Utleie av damstua og båthuset

Leie av lokaler

Utleiereglement for Båthuset og Damstua

 

Reglement som signeres ved leie-avtale: 

                     

 

1    Lokalene kan leies ut til foreninger, lag og ulike kulturarrangementer.

      Utleie kan også skje til private selskaper. Utleiepriser settes av styret for Siljan Historielag.

2     Ansvarlig utleier:

Alle henvendelser angående leie går til valgt leie-ansvarlig i ansvarsgruppa. Vedkommende deler ut nøkler, påser underskrift av leieavtale med gjenpart,
og leverer ut regning. Avtalene nummereres. Behov for klarlegging av lokalet gjøres med en ukes varsel, eller etter avtale. Utleie-ansvarlig sørger for ettersyn
og vask etter arrangementer.

3    Ansvarlig leietaker:

Leietaker skal ha en person som står som arrangementsansvarlig. Denne har ansvar for henting og levering av nøkler, og må kjenne til dette utleie-reglement
og brann-instruks. Samme person har ansvar for opplåsing og låsing etter arrangementet, og skal sørge for vakthold slik at uvedkommende ikke slipper inn.
Ansvarlig leietaker skal være over 18 år.

4   Røyking :

     Det er ikke anledning til å RØYKE inne i noen av bygningene

5   Uteområdene:

     Det skal tas hensyn til naboene ved bruk av uteområdet, også ved avreise.

6   Betaling:

     Betaling skjer ved giro.

7   Skader, hærverk, tyveri:

Dersom det i leieperioden har oppstått skader på bygg eller inventar skal arrangements-ansvarlig melde fra om dette. Det er ikke anledning til å flytte inventar
ut av Damstua og Båthuset. Leietaker erstatter vanligvis skader og tyveri.

8   Rydding og reinhold:

Alle leietakere sørger for rydding og tilbakeføring av stoler/bord, hvis ikke annet blir avtalt. Avfall skal legges i respektive søppelbeholdere i lokalet, og senere
legges i søppelstativene ved Kistevegen. Evt matavfall fjernes helt. Gulvvask inngår i leie.

Evt søppel på ute-området fjernes av leietaker innen påfølgende dag kl.11.00.

Manglende oppfølging av dette punkt kan medføre ekstra regning

9     Overnatting :

Det gis anledning til overnatting for lag og foreninger med ansvarlig leietaker tilstede.(eks. skoleklasser, speidergrupper, og lignende.)
Overnatting i forbindelse med selskaper gis etter avtale, kun for 2-3 personer som skal rydde dagen etter.

10   Brannsikkerhet:

     Båthuset 2. etg. er brann-klassifisert til 40 personer.      

Arrangementansvarlig plikter å gjøre seg kjent med brann-instruks, og har ansvaret for evakuering ved brann.

11   Nøkler

Mottatt nøkkel nr. 

 

  

 Vedtatt av styret i Siljan historielag den 26.4.2017
Brukerveiledning for Båthuset

Brukerveiledning for Båthuset , Damstua og uteareal:

 

 

Båthuset

 

Varme: Varmluftsvifte i 2.etg. kan reguleres ned til 17 grader. Ved sjenerende vifte-støy kan denne slåes av, og evt. panelovner under vinduene stilles opp.

 

Friskluft: Ventiler over vinduer åpnes etter behov, egen vifte ved trappeoppgang i 2.etg kan settes på. Husk å lukke ventiler og slå av vifte ved avreise.

 

Vann: Hvis vanntrykk mangler, sjekk innstilling ved garderobe, denne skal stå på grønt.

 

Strømtilførsel ute og på scene: Strømbryter står på langvegg i 1.etg.

 

Solskjerming: Vinduene i 2.etg kan skjermes med solskjerming. Store vinduer styres elektrisk med egen bryter ved vindu. Skrå vinduer betjenes manuelt.

 

Trappeheis: Kan benyttes av bevegelseshemmede. Betjenes ved fjernstyring. Sett stolen helt inn mot vegg etter bruk. Dette må gjøres pga oppladning av batteri ved strømbrudd.

 

Prosjektor: Tilgjengelig prosjektor med fjernkontroll og stort lerret. Må ta med bærbar pc eller mac.

 

Brann: Ved tilløp til brann brukes tilgjengelige branntepper.

Ved behov for rømning brukes alle tre utganger i 1.etg.

Ekstra rømningsvei fra 2.etg: Egen luke ved trappenedgang. Knus først glasset for nøkkel. Åpne splint i utvendig stige, denne brettes enkelt ut. Sørg for at alle kommer seg ut.

Telt på friareal tillates ikke, jfr kommunalt vedtak.

 

Damstua

 

Toalett kan benyttes i Båthuset. For vanntrykk, se ovenfor.

 

Uteareal

Bruk av friareal: Leietaker av Båthuset kan benytte friareal i den grad dette ikke ekskluderer annen bruk. Evt oppsetting av midlertidige partytelt foran Båthuset klareres før utleie.

Bålfyring - kun på bålplass. OBS: Forbud mot åpen ild i hele sommersesongen. Mellom 16.september og 14.april kan bålplassen benyttes på eget ansvar - likevel aldri i sterk vind og tørt vær. Husk at vindretning kan skifte på kort varsel, Båthuset er derfor utsatt.

Evt st.hansbål krever ansvarlig arrangør og må klareres med brannvesenet i forkant.

Innkjøring: Stengsel for innkjøring til Båthuset holdes låst.

Copyright © 2023 Siljan Historielag
All Rights Reserved.