Siljan Historielag

 

Reglement som signeres ved leie-avtale: 

                     

 

1    Lokalene kan leies ut til foreninger, lag og ulike kulturarrangementer.

      Utleie kan også skje til private selskaper. Utleiepriser settes av styret for Siljan Historielag.

2     Ansvarlig utleier:

Alle henvendelser angående leie går til valgt leie-ansvarlig i ansvarsgruppa. Vedkommende deler ut nøkler, påser underskrift av leieavtale med gjenpart,
og leverer ut regning. Avtalene nummereres. Behov for klarlegging av lokalet gjøres med en ukes varsel, eller etter avtale. Utleie-ansvarlig sørger for ettersyn
og vask etter arrangementer.

3    Ansvarlig leietaker:

Leietaker skal ha en person som står som arrangementsansvarlig. Denne har ansvar for henting og levering av nøkler, og må kjenne til dette utleie-reglement
og brann-instruks. Samme person har ansvar for opplåsing og låsing etter arrangementet, og skal sørge for vakthold slik at uvedkommende ikke slipper inn.
Ansvarlig leietaker skal være over 18 år.

4   Røyking :

     Det er ikke anledning til å RØYKE inne i noen av bygningene

5   Uteområdene:

     Det skal tas hensyn til naboene ved bruk av uteområdet, også ved avreise.

6   Betaling:

     Betaling skjer ved giro.

7   Skader, hærverk, tyveri:

Dersom det i leieperioden har oppstått skader på bygg eller inventar skal arrangements-ansvarlig melde fra om dette. Det er ikke anledning til å flytte inventar
ut av Damstua og Båthuset. Leietaker erstatter vanligvis skader og tyveri.

8   Rydding og reinhold:

Alle leietakere sørger for rydding og tilbakeføring av stoler/bord, hvis ikke annet blir avtalt. Avfall skal legges i respektive søppelbeholdere i lokalet, og senere
legges i søppelstativene ved Kistevegen. Evt matavfall fjernes helt. Gulvvask inngår i leie.

Evt søppel på ute-området fjernes av leietaker innen påfølgende dag kl.11.00.

Manglende oppfølging av dette punkt kan medføre ekstra regning

9     Overnatting :

Det gis anledning til overnatting for lag og foreninger med ansvarlig leietaker tilstede.(eks. skoleklasser, speidergrupper, og lignende.)
Overnatting i forbindelse med selskaper gis etter avtale, kun for 2-3 personer som skal rydde dagen etter.

10   Brannsikkerhet:

     Båthuset 2. etg. er brann-klassifisert til 40 personer.      

Arrangementansvarlig plikter å gjøre seg kjent med brann-instruks, og har ansvaret for evakuering ved brann.

11   Nøkler

Mottatt nøkkel nr. 

 

  

 Vedtatt av styret i Siljan historielag den 26.4.2017
  • Treff: 4696