Siljan HistorielagTorsdag 14. juni kl. 18.00-20-00: Geoparken på Titoppern - Skriua.
Skriua hører med til det typiske kollelandskapet i Siljan. Orientering om geologi, landskap og historie på turen opp mot toppen. Oppmøte ved parkering Synken.Geoparkguider er Henrik Heyer og Lars Vaagland


Torsdag 23. august kl. 18.00 - 20.00: Geoparken på Titoppern - Ramsås.
Oppmøte parkering ved ferista.

Se forøvrig geoparkens egne nettsider om Siljan:
www.geanor.no/Geolokaliteter/Siljan
  • Treff: 3427