Siljan Historielag

 

 Ca 50 personer bidro til sosialt treff og nye opplevelser i et lite benyttet tur-terreng.
Vi oppsøkte de bevarte tuftene etter husmannsplassen Arkoset, Grevinnesteinen fra godseierens jakthistorie og Arkeseter, anlagt av sauherad-bønder på 1700tallet.
Men starten foregikk opp for Flintodden, på rasteplassen Oves plass. Herfra er det en flott utsikt over Mykle.
Guide var Kjell Ekornrød, turleder Svein Åge Skilbred.Utsikt over Mykle---"Det store vannet". Herfra sees bl.a. Skrimtoppen, Sandvika, Jarnlifjell og Prekestolen ved Hellbergsbrotta.


Kjeller og grue etter plassen Arkoset under Gåserud. Tufta er avlang, ca 5 x 12m, med tydelig midtgang.Her formidles historikk om ulike enkeltskjebner.Denne avsides plassen var bebodd under svært harde vilkår.


Det finnes ennå en liten rest av bunnstokken til nedre Arkevannsdam. Steinoppbygging i dette skaret kan være fra jernverkstid og lakterfløtning av kulleved.
Her hadde kanskje husmannen på Arkoset sitt virke?
I seinere år ble dammen brukt til bakvann.
Grevinnesteinen ved Arkevannsbekken fikk sitt navn etter en fornem jakthistorie. Antatte gruesteiner er i nyere tid satt opp for å markere stedet for Arkeseter.
Her mangler tydelige tufter etter både størhus og fjøs. Men en spiker i ei bordfjøl og disse hellene viser til virksomhet på dette stedet.
Arkeseter står avmerket på kart av ca 1800. Stedsnavnet har også en muntlig tradisjon.
Søndag

 14. Mai: Heivann

Oppmøte kl 12.00 på vei-lomme ved fylkesveien syd-vest for Heivann. - Vi går ned til speiderhytta, tar pause og medbrakt kaffe der. Deretter tur i terrenget bort til kobbergruve ved vannet. Info om gruvedrift, stein og fjell ved Alf Olav Larsen. Kjentmann: Thor Helge Jahnsen

 

Mandag 5. juni / 2.pinsedag: Grorud.

Gudstjeneste på Grorud kapell kl. 11.00. - Deretter en kaffe/matpause før historielaget overtar med rusletur. Emner: Grorud kapell, Grorudstevnet/ samarbeid med Sandsvær, skolen, øvre Grorud og husa rundt stedet, bygd på 50 og 60 tallet. Info ved lokalkjente folk. Parkering ved kapellet, skoletomta og garasjene. Ta med kaffe og eventuelt mat. Alle hjertelig velkommen. Kjentmann: Kjell Ekornrød. Turleder: Harald Stendalen. Samarbeid med menighetsrådet.

 

Søndag 18. Juni: Sortedal

Villblomstens dag. Fremmøte ved Siljan Auto kl. 10.45 eller Fagerlund. Kjøring fra bommen kl. 11.00. - Vi kjører skogsbilveien mot Sortedal som tar av nord for Gonsholtbrua, og går østover til nordre side av Gorningen. Her er det meget rik flora, samt rester etter gamle nedlagte gårder som Sortedalen, Kjølnes og Tangen. Lite tilgjengelig område vanligvis. Ta med kaffe/mat. Kjentmann: Tore Fagertun. Turleder flora: Harald Stendalen. Samarbeid med Telemark botaniske forening.

 

Onsdag 16 august: Svartangen

Oppmøte: Svartangen/Kveldeveien kl. 17.00.- Kveldstur til Lindedalen og Gjemmehula, brukt som gjemmested under krigen. Parkering på tømmerlegge av motsatt side for huset til Svein Helge Svartangen. Ta med kaffe og tilbehør. Kjentmann: Svein Helge Svartangen.

 

Søndag 17.september: Arkoset

Frammøte ved Arkosveien, syd for Mykledammen kl.10.30. -Biltur først til Arkosplassen som har hatt fast bosetting i tidligere tider. Vi finner rester av tomtene og forteller om folk som har levd her, et flott sted. Deretter går vi opp til Arkevanna, og ser etter spor av seter under Sauherad-gård. I dag bortgjemte steder med historisk sus. På denne turen anbefales samkjøring og godt fottøy. Turtid ca. 3-4 timer. Kjentmann : Kjell Ekornrød. Turleder: Svein Åge Skilbred. Samarbeid med Ytre Sandsvær historielag og Lardal historielag.

 

 

  • Treff: 1063