Siljan Historielag

Brev til

Siljan kommunestyre.

 

 

Angående forslag til endring i lederstruktur i Siljan kommune.

 

Styret i Siljan historielag har drøftet tre av punktene ved administrasjonens framlegg til ny forvaltning av kultur-etaten:

Disse er:

 1. Stillingsbenevnelsen som kulturleder skal fjernes.

 2. Kulturfunksjonen skal overflyttes til etat for teknikk og miljø.

 3. Etat for oppvekst skal ikke lenger ledes av person med skolefaglig eller kulturfaglig bakgrunn.

 

Vi mener at både kulturlivet og hele Siljan vil være svært sårbart for disse endringer.

Konsekvensene blir bl.a. dette:

- Kulturforvaltningen vil miste faglig kompetanse på begge sine leder-nivåer.

- Ingen ny faglig kulturkompetanse skal tilføres.

- Ingen i kommunenes øverste lederteam vil evt. ha erfaring på kultur-utvikling.

- Utøvende kulturforvalter får laveste grad av beslutningsdyktighet.

 

Disse konsekvenser vil kunne få dramatiske følger for identitet og tilhørighet i bygda.

Kanskje vi snakker om en nedtrapping av Siljan som kulturfellesskap?

 

Vi ønsker at kommunestyret benytter denne omstrukturering til i stedet å styrke kultur-funksjonen i Siljan.

Dette kan gjøres ved

 

 1. Å opprettholde kulturstillingen som mellomleder og øke den til hel stilling.

 2. Å opprettrettholde kulturfunksjonen under samme etat som skole, barnehage og kulturskole.

 3. Etat for oppvekst og kultur bør ledes av person med kulturfaglig erfaring/kompetanse.

 

Det bør dermed vurderes ny stilling for enten kulturleder eller oppvekstleder. Derved kan kommunen og kulturlivet tilføres nye impulser. Dette vil sikre en fortsatt forvaltningsmessig dynamikk.

Alternativet blir ytterligere kulturell marginalisering i forhold til tyngdepunktene i Grenland.

Er det dette vi vil?

 

Argumentasjonsliste:

 

 1. Fjerning av kulturkompetanse fra utøvende kulturfunksjon svekker den kreative faktor. Hvor skal nyskapning komme fra?

 

 1. Fjerning av kulturkompetanse fra budsjettansvarlig for kultur betyr eliminering av kulturens definerte stilling i bygda. Andre faglige faktorer vil være enerådende.

 

3. Prinsipielt er det ikke tilrådelig med sammenblanding av regelverk-håndtering og tildeling av kulturmidler.

 

4. Dialog med publikum blir svekket med endring av kontorets beskaffenhet. Det er atskillig ”lenger vei” til teknisk kontor enn til nåværende kulturkontor. Den uformelle adgang har vært en ventil for nyskapning og nye nettverk mot kommunen.

 

 1. Det er opparbeidet mange uformelle nettverk mot kulturkontoret og vice versa. Disse forbindelsene bør heller videre-utvikles enn avvikles. Det ligger mye dynamikk i oppsøkende virksomhet, åpenhet og inspirasjon. Denne prosessen er egentlig bare i startfasen..

 

 1. Kulturfunksjonen har etter hvert opparbeidet en mangfoldig struktur. Dette er også dens styrke. Prosesser er av og til viktigere enn resultater på kort sikt. Å stramme inn kulturfunksjonen innebærer færre underliggende prosesser. Tidlige faser av lokal prosess vil ikke bli fanget opp. Svakere grupper vil ikke nå fram. Ønsker vi ikke lenger inkludering av alle?

 

 1. Når en ressursperson med kulturbakgrunn skal slutte, betyr dette en anledning til å tilføre nye impulser og kulturell inspirasjon. Alternativet er at det i stedet blir ansatt flere med teknisk bakgrunn. Kultursektoren vil miste hele sitt nåværende tyngdepunkt.

 

 1. De seinere åra har vist gode resultater på kulturell kreativitet og mangfold med nåværende struktur. Her har kultursektoren bidratt med sin åpne form for dialog.

Det gir et entydig negativt signal å endre en funksjon som har vist seg vellykket

 

9. Ved oppsplitting av funksjonene kultur og oppvekst svekkes mulighetene for kulturfaglig internt samspill. Kulturfunksjonen er sårbar nok som den er.

 

10. Vi ønsker at Siljan skal utvikles også i forhold til et moderne fellesskap. Dette vil igjen skape entusiasme på både kommunalt og frivillig nivå. Det vil også påvirke etterspørselen på vårt boligmarked. Kulturfellesskap blir derfor en nøkkelfaktor. Noen må fronte dette spesifikt innen administrasjonen

Nedtoning av kultur er dessuten stikk i strid med moderne kommunestrategi.

 

Vi mener at våre tre forslag er viktige for kontinuitet og framtidstro for Siljan.

Vårt ønske er at alternative forslag om kulturfunksjonen blir fremmet i tråd med ovennevnte synspunkter.

 

Hilsen styret i Siljan historielag.

 

Kaare Brauti Siljan, 23. april 2009

Tore Fagertun

Pål Gunnæs

Tore Kvaale

Helge Norheim

Lars Vaagland

 

 • Treff: 2927