Her er bautaen ferdig reist. Dette har vært et presisjonsarbeid. Mange har bidratt.
Unguttene har også bidratt - gjerne som håndtlangere.
Bautaen representerte både mesterhåndtverk, et høyt organisasjonsnivå og et fornyet bygdefellesskap.

Bautaen reises med håndkraft ved bruk av taljer og bukker. Håndlaget steinsokkel er gravd ned på forhånd.

Frakt med tilsammen tre lastebiler og på solid transformatorvogn over Kløverødjordene. Dette er 1920tallets nye transportmidler, tilhørende Vestfold kraft og Fritzøe.

Bautaen fra Opdalen lå flere år i Oredalen pga transportproblemer. Akslingene på hesteutstyret tålte ikke tyngda. Etter at lastebilene kom endret dette seg.
Her brukes stubbebryter og talje for å få den opp på Vestfold krafts transformatorvogn.

  • Treff: 2295