Siljan HistorielagUtsikt fra Smalvannsdammen.
Del av merka turstier fra Romsdalsveien.
Anbefales som familietur:
1.Sykkel fra bommen. 2.Til fots på merka sti for konkrete mål.


Rasteplassen ved Grorudvann: Utsikt mot Godvannsflaket. Stillhet og ro. Fiske. Kaffikok. Stedet finner du ved å følge bomvei mot Romsdalen:
Ca 2 km fra bommen, gulmerka sti ned til venstre. Herfra er merking ut til rasteplass. God mulighet for telting.

Gulmerka sti mot Lystjern passerer mange moltemyrer. Kan også anbefales til blåbærplukking.
Eller bare opplevelse.

Dyrenes konge holder fotstien synlig.
Visittkortene er mange.

Grorudvannsdammen passeres på nyere gangbru. Spennende natur, med mye mystikk. Egner seg for fotosafari..

En gulmerka fotsti fører deg helt fram til husmannplassen Lystjern. Skjegglav gir trolsk stemning.Her rett 
over Grorudvannsdammen.

Plassen Lystjern besto av mengder med utslåtter. Disse store rydningsrøysene har gitt noen ørsmå flater til dyrking og slått.
På Lystjern ble alt høy båret inn på rygg.

Stien følger Lystjern fra til husmannsplassen med samme navn. Området gror inn, og kan forsvinne som historisk markør. 
Din bruk er med å holde stien åpen! Rydd gjerne hvis du har mulighet. 

Her har beveren holdt på en stund, og laget hinderløype.
Det trenges bogesag og frivillig innsats.

Våningshuset dukker opp. Plassen Lystjern har ennå to bygninger i behold. Men naturen er ved å spise seg innover.
Tunet bør bevares som lenge som mulig!
Et unikt kulturminne fra 2.halvdel av 1700tallet.
Denne veiløse plassen besto helt fram til 1960tallet.
Fortsatt fører fotstien hit.

Tømra uthus var den gamle byggeskikken i Siljan. Uthuset i Lystjern er ennå stående, men ute av bruk.
I tidligere tider: En stolthet og avgjørende for livsgrunnlaget.

Tramhella til fjøset består av to delte kvernsteiner.
Minner fra den tida man dyrka korn på gården, og hadde egen kvern i fossen.
Sjølberging var grunnpilaren for bosetting på skauane.

Lærstøvlene står tilbake. 
Solid og reparerbart fottøy var viktig, der alt ble gjort for hånd, og til fots.
I ennå tidligere tider var skinnberedning også del av gårdsdrifta.

Årstallet 1857  risset inn i tømmeret. Peker mot bygging av tømmerbygning.
Vi vet at det bodde en laftebygger av yrke  i Lystjern på denne tida.

Inngangsdøra til fjøset. Spett, vaskefat og feierkost forteller også en historie.

Lafta utedo - mellom fjøs og lae.

Å sitte på do: Også tid for meditasjon og lesning av ukeblad.
Merk talglys til venstre. Her har aldri vært lagt inn strøm.

Her har vært både låve og underlåve.(Vindu nederst) Laer på begge sider.
Dette var standard løsning for alle 1800talls uthus i Slemdal.
Lystjern er bevart, ironisk nok pga manglende bilvei.
Bølgeblikk på taket har også reddet bygningen.
Opprinnelig tak var laget av egenlaga spon.

Tunet av idag inviterer til opplevelse og ettertanke.

Fra den gang brusflaskene var små.
Og markering av høytid.

Båsplass til tre. Ennå med halm til strø.
Merk rappa vegger, og brukte trallesviller fra tunelluttak til takbæring.
Dyra på Lystjern manglet ikke atmosfære og omsorg.

Lystjern har vært fritidshus fram til for få år siden.
Her:Gjenbruk av greip til hylleholder.

Sammenføyning av to bygninger. Fra åpningen rigget Peder Lystjern taubane over elva. Praktisk i forhold til for-høsting fra de mange utslåtter.

Lystjern har gulmerka fotsti med start fra både Grorudvann og fra Smalvann.
Eneste gjenværende husmannsplass i Siljan i sin originale form.
Det var de mange husmannsfamiliene som sto for arbeidskraft og nyskapning- fram til ca 1900.
Lystjernplassen er dermed blitt et synlig symbol på skaperkraft og praktisk overlevelse.

Langs turstien finnes mange artige skapninger, som hilser deg velkommen.
Denne står ved en utslått til husmannplassen Romsdalsrønningen

Tavle med info og bosetting, bygninger og stinett på 1870tallet. Denne finner du på plassen Romsdalsrønningen. Følg bilvei forbi Romsdalstua, til venstre ved veikryss. Etter ca 500m: skilt ned tll venstre.

Romsdalstua, hogger og kjørerstue fra rundt 1960.
Idag: Restaurert feriested med vedhogst som tilleggsaktivitet.
Og altså:
Del av tursti/sykkelvei/opplevelsesområde.

Utsikten fra Smalvannsdammen.
Her kan du vandre i egne tanker.
Eller i et sosialt felleskap.
Velkommen til Skauane - med en særprega historie.

Spor etter folk og dyr finnes ennå
- for den som leiter.
  • Treff: 3696