Siljan HistorielagFra turen langs Siljanelva: Start ved Sagbrua.


Fellesprogram på Kom deg ut-dagen, Gorningen 2.september:


Siljan historielag -Turprogram 2018  3. juni kl. 11.00 Moholt

Friluftsgudstjeneste på Moholt Verk + medbrakt kaffe. Deretter rusletur smia - Eidet - kullkjelleren.
Guide Lars Vaagland. Turleder/kontaktperson Jan Erik Skilbred, tlf 99 21 13 47.

Felles tur med Menighetsrådet.


17. juni kl. 10.30 Langs Siljan-elva

Vi går langs østsida av Siljanelva fra sentrum til Siljuhaugen. Oppmøtested v/Kommunehuset.

Guiding: Harald Stendalen forteller om villblomster og vekster langs elva. Hans Daniel Myrvang om Sagdammen og tømmerfløtning.
Lars Vaagland orienterer ved Siljuhaugen.Turleder/kontaktperson Jan Erik Skilbred. Godt fottøy kan være en fordel.

Felles tur med Siljan turlag og Telemark botaniske forening.


19. august Pilgrimsvandring

Vandring langs presteveien Bjørkedalen – Austad.
Avreise fra Siljan: Menighetshuset kl. 8.45.
Eidanger kirke: kl. 10.00

Heldagstur Eidanger kirke– Siljan kirke. Også info om begge middelalder-kirkene.
Det arrangeres felles busskjøring og bespisning for de som ønsker dette. Beskjed gjøres til Eidanger kirkekontor tlf 35 56 34 00 innen 12.aug. 
Prisen for buss + enkel middag er kr. 150.- pr pers.

Samarbeidsprosjektet med Bjørkedalen historielag, Siljan menighetsråd og Eidanger menighetsråd.
For nærmere info se  eget oppslag på nettsidene.


 2. september kl. 11.00 Gorningen

«Kom deg ut – dagen» ved Gorningdammen.

Det blir variert program for barn og voksne, herunder historisk rusletur i nærområdet v/Ann Torild Norheim.
Turleder/kontaktperson Jan Erik Skilbred.

Felles arrangement med Siljan turlag , Siljan Røde Kors m.fl.


 16. september kl. 11.00 Sørmyr

Fottur fra Sørmyr til Fagervannsdammen og Fagervannstua. Bl.a. om bosetting på Sørmyr ved Bjørg Skilbred og om tømmerfløting ved Tore Fagertun.
Oppmøtested: Bommen på Løkka/Mykle, felleskjøring i biler kl 11. Turleder/kontaktperson Jan Erik Skilbred.

Felles tur med Ytre Sandsvær historielag og Lardal historielag.

 

 

turgruppaGlimt fra turen den 17.juni:

Oppstart av turen ovenfor Sagbrua, ved Fossheim terrasse. Ramsås sees i bakgrunnen.Hans Daniel Myrvang forteller om tidligere tømmerlegger langs elva. Sagfossen i bakgrunnen hadde egen tømmerrenne, brukt til 1967. Alle spor etter dette er fjernet.
Sagfossen kraftstasjon sees.

Stopp ved Mølla. Siljans høyeste bygg, brukt til kornlager. Et ruvende monument over et aktivt jordbruk på 1970 og -80tallet. 
Bygget har ennå ikke fått noe gjenbruksverdi. Flatin synes den stenger unødig mye for utsikten.Den første vognveien gikk inn her og opp til nordstua Øverbø. Området minner nå mer om en jungel, med mye vegetasjon.
Sagdammmen øst. Omtrent her gikk det gamle vadestedet, som forbant rideveien Skien-Steinsholt. Den første trebrua kan ha kommet utpå 1840tallet (noe uvisst tidspunkt)
Vognnvei Midtbygda -Skien ble påbegynt på 1850tallet.
Krysningspunktene ved Sagfossen viser til både vad/ridevei, trebru/vognvei, steinvelvsbru/bil og betongbru/fv 32.Vannterskel og luke i Sagdammen.Merk nålene som fortsatt benyttes. Tidligere ble slike trukket manuelt før tømmerfløtning. 
Rett ovenfor her har kraftverket rekonstruert et nålehus. Alle dammene i Siljan hadde damskier - eller nåler - til regulering av vannføring.
Originalt nålehus finnes fortsatt ved Gråtdammen.
Omtrent her på Øverbø lander vadestedet til ridestien. Området har funn som tyder på møteplass. Årets særskilte tørkesommer gir en uvanlig dårlig avling.
Bak sees mølla og Ramsås.
Turen ble lagt til villblomstens dag, ikke helt tilfeldig.   Her får folket ny innsikt i detaljer som er lett å overse. Harald Stendalen er på hjemmebane.
Området ved elva inneholder svært mange botaniske arter.
Bildet er tatt rett under "nye" fylkesvei 32. Den avlastet Sagbrua av 1922 i 1996.
Det går forsåvidt greitt å gå langs jordkantene, særlig som et større turfølge.  Men dette er til nå ikke noe vanlig brukt turområde.
Her fra Storebog og oppover til Ringholmane finnes flere ulike naturkvaliteter. Inkludert et rikt fugleliv.


En tilrettelegging som fotsti fram til prestegården ville høynet hele bygdas bo-kvalitet.
Temaet har modnet seg i snart 20 år. 
Tid for handling?
  • Treff: 2105