Siljan HistorielagFemte klasse sang med innlevelse

Fredag den 28.august 2015 skjedde den historiske markering ved prestegården:

Den nye kulturstien ble åpnet av ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid.

Kulturstien er et resultat av et samarbeid med Telemark fylkeskommune, Siljan kommune og Siljan historielag, med oppstart i 2014.
Den har i tillegg fått positiv støtte fra grunneier, menighetsrådet og driver av tilstøtende jordbruksarealer.

Åpninga ble innledet med en guidet befaring på stien.
Spesielt invitert var kommuneadministrasjonen, elever fra barneskolen og ungdomsskolen, barnehagen og alle deltakerne av introduksjonsprogrammet.
Totalt møtte ca 120-130 opp.

Programmet ble deretter slik:
Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid holdt åpningstalen.
Lise Loktu og Geir Sørum fra fylket fortalte om bakgrunn for prosjektet, og om Siljuhaugens mulige betydning i eldre jernalder..
Femte klasse framførte godt innøvde sanger, med høy presisjon og tydelighet.
Barnehagens eldste kull framførte like godt innøvde sanger.
Programmet ble ledet av Jeanett fra kulturavdelinga og Lars fra historielaget.
Ungdomsskolens 8.trinn gjennomførte deretter en oppsatt quiz på 13 spørsmål langs løypa.
Dette gjorde de med stor iver, og det ble mange runder i løypa..
Bl.a. ble bygdas første motorsag vist fram. Den ble innkjøpt i 1946 til bruk i prestegårdens skog.Og veier 17,5 kilo.
Bålkaffi ble laget midt på tunet av Svein Åge.
Og like viktig: Myldring, vandring og gode menskemøter på tvers av kultur og alder i det fine sommerværet.
Trond Engnes hadde til slutt to guida befaringer inne i den åpne kirka.

Kommentarene gikk på at Siljuhaugen var et nytt bruksområde for de fleste.
I tillegg til et åpent kulturlandskap gir stien med seks nyoppsatte tavler et innblikk i avgjørende deler av bygdas historie.
Bl.a  dette: 

*Bygdas første formannskapsmøte ble avholdt på øvre prestegården i 1837. Dette betydde starten på en kommuneforvaltning.
*Gravfeltet nordvest for den store Siljuhaugen inneholder spor av status og organisering fra eldre jernalder.
*Siljuhaugen er på grunn av sin størrelse en severdighet av regional betydning. Den er til tross for arkeologisk sjakting fortsatt en gåte.
*Presteboligen fra 1856 har også inneholdt bygdas offentlige møtelokale i nøyaktig 100 år: Fram til kommunehuset kom i 1956.
  Denne bygningen er ivaretatt i autentisk stil ved eier, Opplysningsvesenets fond. Huset står for tida ubrukt, da prestens boplikt fra i år er opphevet.
*2 etg. inneholdt også bygdas folkebibliotek fra 1879.
*Et avgjørende streikemøte ble avholdt på prestegårdstunet 8.september 1910:Da stemte 184 skogsarbeidere fra Slemdal enstemmig for streik mot godseier Treschow.
  Dette var første organiserte aksjon for bygdas største yrkesgruppe. Aksjonen i Siljan ga støtet til den seinere organisering av skog og land.
*Ridestien over prestegårdstunet kan være rest av en oldtidsvei. Den er ikke blitt overpløyd i historisk tid, og har vært hovedåre mot Opdalen og Høiset og Gjerpen.
*Bautaen står plassert midt i kirkegården, og ble utkilt og reist i perioden 1913-1928. Dette tilsvarte også den avgjørende klassekamptida for skogsarbeiderne i bygda.
*Siljan kirke inneholder unike spor tilbake til middelalder. Særskilt kjent er båttegninger av havgående middelalder-skip.

Her er noen bilder fra åpninga:

  • Treff: 2293