Siljan Historielag


Siste tur i 2014 avholdt: Sønd. 14.september til Raudberflaget.
Bilder fra denne turen

Turprogrammet for 2014

 

Rauberflaget er et kjenspakt grensefjell mellom Vestfold, Buskerud og Telemark.
Kan anbefales som turmål for familien.
Toppen har merka sti fra Grunntjerna, rett nord for Saksedalshøgda. 
Lett gange, og grei oppstigning det siste stykket.
Foto fra Rauberveien.


Turen starter fra parkering på Saksedalshøgda.
Denne snorrette veien var første bilvei mellom Lågendalen og Siljan. Den ble bygget for hånd på slutten av 1920tallet. Lastebil med grus ble håndlesst både på og av.
Her orienterer Harald Stendalen og  Kjell Ekornrød om lokal historie.
For folk på Grorud så var Rauberflaget utenfor "eget" område, da det tilhørte et annet skogdistrikt.En hadde ikke noe ærend her.
Derfor reiste man ikke hit. 
På Saksedalshøgda har vært seterdrift på 1800tallet.
Merka sti til Rauberflaget starter nede i bakken, ved Grunntjerna.Ca 35 personer nådde den toppen i mildt høstvær. 
På toppen står en uryddig og lav grenserøys.
Her trengs initiativ til en bedre markering!
Restene av et trig.punkt fra 1960tallet er satt opp som en markering av toppen.

Historielaget takker alle som har vært med på turene i 2014!
I det sosiale samværet betyr alle noe.
Vel møtt neste år.
Ta gjerne med venner.Turene i 2014 har vært:

11. mai Siljan sentrum-Midtbygda.

             Oppmøte kl. 10.30 ved Siljan Kommunehus.

Nærhistorie fra flere tidsepoker i bygda. Turen går til Mølla – Omsland –Sagbrua - Kristian Bøes gml. landhandel - Sagdammen og Fritzøe sag. Guiding ved personer som kjenner til historien. 

              Turtid om lag 3 timer. Turleder: Svein Åge Skilbred.

 

9. juni  Grorud kapell 70 år.

             Mandag 9. juni - pinsegudstjenesten starter kl. 11.00.

Etter kirkekaffe blir det rusletur ned til kirkegården, som ble anlagt på 1880-tallet. Deretter tar vi en sving      rundt i Grorudgrenda.

             Turledere: Siljan menighet og Siljan historielag har dette som en fellestur. Kjell Ekornrød guider.

 

22. juni Jernverksvei fra Moholt verk.

   Vi går deler av den første transportvei/vognvei til Lågendalen.

             Oppmøte kl. 10.30 ved parkering Kullkjelleren.

Denne gamle ferdselsveien østover er rydda fra Grasdalsdammen til søndre Kisteseter.

Vi går bilveien over verksbrua til Grasdalen.   (Mulighet for kjøring ved   behov)   

             Terrenget er tørt vanligvis med en del stigning i starten! Turtid ca. 3 timer.  Guiding ved Tore Fagertun Turleder er Åge Gonsholt.

 

24.aug. Toklev- Vanebu.

             Oppmøte kl. 10.30 ved krysset gamle Toklev landhandel.

   Vi besøker gamle Toklev Landhandel, v/Leif Allum, og

   Tokleivbakken ved Otto Austad. Andre turmål er den fjerna

   Thokleven gård, gamle kjøreveien, smiene, Tokleiv kraftstasjon.

             Turledere: Øistein Ekornrød og Harald Stendalen.

 

14.sept. Rauberflaget.

            Oppmøte kl. 10.30 ved bommen ved Grorud inn til Raubern.

            Parkering ved Grunntjenna.

            Lettgått ny rødmerket sti inn til Rauberflaget som er grense-

            fjell mellom Buskerud, Vestfold og Telemark. Fin utsikt, noe fuktig 

            terreng, går greit inn på omtrent 1 time.

            Turledere Lars og Kjell Ekornrød og Harald Stendalen.

  Fellestur med Lardal og Ytre Sandsvær Historielag.

 

              

  • Treff: 3419