Siljan Historielag

Myklestulen 29.sept. 2013:
Start fra campingplass nord for Myklestulen. Info ble gjort ved Dag Simenstad fra Kongsberg: Gårdene som hadde seter på Myklestulen holdt til på Skollenborg. Det var minst 13 fjøs og tilsvarende antall buer før neddemmninga pga ny dam. De fleste tuftene lå under vannlinja, noen kan såvidt sees ved lavt vann. Fjøsene lå i rekke mot vannet, buene inn mot land, med ei gate imellom rekkene. Området må ha vært svært attraktivt, særlig i lys av den lange atkomsten: Ca 2 mils gange, derav en krysning av Lågen. Utmarka har vært stor: Fra Deilsdalen og fram Hellbergsbrottet.
Treschow løste ut samtlige seterretter i perioden 1897-1903. Disse skiftepapirene ligger på nett.Etter dette ble det helt slutt på setringa her. Rester av seterstien finnes ennå, man har gått etter Mykle-kartet fra 1870tallet, (offentliggjort på våre nettsider).

Simenstad orienterer de ca 35 frammøtte ved Mykle.

Vi fulgte den gamle seterstien fram til oppkastet røys ovenfor Myklestulen. Noen kaller dette Spelmannsberget. Andre mener røysa kan knyttes til seterjenta som fødte i dølgsmål, og døde.
Uansett: Et særskilt kulturminne knytta til folkelivet.

  • Treff: 3141