Siljan Historielag
Fra årets fellestur til Vierseter og Vierplassen 
Se referat og bilderBjørnunger og tilhørende artikkel framvist på Viersetera
 Referat fra tur til Viersetra og Vierplassen

Fellestur med Ytre Sandsvær- og Lardal Historielag søndag 22-09-20.

 

Vi møttes i flott høstvær ved Løkkabommen kl. 11.00 og samkjørte inn Veleveien. Fikk mulighet av Fritzøe Skoger til å ha åpen bom inn til Viervannet. Første stopp var Viersetra, der ble vi vel mottatt av vertskapet Ragnhild- og Tore Vikesland,  nåværende eiere av hytta. De ga oss setras historie og serverte også alle deltagerne kake på tunet.

I tilegg fikk vi fortalt den eventyrlige historien om Kristian Finnerud, 13,5 år gammel som skøyt ei bjørnebinne nord i området. Det ble oppdaget at denne hadde to unger i hiet under ei bustegran. De to ungene ble tatt med hjem og forsøkt holdt i live, men døde dessverre. Disse ble utstoppet og vist fram på tunet på setra, en merkelig opplevelse. Bjørneskytinga gikk for seg i året 1911. Viersetra er den eneste av de mange setrene i området der det fremdeles står bygninger. En del av setervollen er intakt, men skogen har rykket nærmere.

Så gikk turen til gården Vierplassen som lå like øst for Viervannet, nå mellom vannet og skogsbilveien. Mange rester etter rydningrøyser, etter grunnmurer av hus og bakerovnen er relativt intakt. Lett å se at det har vært en gård i området, det bodde folk der året rundt. Setrene  rundt - med diverse rettigheter tilhørte i hundrevis av år gårder i Lågendalen-Efteløt distriktet.

Tilslutt tok noen deltakere turen ned til Vierstua ved utløpet av Vieren - før skaustue nå feriested -  andre pratet og drakk kaffe igjen.

Pga. korona tok opp vi navneliste og holdt avstand, på lista sto det 69 deltagere. Bra oppmøte og en fin tur!!       

      

Referat: Arnt Harald Stendalen.
Samling på Viersetra

Inskripsjoner over inngang til melkerom


Flere med innspill til lokal historie. Også et vindfall nær bakerovnen på Vierplassen.

Foreløpig intakt bakerovn ute i det fri.
Vierplassen var bebodd ca 1830 -ca 1890

Turprogram 2020:
Årets planlagte turer er noe redusert pga den pågående smittesituasjon.
Disse blir gjennomført dersom de sentrale helserådene gir åpning for det:


14. juni kl. 11.00             Grorud kapell  (Avlyst pga korona)

Grorud kapell feirer 75 år. Også villblomstens dag.

Felles arrangement sammen med Telemark botaniske forening, Siljan menighet, geoparken og Siljan turlag. Siljan historielag står for guidet tur i området Grorudplassen-Larønningen.

Turleder: Harald Stendalen

 

6. september kl. 11.00     Gorningen

«Kom deg ut – dagen» ved Gorningdammen. Famliearrangement med Siljan turlag, geoparken  m.fl. Det blir variert program for barn og voksne. Guidet tur Eikhaugen - Kjonhaugen- Austad gamle skole. Visning av autentisk grendeskole av 1878 med utstillinga 200 år i Siljan. 

Turleder: Harald Stendalen

 

 

20. september kl. 11.00    Vieren

Oppmøte: Løkkabommen/Sørmyrveien.

Vi besøker Viersetra med 1700-talls størhus og fjøs. Deretter finner vi tuftene etter Vierplassen fra 1800-tallet.  Lokal info. Felles tur med Ytre Sandsvær historielag og Lardal historielag.

Turleder: Harald Stendalen

 

  • Treff: 1538