skole og Siljan Ungdomsskole ønsker seg guiding/tiltak fra Siljan historielag til den kulturelle skolesekken.Tema: Viktige kulturminner i Siljan. Nystartet prosjekt 8.trinn rydde del av gammel ferdselsvei østover mot Hvalpetjern.Søknadsfrist for skolen 10.september og må utføres i løpet av skoleåret. 4000,- kr. i klassekassa fra Norsk Kulturarv. Ifølge lokal kulturplan skal de ulike årstrinnene i skolen besøke bl.a. Siljuhaugen, gamle Austad skole og Børja bygdeborg. Der kommer historielaget inn i bildet. Styret er svært positiv til den henvendelsen.

 

Referat:Harald Stendalen.

                  

 

 

 


Referat styremøte Siljan Historielag.

 

Onsdag 11. mai kl. 18.00 Damstua.

 

Tilstede: Lars Vaagland, Ann Torild Norheim, Torstein Kiste, Svein Åge Skilbred og Harald Stendalen.

 

Saksliste.

 

Sak 1). Meldinger og info: Lars og Svein Åge deltok på seminar i Langesund ved Geoparken og Telemark  historielag. Etter uttalelsene et godt og informativt møte.

             God deltagelse på dugnad Damstua/Båthuset-området, 20 personer deltok. Blir søkt om

           refusjon ved samlefaktura angående oppussing overside av tømmerrenne Gorningdammen.

             Lars forespeilet et nytt kart over Siljan nord. Noe av den tidligere informasjonen blir

             omarbeidet.

 

Sak 2). Gangbane ved Finsrudsaga: Svein Åge har stått for rydding av vegetasjon ned til Lakssjø. Lars har      

           laget gangbane ovenfor murene, samt to sittekrakker. Området er testet personlig !!

 

Sak 3). Organisering framover av turgruppa.Ide-runde:

             Leder av turgruppa skal ikke nødvendigvis sitte med all jobb aleine. Det ble foreslått å sette sammen en  

           arbeidsgruppe, der flere aktuelle navn ble foreslått og vil bli kontaktet. Ellers ser utvalget av turer denne

             sesongen meget bra ut!

 

Sak 4). Framtidsplaner for Båthuset-diskusjon:

            Diskusjon om utbygging Båthuset, særlig toalettforhold, innlagt vann /kjøkken. Forslag om å inkludere  

         disse fasilitetene i det nåværende bygg uten å forandre byggets opprinnelige utseende.Vi tok en befaring

         etter møte for å se på arealet.

 

Sak 5). 12. juni-turen Austadområdet: Et opplegg ble presentert for denne turen,med tanke på gamle Austad

         skole og Austadgårdene/bygda.Her er det mye interessant å se på.Historielaget har også her en stor

         mulighet til å profilere foreningen!

 

Sak 6). Event.: Ingenting ble nedtegnet av betydning.Kaffe!

 

Referat: Harald Stendalen.

 

 Styremøte Siljan Historielag, Damstua onsdag 6. april 2016.

 

Tilstede: Aslaug Bøyesen, Ann Torild Norheim, Lars Vaagland, Torstein Kiste, Svein Åge

               Skilbred og Harald Stendalen.

 

Saker:

1). Info og meldinger: Styret tok en befaring til Gorningdammen og kikket på tømmerrennas

     utløp og så hva som kunne forbedres.

 

2). Turprogram 2016: Torstein la fram midlertidig forslag til turprogram.Ekstra blir det en tur til Bjørndalen/Toa i samarbeid med Telemark Botaniske Forening,angående Villblomstens Dag-Norge.For øvrig er det fellestur til Norgaardssetra med Hedrum Historielag 13. juli.Styret godkjenner ferdig spikret program.

 

3). Drift av Austad skolestue:

     Pris utleie blir kr. 1000,- (samme som båthuset).

     Pris på vask av skolestua kr. 500,- .Dette blir satt ut.

 

4). Årets skjøtsel av kulturminner og stier:

     Ny ryddesag kjøpes inn av Svein Åge.

     Prioriterte oppgaver: Moholt Verk, Børja, Siljuhaugen, Finsrudsaga, tømmerrenna og

     båtvogge ved uteområdet. Foreslått å lage ny sti rundt Finsrudsagas nordside.

 

5). Bildearkivet-framdrift og kostnad:

     Lars orienterte. Mye ferdigstilt stoff og grovarbeid gjort. I godt gjenge.

 

6). Utsending av info:

     Vi skal levere direkte i postkasse til medlemmene turprogram fra historielaget.

 

7). Eventuelt.: Ingen saker notert-vanlig diskusjon.

 

Referat: Harald Stendalen.

 

Styremøte Siljan historielag, Damstua onsdag 9. mars 2016

 

Tilstede: Aslaug Bøyesen, Ann Torild Norheim, Lars Vaagland,Torstein Kiste, Svein Åge Skilbred og Harald

               Stendalen.

 

Sak 1). Meldinger og info:

             Restbeløp til Siljuhaugprosjektet( Kr. 56000,-) innbetalt fra Telemark fylkeskommune.

             Forsikring betalt for Båthuset/Damstua.

             Navn på nye styret må innsendes Frivillighetsregisteret Brønnøysund.

Lars la fram ønske om møtegodtgjørelse for prosjekt Siljuhaugen med fylket og møte med ordfører angående uttalelsen fra årsmøtet. Godkjent av styret. Aslaug refererte fra regnskapet, ymse betalinger inn/ut.

 

Sak 2). Turprogram:

Torstein legger fram forslag til turprogram sesongen 2016. Noen steder ble foreslått: Ramsvannsområdet- mulig fellestur med Lardal og Ytre Sandsvær Historielag,Hogstad Kraft,Torsholt,Skilbred og Vranghøl

             Minnet om dugnad Gorningen 26. april!

 

Sak 3). Rydding av stier-kulturminner ble utsatt til senere møte.

 

Sak 4). Oppretting bildearkiv:

             Lars informerte: Nytt prosjekt under planlegging v/Sveinung Dammen.Opplegget tenkt som en stiftelse.

             Enstemmig vedtak om å sette igang prosjektet.

 

Sak 5). Guidetilbud og markedsføring:

Styret vil distribuere brosjyre når det gjelder Siljan Historielag. Medlemskap,tilbud,guiding og annen info.

           Denne info vil bli sendt rundt til bl.a. privatpersoner av styremedlemmene.Vi ønsker å øke guiding og

           utleie av Damstua. Dette punktet ble og tatt opp under eventuelt!

 

Sak 6). Infotavler: Forslag fra Lars: Tavle Moholt smie og tavle Jernverkssti.

 

Sak 7). Andre tiltak:

           To saker har blitt framsatt flere ganger,også på siste årsmøte,:

             A). Vann,kloakk og toalettforhold ved Damstua.

             B). Eventuelle forbedringer/reprasjoner av deler av tømmerrenna ut fra Gorningen.

             Styret vil se på disse sakene i løpet av perioden.Sjekke krav,muligheter,problemer og pris og legge dette

           fram på neste årsmøte.

 

Sak 8). Eventuelt: Referer til punkt 5, markedsføring av Siljan Historielag,en viktig sak.

                             Torstein ville sjekke pris på caps med logo Siljan Historielag.

 

 

            

          

  • Treff: 2698