Slemdal kirke med nytt tårn og våpenhus, 1903
Merk også plassering av port. Hovedporten lå mot syd.
Søyler, vinduer, kors og listverk har mørkere farge. Selve bygningen er lys grå.
Først tidlig på 1920tallet ble kirke og detaljer hvitmalt.


En av tre sjeldne båttegninger. Disse er malt utenpå kalklaget.
Merk råseil, akterror og dragehode.En lettbåt henger etter i tau. Et enkelt kastell som forsvarsskanse er montert.
Båten hører til den nordiske tradisjonslinje av typen langskip. Disse båtene kunne også roes. De var i bruk helt fram til 1200tallet.
Da ble den utkonkurrert som havgående fartøy av hansakoggen.
Tegningen antas å være fra 1200tallet.


Søylefoten på den tidligere søndre inngang har innhugget en okse.
Dette er symbol på apostelen Lukas. 
Dette ornamentet fra 1100tallet kan sees ved utsparing på sydvegg.
Selve relieffet er noe vanskelig å se.

Krusifikset regnes å være fra middelalderen.
Det framstår en lidende men seirende konge.
Det kan ha blitt brukt til prosesjoner i katolsk tid.
Fotoet er tatt før krusifikset ble tilbakeført på nytt kors i nyere tid.Slik framstår det restaurerte krusifikset oppe på skipets østvegg.
Gull/kobolt på drakt og gullkrone hørte til middelalderens fornemste symboler
Østveggen ble på 1940tallet tilbakeført til det originale fra 1100tallet. Østvinduet var smalt, og ga lys til koret fra øst. Det kunne ikke forseres av
mennesker.  Rommet skal også ha blitt brukt til mottak av korn-tiende.
Båttegning fra Siljan kirke. Dette er en tidlig form for kogg, av typen hanseatene reiste med. Merk akterror, en mast og kastell.


Som en ser: Kogg og langskip møtes  - inne i koret på middelalderkirka i skogbygda Slemdal.

Er dette et symbolsk møte mellom to tidsepoker? Langskipene hadde i sin tid gitt materielle verdier, også til Slemdal.
I tidlig middelalder ga handel økonomi til både kirke og prest.
Koggens tid med større handelsvolum var begynt. 12-og 1300tallet ble en brytningstid for Norgesveldet.
Gjennom tapt handels-hegemoni og en serie pest-epidemier mistet Norge sin sjølstendige posisjon.
Etter Svartedauden ble Slemdal kirke redusert til anneks. Den ble fra da av underlagt den mektige Eidangerpresten.

Båttegningene har overlevd hele denne perioden.
De forteller oss fortsatt en historie.


Åpning mot koret framstår som original.
I middelalder messet presten fra koret, delvis på latin. Østvinduet ga lys, røkelse ga stemning. Imens sto menigheten inne i skipet.
Østvinduet har dekor fra 1600tallet. Reformasjonen satte sine spor.
I en periode var hele østveggen dekket bak panel.
Den framstår nå som original.

Her passerer en tungtransport forbi Slemdal kirke i 1912. En ekvipasje på 12 hester bringer importert utstyr opp til Hogstad kraftstasjon.
Merk at kirka på denne tida ikke var hvitmalt.
  • Treff: 2350