Siljan Historielag

Pionerene fra Siljan

 

Fagforeninger på landsbygda var en forutsetning

for utvikling av det sosiale Norge på 1900-tallet.

 

Kronologi:

 

1909                 


Storstreik 
Sverige, mange svensker drar til Norge.

Bergensbanen avsluttes. Den frie rallar vandrer til nye anlegg.

 

1910                


 Kammerherre 
Treschow krever lønnsnedslag.

8. september samles 171 skogsarbeidere Slemdals kommunehus ( også prestebolig). De stifter lag under
 
Norsk Arbeidsmannsforbund. 

Opprøret utvikles spontant og samholdet er massivt.

21.november oppnår slemdølene 20% lønnsøkning istedet for nedslag.

Dette var den første store skogkonflikten Norge.

 

1911                

Hogstad 
kraft påbegynnes. Både norske og svenske rallare kommer til bygda.

 

1912                

Norsk 
Skog- og Jordarbeideres Forening stiftes.

Slemdal Skogsarbeiderforening går inn denne, som den eneste fra vårt distrikt(de andre er allerede oppløst)

 

1915                

Lov om skogshusvære.

 

1916                

Slemdal deles to lag: Øvre og Nedre Skogsarb. forening.

 

1917                

Slemdal endres til Siljan.

Engangsavtale med Treschow, som seinere nekter kollektive forhandlinger. Avtaler gjøres individuelt.

 

1918                

1. verdenskrig slutt.

timersdag innføres industri og anlegg.

Skogsarbeiderne velger individuelle løsninger.

 

1921               

Foreningene 
hele distriktet legges ned.

Men Siljan Skogsarbeiderforening fortsettermed  bare 14 medlemmer.

Kortvarig arbeidsboom avløses av finans-krakk og lønnsnedslag. Behovet for samhold melder seg.

 

1923              

Nye foreninger 
stiftes Oklungen, Styrvold, Halle/Kjose, Svarstad og Farrisbygda.

Siljanforeningen tar initiativ til Larvik-møtet den 18.august.

240 skogsarbeidere kommer fra hele distriktet. Fritzøe Skog og Landarbeiderforbund stiftes, står utafor LO 

og får snart hele 700 medlemmer.
Leder ble Ole A. Kiste, kasserer Nils Bakkane  (begge fra Siljan)

disse åra bygges bl.a. Gåladammen, Sagbrua og Haugenbrua, alle med Ole.A.Kiste som anleggsbas.


1925              

Foreningen går 
inn Norsk Papirarbeiderforbund,

men mange skogsarbeidere melder seg da ut.

 

1926              

F
oreninger stiftes også Solør, Odal og Elverum-området.

Samla krav fra hele Fritzøe-distriktet. Disse blir avslått.

Siljanstreiken” omfatter hele Fritzøeområdet, og starter 4.mai, rett før brøtningstart.

Streikebrytere får politibeskyttelse. Streikeledere arresteres. Forpakterne presses med oppsigelser.

Bygda og Ole A.Kiste blir landskjent.

Streiken utvikles til en nasjonal symbolkamp mot en av de mektigste arbeidsgiverne landet.

De borgerlige kommunestyrer Siljan og Lardal støtter de streikende.

Blokkering fram til midten av juni. Deretter rakner delvis samholdet  pga. stort press.

Partene står uten formell avtale fram til oktober.

Forliket ga ingen lønnsgevinst for arbeiderne. Likevel: Fritzøe godtok nå faste, kollektive forhandlinger.

Organisasjonsretten er dermed etablert på landsbygda for første gang.

Ole A. Kiste starter butikk på Solstad (Gonsholt) for å ha et utkomme.

 

1927              

Norsk Skog og Landarbeiderforening stiftes under LO.

Fritzøeforeningen går inn denne.

Organiseringa på landsbygda har dermed nådd en milepæl.

Harde lønnsnedslag fra arbeidsgiverne skogbruket.

 

1928               

Hoggerne oppnår overenskomst med Treschow, mens kjørere og forpaktere holdes utafor kollektiv avtale.

 

1930               

Lokale forhandlinger innføres for ulike tillegg.

Butikken til Ole flyttes til Kiste, men gir ikke overskudd

 

1931               

Kiste blir fastlønnet for Skog og Landarbeiderforbundet Oslo.

 

1935               

Forbundet sier opp avtalen med Treschow.

Kjørere og forpaktere inntas den nye avtalen.

Kiste blir Samorg-leder Vestfold. Hans veldige reise-virksomhet gjør at Vestfold blir et hundreprosent fylke mht. 

organisering.

 

1936              

Treschow går inn arbeidsgiverforeningen.

Partene har nå opparbeidet et godt forhandlingsklima.

 

1941              

Nazistene overtar fagforeningene, samorgstyret fratrer september.

 

1942              

Ole A.Kiste blir arrestert på Kiste februar. Han føres til Møllergata 19, deretter til Grini. Slippes fri mai.

 

1944              

Kiste deltar det faglige illegale motstandsarbeid Vestfold. Det oppstår stor intern fraksjonsstrid om linjevalg.

 

1945             

2. verdenskrig slutter.

Lokalsammenslutningen for Treschow-området holder møte 31.mai på Hannavold. Her deltar Siljan, Oklungen,

Tufte/Komnæs, Kjose,Farrisbygda,  Styrvoll, Hvarnes,  Kodal, Passebekk og Hedrum.

Kiste framsetter seinere det kjente Vestfoldforslaget det politiske miljø  om brobygging mellom arbeider-fraksjonene.

Møte Lardal mellom forening og alle bestyrerne:

Kistes forslag til tillegg, forbedringer og produksjonsutvalg vedtas enstemmig.


1956            

Streik 
utpå høsten forbindelse med sentrale forhandlinger med Skog og Land. Fritzøe også berørt.

Fra slutten av 1960 åra overtar maskinlag mye av arbeidet til skogsarbeiderne. Gradvis sterk reduksjon foreningens 

medlemstall.


1977              

Fritzøe Verks 
Organisasjon gjøres om til Farris Skog og Land pga omstrukturering Fritzøe.

utgangspunktet bare medlemmer fra Treschow-området, men etterhvert inkluderes skogsarbeidere fra hele Vestfold.


1988              

Skog 
og Land legges ned som eget forbund, og gjøres til seksjon under Fellesforbundet LO.

Dette styrker maktgrunnlaget for de få gjenværende skogsarbeiderne.


1999              

Fritzøe-arbeiderne 
opparbeider lokalforhandlings- rett med ledelsen. Alle målsettinger må sies å være oppnådd.

Det er nå bare ca 500 skogsarbeidere igjen hele landet.  

Kilder:             Helge Mæland:Fagforeningspioner fra Siljan 100årTelemark Historielags årsskrift 1991.

 

                        JohanØdegård:GjennombruddNorsk Skog og Landarbeiderforbund, 1952.

 

                        Ragnvald Kviberg, samtaler.

 

  • Treff: 3311