Siljan HistorielagInteriøret i Tokleivbutikken.
Fra vellykka rusletur den 24.august.
Stort oppmøte, med mye sosialt samvær.
Ca 80 personer møtte opp på Tokleiv søndag 24.august.
Målet var butikken, hoppbakken og kraftstasjonen, ispedd gode historier fra grendelivet på 50 og 60-tallet.Etter start ved "Kattehuset", som nå er blitt flott ny-restaurert som feriested, går hele turfølget den gamle vognveien, og krysser Matrialbekken på ny trebru. Det eldste huset i grenda, Vanebu søndre, sees i bakgrunnen.Tokleivbutikken lå i 1.etg, med inngang på venstre side (nå vindu). Butikken ble anlagt av Treschow i 1919 som ledd i anleggstida.
Butikken måtte ha minst 20 faste kunder, da klarte den seg. Ved bestilling skaffet man det aller meste til kundene. Bil fram til 60-tallet var det nemlig få som hadde.
Butikken var hjertet i grendemijøet.I 1969 ble den innhentet av tida, og nedlagt.Krakken står der den stod. Dette var samlingspunkt og observasjonspost, for de som hadde tid..(Og det var mange)Harald Stendalen forteller fra sin oppvekst på Tokleiv. Butikken var det sentrale punkt i grendetilværelsen.
Tokleiv hadde opptil 40 faste beboere. I tillegg til 10-15 hoggere i Vanebustua handlet store deler av miljøet på Skauane her.
Handlelistene var enkle. Egg, melk, bær, poteter og flesk hadde mange sjøl. Oversikt finnes i handlebøkene.Stopp ved innkjøringer til Vanebu nordre og søndre. Nordre ble etablert som følge av at plassen Tokleiv måtte vike for det nye anlegget. Tømmerbygningen skal være flyttet dit i ca 1919. Den gamle Tokleivbutikken sees bak.På knausene ovenfor brua hadde kvinnfolka sine faste vaskeplasser, slik Harald husker det fra 1950tallet.
Dette  gjaldt uansett temperatur. På Tokleiv var vintrene både kalde og snørike. Ingen jobb for pyser, med andre ord.Tokleivbakken hadde unnarennet over veien på dette punktet. Dette var Siljans første flomlyste anlegg, og en populær arena - også som sosial attraksjon for omegnen. Otto Austad forteller om mange hopprenn her, også til trening på tidligvinteren. Bakkerekorden har han på 46,5 m.(iflg Harald Stendalen) Det kunne være noen problemer med å stoppe før en havna i elva, rett nedenfor.


Tokleiv kraftverk ble bygget fra 1919 til 1921. I forkant av dette ble plassen Tokleiv flytta til nordre Vanebu.  De gamle tuftene lå omtrent der folka står på bildet.Her er samme område sett fra kaftverket. Handhogne steiner viser til godt håndtverk og påkostning av fasader.
Kanalen ut er steinsatt helt ned til elva - en severdighet for turgåere.


Tokleivanlegget ble overtatt av Vestfold kraft i 1921. Anlegget er seinere blitt driftsmessig fornyet, men framstår også som et monument over fortidas stolthet.Turen ble avsluttet på den lille plassen Løkka - rett opp for kraftverket.
Hovebygningen i bakgrunnen måler ca 40m2. Denne rommet i anleggstida to familier.
Flere tufter fra anleggstida synes ennå på de få metrene opp til Løkka.

  • Treff: 3134