Siljan HistorielagPilgrimsvandring 19.august


PILGRIMSVANDRING LANGS PRESTEVEIEN

 

 

 

«Presteveien» var en naturlig ferdselsåre mellom Eidanger og Siljan i middelalderen. Den ble også benyttet av presten da han kom ridende til Siljan for å holde gudstjenester etter svartedaudens herjinger på 1300 tallet. Gjennom 500 år var Siljan under Eidanger prestegjeld.

 

Å gå pilgrim var vanlig i middelalderen. Selve ordet pilgrim betyr FREMMED. Man la ut på en vandring alene eller i flokk til et hellig sted. Motivene kunne være forskjellige fra en botsgjerning for grove straffbare synder eller håp om helbredelse ved å komme til et hellig sted hvor det var et helbredende relikvie. Men man la også ut på en slik vandring av ren reiselyst eller eventyrlyst.

 

Ingen fortellinger er levende om at Eidanger og Siljan kirker hadde helbredende relikvier. De var nok ingen mål for pilgrimmer. Men de var 1100 talls kirker viet til helgener, St. Maria og St. Michael.

 

Å vandre pilgrim er noe folk gjør igjen enten i Spania, til Roma, til Nidaros eller rett og slett til Siljan kirke. Det blir en slik mulighet på seinsommeren, nemlig den 19. august. Det er en søndag.

 

 

Program for dagen:

 

* kl.8.45: Buss fra menighetshuset i Siljan.

* kl.10.00: Gudstjeneste i Eidanger kirke med utsendelse til vandring langs Presteveien.

* Kort historisk presentasjon av Eidanger kirke og kirkestedet.

* Buss til Bjørkedalen.

* Orientering om Presteveien. Vandringen starter.

* Rast ved Årholtstua. Mulighet for grilling.

* Vandring i stillhet med tid til refleksjon.

* Ankomst Austad etter om lag 5 timer. Buss til Siljan kirke.

* Kort presentasjon av området rundt og av Siljan kirke.

* kl.18.00: Kveldssamling i Siljan kirke.

* kl.19.00: Enkel middag på Menighetshuset.

* kl.20.00: Retur med buss til Eidanger kirke.

 

Påmelding til felles transport og servering:

Eidanger menighetskontor tlf 35 56 34 00 (kontortid)

innen 12. august. Pris pr pers: kr. 150,-. Betales på bussen.

 

Det kreves ingen påmelding eller betaling for øvrig opplegg.

 

Bjørkedalen historielag, Eidanger menighet, Siljan historielag og Siljan menighet ønsker hver og en hjertelig velkommen!

 

  • Treff: 2080