Siljan HistorielagTømmerrenna ved Gorningen gir Siljan en identitet Tømmerrenna ved Gorningdammen ble åpnet 19.11.2019 med  30 personer tilstede.

Ordfører ønsket velkommen på vegne av kommunen. Etter befaring med historisk info ved Lars Vaagland ble det samling i Båthuset.
Her ble det tid til en kort omvisning i museet om skogsarbeid/fløtning og familieliv - med hovedvekt på de turbulente 20-åra og de harde 30-åra.
Etter servering i 2.etg med rikelig kaffimat som sveler, kaker etc ble avholdt ulike innlegg om prosjektet. En kort oversikt: 
Finn Tallakstad har vært prosjektleder, Olav Eriksen ha vært byggeleder for dugnadsgjengen, Helge Wierød har vært initiativtaker til "Tømmerrennas venner", Kristian Norheim representerte økonomisk bidragsyter Skagerak Energi, det ble sendt hilsen fra Sparebankstiftelsen, Terje Kristoffersen med stab av ansatte har bidratt gjennom Fritzøe Skoger. Disse har også gjennomført riving av resterende renne helt ned til Lakssjø. Dette siste har vært et millionprosjekt - etter klare miljøkrav mht vassdraget. Kommunen har bidratt gjennom SMIL-midler, sekretærfunksjon og planmøter. 
Historielaget har hatt det økonomiske ansvar + kassererfunksjon. Infotavle er laget av Lars Vaagland med bidrag til design av Pål Gunnæs.


Dermed er øvre løp av tømmerrenna fra Gorningdammen ferdig restaurert.

Renna ble brukt til fløtning av store tømmermengder. Renna gikk helt ned til Lakssjø. Dette ble gjort for å lette brøtningen over flere fossestryk.

Siljan har en særpreget fløterhistorie:
Siljanvassdraget har inneholdt et helt system av fløtningsdammer kontinuerlig fra 1730-tallet fram til slutten av 1960-tallet.
Tømmerrenna ved Gorningen symboliserer denne virksomheten - først styrt av Larvik Grevskap, fra 1835 Treschow Fritzøe.
Fløtermiljøet i Siljan var i perioden 1910-1926 sterke pådrivere for skogsarbeidernes organisasjonsrett. Kollektive avtaler var ingen selvfølge,  kampen kostet store personlige offer.
Innsatsen ga grunnlag for etablering av Skog og Land under LO i 1927 og en kollektiv forhandlingsposisjon. Fra 1935 kom hovedavtalen og et bedret samarbeidsklima innen arbeidslivet - noe vi stadig høster fruktene av.


Prosjektleder: Finn Tallakstad
Utførelse: Dugnad ved historielaget + innleid hjelp til utløp i metall.
Bidragsytere: Skagerak Energi, Sparebankstiftelsen, Fritzøe Skoger, Siljan kommune   (SMIL-midler)
Hovedansvar: Siljan historielag  • Treff: 2212