Siljan Historielag

Styremøte Siljan historielag

20 januar 2021

 

Saksliste 

1. Info og meldinger.

2. Evaluering av kalendersalg.

3. Regnskapet for 2020, styrets vurdering av tallene.

4. Tid og sted for Årsmøte.

5. Program for Årsmøtet.

6. eventuelt

 

1. Info og meldinger:

Forsikringer på bygg og eiendeler. Her er alt betalt og på stell.

Alle bygg er klargjort for vinteren.

Hva med brøyting og tilsyn rundt båthuset?

Ta kontakt med kommunen om søppeltømming reingøring av wc  og dører på bygget (kommunen sin eiendom)

Mye bruk av friareal Gorningen, alle grupper mennesker bruker stedet, virker som et godt sted å komme til.

 

2. Kalendersalg:/ boksalg.

Kalendersalget har vesentlig foregått utenfor Rema 1000 og Sparbutikken,i Siljan. Her har styret med Jan-Erik som tillegg solgt tilsammen 320 Stk. Autoen har solgt 25 stk. Og etterslag på Vipps er på 5 stk.

Det har ikke vært «salg på dør» variant i år.

Gård og slektshistorieboka har solgt 16 sett. 

Vi bestillte 450 kalendersett men covid 19 dempa salget en del .

3. regnskapet 2020

Vi hadde en gjennomgang på regnskapet forberedt til årsmøte.

Det ble anbefalt litt tekstsplitting som blir gjort.

4. Tid og sted for årsmøtet.

Pga. Covid 19 vil årsmøte bli utsatt inn til videre, dette er også godtatt i statutter for små foreninger.

5. Program for Årsmøtet

Her vil også dette bli endret på lik linje som post 4.

6 evt.

Samlinger utendørs ble debattert , folk trenger å treffes og vi må se etter muligheter til dette.

Bytte ut skilter ved verket er nødvendig.

Disse blekner og er utydelige å lese.

 

Torstein Kiste 

(Sekretær )

 


Siljan Historielag

Styremøte 26-08-2021

Båthuset 

Saker 

1 info.

2 kom deg ut dagen.

3 når starte opp på båthuset igjen? Julebord ol.

4 Salg av gamle Austad skole: innspill til avtale.

5 utsending av info.

6 evt.

 

 

1 info: Vannannlegget på båthuset trenger service.

 Ordnes av Torstein og rørlegger etter konfirmasjonsutleie.

- Pensjonistgruppa. Oppstart ved Ole Kristian Gurholt.

  Dato 07-09-2021. Neste november og februar.

 

2. Kom deg ut dagen: Der stiller vi opp med div konkurranser / leker, som : balanse, kaste på strek med gamle 5 ører, spiker med hammer test og styltegåing.

Vi hadde også tur for interesserte ned langs tømmerenna av historisk art.

Utenom det var Turgruppa, geoparken, Siljan jeger og fisk der med flere. 

Antatt oppmøte er 150. Alle ble smitteregistrert.

3. Vi prøver oppstart av båthusaktiviteter igjen.

 Arnt Harald ser på muligheter for fotokveld og julebordet ønsker vi å prøve på 26 nov 2021( koronahensyn)

4. Salg av gamle Austad skole blir iverksatt,  Lars starter innspillet og informerer underveis.

5. Det er tanken å sende ut info til medlemmene om det som skjer ut over høsten.

6.Evt. Det meste ble tatt under info.


Styremøte Siljan historielag

Båthuset 18 oktober 2021

1. Info og meldinger.

2. Godkjenning av revidert salgsavtale og signering av fullmakt.

3. Opplag for boka, Eget skogrike/ bok nr. 9.

4. Standsalg av kalender og bok- dato og ansvarfordeling.

5. Temakveld med Børe Østensen 25 nov.

6. Utsending av medlemsinfo.

7. Redusert utleiepris fin møter på Båthuset. Det er behov for grenseoppgang mot full utleiepris.

 

1. info.

-Invitasjon til Lardal historielag sitt 75års jubileum.

Lars ønskes velkommen dit som er helt naturlig.

-Historielaget har kjøpt inn til bruk og utlån på biblioteket boken «Duestien- Handel og vandel nord i byen.»

- Aslaug orienterte om medlemmer som er falle bort. Alle utestående fordringer er innbetalt.

- Bidrag fra Minnefondet kommer snart

 

2. Salgsavtale av Austad gamle skole er noe endra 18-10-2021. Denne godkjennes mot en stemme.

      Ann Torild mente teksten burde vært mer utfyllende og detaljert.

Lars fikk fullmakt til å gjennomføre salget på vegne av historielaget mot kjøper Guro Vale Kvavik.

3. Opplag for boka: Eget Skogrike/ bok nr. 9

    Det er forslag om opplag på 320 stk. regner med et salg av 300 direkte , og 20 til div. formål som bibliotek, gave ets. Pris kr.410.-

    Budsjett: Kostnader kr.162 000.    Salgsinntekter og eksterne bidrag. Kr. 162 000

4.  Standsalg. Boka selges på stand sammen med historielagets kalender 2020

     Dato for salg: 27-11.  4-12.  11-12 - 2021 ved Spar Siljan og Rema 1000

     Salget fordeles på styre med evt. andre om mulig.

5. Temakveld med Børre Østensen 26 nov

6. Utsending av medlemsinfo fra 1.nov

7. Utleiepris til møter på Båthuset settes til kr 700.-

 

  • Treff: 499