Tavle1

Tavle 1 - Artikkel 1

Siljuhaugen er en storhaug som ble etablert i eldre jernalder.

Her vises den ved ulike årstider.
Den er monumental, også i våre øyne.
Siljuhaugen kan anbefales som lett tilgjengelig turmål og foto-motiv hele året.
Her vises flyfoto av prestegården og Siljan kirke, 1953:
Den gamle forpakterboligen er ennå i bruk. Bygningen er påbygd bryggerdel mot nord. Forpakterbolig ble etablert da presten sluttet å drive gårdsbruket - på 1890tallet.
Stabburet fra 1856 er revet i ettertid.
Merk gjennomgående veiløp over tunet og opp mot Siljuhaugen. Dette var rideveien til Opdalen fram til vognvei overtok (på 1860-70 tallet). Denne rideveien kan ha vært brukt også tilbake til yngre romertid.
Merk prestens bil på tunet. Han var en tid den eneste fastboende med privatbil i bygda.
Merk smia helt til venstre i bildet. Bygningen lå utenfor tunet pga brannfare.
Området ved smia ble brukt til dyrskuer fram til 1960tallet.
Prestegården hørte til bygdas største produksjonsgårder.
Uthuset fra 1900 var et pionerbygg for landbruk og vekst.


Les mer: Tavle 1 - Artikkel 1

Copyright © 2023 Siljan Historielag
All Rights Reserved.