Siljan Historielag

Styremøte 

11-03-2020

Damstua

 

1.  Info og meldinger

2020 vil bli et rolig år for historielaget med henhold til økonomi og tiltak.

Det er sendt div. søknader bla. Momskompensasjon som tilskudd til økonomien.

Det er siden nyttår solgt 5 boksett av gårdshistorien,

Nytt medlem til styret, Arnt Harald , det må

sendes inn person nummer til Brønnøysund .

 

2.  Årsmøtet: Veldig bra oppmøte, 44 stk. God stemning. 

Det kan jo ha noe med»en reise i Cuba» presentert av Ann Torild,

aktualliteter som tømmerenna og gårdshistoria som trakk folk.

Med andre ord, et aktivt år for historielaget.

 

3.  « Fotballbanen» ved gamleskolen ble vedtatt å leies ut til Guro Vale, for grasproduksjon.

 

4.  Det ble vedtatt å bytte ut alle info- tavlene til kulturstien Siljan kirke - Siljuhaugen.

Pris ca. Kr,5500 

 

5.  Nye ideer. Logo. Ferdigstille nesten ferdig oppsett .

Hva med å lage bok nr. 9 i serien «fra Skrim til Farris»

Det finnes masse stoff og bilder, samt at aktører som Alf Olav Larsen med « skjerp og gruver»og

Helge Høeg med pollenanalyser. Dette er et 2021 prosjekt.

 

6.  Salget av gårdsboka ble ettergått, «har vi vært til alle» vi ser på muligheter igjen.

 

7.  Pga. Corona epidemien legges ting på vent og vi avlyser / utsetter vårens temakveld.

 

8.  Kontigent og utsending.

Aslaug har lagt et stort arbeid i å få flest over på e-post, derved blir det færre å sende papirutgaver til.

Ann Torild og Torstein prøver seg på medlemsfrieri i ytre delen av bygda « kontakt med alle husstander. Dette som en test på om vi klarer å få flere medlemmer.

 

9.  evt. Ingen saker

 

 

 

Torstein Kiste 

Sekretær 
Styremøte

27 -5-2020

Båthuset

 

Oppmøte: Aslaug, Harald, Ann Torild, Svein Åge, Torstein, Lars

 

Saker

1. Info.

 

Ny logo er under utarbeidelse

Nordre Kisteseter. Det er funnet minneverdige tufter ved utvidet grustak. Lars har lagt inn på kulturminnesøk og Fritzøe ivaretar dette som kulturminne.

Olaf Baasland har vært i kontakt med Aslaug og Lars angående gamle rideveg gjennom bygda, her tenker vi oss foredrag til årsmøte e.l. 

 

2. Båthuset. Drift, utleie, arrangementer og smittevern

 

Ann Torild har nå overtatt nøkler og bestillingsbøker etter Berit  som har styrt med utleie og kontrakter helt siden starten av Båthuset i 2008.

Det vil nå bli gjennomgang av Båthuset og Damstua etter perioden det har vært stengt pga. covid 19.

Det vil også bli satt opp dispensere og nødvendig utstyr  etter gjeldene regler pr. nå. Derav også lister over gjester på tilstelninger.

Torstein tar full gjennomgang av det tekniske utstyret og egenkontroll på el. anlegg. Dette også på gamle Austad skole.

Det blir nye rutiner på fakturering noe Ann Torild og Aslaug legger opp til.

Stemmeforsterker kan også være aktuelt da det kan være nødvendig med spredning på gjester ved foredrag der noen kan hende må være i museet

 

3.Tilbud om kjøp av gamle Austad skole

 

Det har kommet forespørsmål om muligheten til å få kjøpt gamle Austad skole

Her ble det mye og gode diskusjoner og styre falt for det ene alternativet som Lars fikk i oppgave å bearbeide videre .

 

4. internkontroll

 

Torstein tar en gjennomgang på dette. Feks. 2-8 juni

 

5. Medlemsverving

 

Styret har satt gang en medlemsverving ved levering av skriv til utvalgte personer. Det er sterkt ønske å øke medlemstallet.

 

6 Evt.

Oppdatering og registrering av nøkler

Skoleguiding for 9.trinn blir den 15.juni ved Lars. 

Mulighet for skoleguiding også på Båthuset.

  

Siljan historielag

Referat styremøte torsdag 13 august 2020

Båthuset

 

1 Info og meldinger

- Lars har sett på salgsmuligheter av gamle Austad skole,.Da det viser seg at flere er interessert vil salget få en annen strategi.

- Kloakken ved «gamle og nye Austad skole» er ikke i orden, noe må gjøres og der er det mulig det er noen avtaler i forhold til dette som bør undersøkes.

- Historielaget har fått kr. 20 000 som tilskudd til toalett ved kullkjelleren/ jernverket fra Siljan Kommune .

- Det er gitt muligheter til å søke Siljan kommune om midler for tapte inntekter -covid 19

- Historielaget bør se på muligheten til å lage ei vervingsbrosjyre, Lars ser på saken.

- Skader på Gorningbroen  fra brøytinga i vinter er ikke reparert, Lars tar saken.

- Dispenser til Antibac i båthuset ankommer 21 august. Torstein tar saken.

- Siljan kommune har gjort en veldig bra jobb når det gjelder håndtering av toalett og søppeltømming, ære til utøverne og kommunen

- Aslaug tok en rask gjennomgang regnskapet, lite bevegelser.

 

 

2. Vurdering av årets medlemsverving.

Styret har prøvd seg på verving. Responsen var lavere en forventa.

 

 

3. Valg av logo

Vi bør ha vår egen logo og Lars hadde med seg et forslag. Styre er enige i forslaget så Lars setter bestilling på vimpel , kan hende ferdig til 6 september- kom deg ut dagen.

 

4. Kom deg ut dagen 6 september

Planen  er at vi skal bl.a. gå bort til Austad for å  vise frem  gamle Austad skole.

Vi skal også ha museet i Båthuset åpent med dørkontroll, ikke for mange inn samtidig, samt mulig for å se

 2. etg.

Hele styret prøver å være tilstede.

 

 

5. Temakvelder.

Det vil ikke bli noen temakvelder i høst, pga. covid 19. Dette tilsier få deltagere og for lite inntekter til foredragsholderne.

-Julebordet ønsker vi å gjennomføre med max 20 deltakere, dette er innenfor mengde og avstand.

 

 

6. info til medlemmene

Styret kommer tilbake til dette ved neste styremøte.

 

 

7. Evt.

Vi har fått utleie på Båthuset. Styret forbereder dette og besøket på « Gamle Austad skole» etter de retningslinjer vi mener er nødvendig ref. Covid 19

 


Styremøte 28.10.2020

Båthuset

Tilstede: Torstein, Aslaug, Harald, Ann Torild og Lars


1   Info

En takkeblomst ble kjøpt og overlevert av Lars til Berit for hennes store engasjement for historielaget og god ivaretagelse av utleiedelen vi har på Gorningen.

Aslaug tok en gjennomgang at tilsendt regnskap.

Covid 19 og hva har det kostet laget og hvordan prøve å hente inn noe av dette gjennom kommunen.

Dette luftes i kommunalt fora av Lars.

 

2.  Tur.

Turen til Vieren var vellykket og en gjentagelse bør gjøres neste år også.

Det var et stort oppmøte der 69 navn ble skrevet opp.

 - Kom deg ut dagen; Mye ungdom og kan hende det er her vi treffer menneskene som drar historielaget videre.

Vi tenker å se på enkelte justeringer frem mot neste års «Kom deg ut dagen»

Vi tenker oss bruk av gamle typer leker, nytte redskap og div

-Aslaug har mottatt ønske om referat fra utfluktene vi har hatt.

Arnt Harald tar seg av dette.

 

3. Forslag om ny skytterbane på tidl Siljan Alpin.

Her er temaet utgått da Fritzøe har trukket tilbake tilbudet til Skien Jeger og Fiskerforening

 

4. Bok nr. 9 Fra Skrim til Farris

Da det finnes masse bilder og bakgrunnsstoff rundt dette, noe Lars har samla på, vil det være lurt å få dette ut i en bokform, papir versjon.

Lars legger sin tid til dette og legger en plan.

Forslag til temaer:

Vi bør skrive Siljan Historielags egen historie. I tillegg: Fløtning som håndverk, setring/bruk av utmark, geologi og skjerp, nyere lokalhistorie, Mykle-området, botanisk registrering i Siljan.

5. Forslag om salg av «Gamle Austad skole»

Dette må årsmøtet avgjøre. 

Det ble mye diskusjon om hvordan dette bør gjøres og i hvilken form, og dette må styret ta et standpunkt til før årsmøte.

Habilitet og inhabilitet var også noe av tema da det kan være flere interesser om kjøpet.
Ann Torild deltok ikke under dette punktet.

 

6 Eventuelt.

 

Kalendersalg: I år kommer vi ikke til å selge på dørene, med unntak av «noen få».

 Sør-Siljan velger å lage et skriv som legges i postkassene hvor vi sier litt om årsaken til dette samt forteller om tidspunktene vi er å treffe på begge butikkene.

Pris på kalenderen blir kr.150.-

 

Julemarked: dette blir digitalt og vi, sammen med andre foreninger, lager et digitalt marked. Her bør Lars stå frem for å profilere kalenderen og hensikten med denne for folk flest samt det økonomiske ved denne.

 

  • Treff: 871